Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів

Напряму підготовки 6.120201 «Фармація»

спеціальність 8.120201 «Технології фармацевтичних препаратів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г –  Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

№ за навчальним планом Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
Обов’язкова частина
1. Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7 Методологія та логіка наукових досліджень + + + +
1.1.8 Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна) + + +
1. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними системами галузі + + + + +
1.2.2 Валідація технологічного процесу + + + +
1.2.3 Сучасні фармацевтичні технології + + + +
1.2.4 Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв + + + + +
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація +
2. Вибіркова частина

2.1. Цикл загальної підготовки

2.1.1 Технологія чистоти у фармацевтичному виробництві + + + +
2.2.1 Біофармацевтичні аспекти технології ліків + + + +
2.2.2 Фармацевтична розробка  лікарських засобів + + + +
2.2.3 Допоміжні речовини в технології ліків + + + +
2.2.4 Один з модулів
Модуль 1
Науково-дослідна практика +
Асистентська практика +
Модуль 2
Науково-дослідна практика +
Переддипломна практика +