Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія

спеціальність 8.05130105 – «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11) + + + +
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13) + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
2.5.1 Методологія та організація науковіх досліджень + + + +
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галуз (блок 1,3,4,6,9,11) + + + + +
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13) + + + + +
2.5.2 Теоретичні основи технологічних процесів переробки горючих копалин + + + +
2.5.3 Сучасні технології модифікації, оптимізації складу й

експлуатаційних властивостей моторних палив

+ + + +
2.5.4 Проектування виробництв переробки горючих копалин з використанням комп’ютерних технологій + + + +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
2.5. Вибірковий блок  5.  Дисципліни, спрямовані на хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

(випускова кафедра – хімічної технології  палива)

Цикл загальної підготовки
 Цикл професіної підготовки
2.5.5 Хіммотологія + + + +
2.5.6 Технології переробки горючих копалин + + + +
2.5.7 Учбова науково-дослідна робота студента + + + +
2.5.8 Один з  видів практичної підготовки:
1.2.2 Науково-дослідна практика +
2.5.8.1 Асистентська практика +
2.5.8.2 Переддипломна виробнича практика +
2.5.9 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)