Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Інструкції до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «–» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1
Інтелектуальна власність
+
+
+
+
1.1.2
Іноземна мова за професійним спрямуванням
+
+
+
+
1.1.3
Цивільний захист
+
+
+
+
+
1.1.4
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 
+
+
+
+
1.1.5
Охорона праці в галузі
+
+
+
+
1.1.6 Методологія та організація наукових досліджень + + +
1.17
Фізичне культура (позакредитна)*
+
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1
Теоретична метрологія
+
+
+
1.2.2
Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання
+
+
+
+
1.2.3
Основи сучасної метрології
+
+
+
+
1.2.4
Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці
+
1.2.5
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація
2 Цикл вибіркових дисциплін
2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.1
Проектування систем і засобів вимірювання галузі
+
+
+
+
+
+
2.2.2
Пристрої функціональної електроніки у вимірювальній техніці
+
+
+
+
2.2 Цикл рекомендованих дисциплін вибору студента
2.2.1 Цикл професійно–орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.2.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.3
Один з модулів:
Модуль 1
Науково-дослідна практика
+
Асистентська практика
+
Модуль 2
Науково-дослідна практика
+
Переддипломна виробнича практика
+