Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.2 Цивільний захист + + + + +
1.1.3 Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи + + + +
1.1.4 Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі + + + +
1.1.5 Фізичне виховання (позакредитно) +
1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
1.2.1 Стратегія сталого розвитку + + + +
1.2.2 Системний аналіз якості навколишнього середовища + + + + +
1.2.3 Екологічний менеджмент і аудит + + +
1.2.4 Геоінформаційні технології в екології + + + +
1.2.5 Асистентська практика +
1.2.6 Науково-дослідна практика +
1.2.7 Підготовка та захист магістерської роботи +
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.1.1 Інтелектуальна власність + + + +
2.1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1 Природоохоронні технології + + + +
2.1.2.2 Основи проектування природоохоронних технологій + + + +
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.2.1.1 Основи розподілу шкідливих речовин у біосфері + + + +
2.2.1.2 Іноземна мова + + + +
2.2.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.2.1 Управління водними ресурсами + + + +