Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.01 Історія України + + + +
1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.03  Істория української культури + + + +
1.04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.05 Філософія + + + +
1.06 Политология + + + +
1.07 Фізична культура (поза кредитами) + + +
1.2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
2.01 Вища математика + + + +
2.02 Фізика + + + + +
2.03 Хімія + + + + +
2.04 Інженерна та комп’ютерна графіка + + + +
2.05 Обчислювальна техніка і програмування + + + + +
2.06 Екологія + + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.01 Загальна електротехніка + + + + +
3.02 Теорія електричних сигналів та кіл + + + + +
3.03 Основи електроніки + + + + + +
3.04 Метрологія та вимірювання + + + + +
3.05 Вимірювальні перетворювачі + + + + + +
3.06 Методи та засоби вимірювань + + + + +
3.07 Безпека життєдіяльності + + + + +
3.08 Основи охорони праці + + + +
3.09 Економіка та організація хімічних виробництв + + + +
3.10 Виробнича практика +
3.11 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. Вибіркова частина
2.1Цикил дисциплін професійної та практичної підготовки (дисципліни за вибором вузу)
1.08 Економічна теорія + + + +
1.09 Правознавство + + + +
2.07 Електротехнічні матеріали + + + +
2.08 Теорія інформації + + + +
3.12 Вступ у теорію систем + + +
3.13 Спецглави математики + + + +
3.14 Експериментальні дослідження систем + + + +
3.15 Технічна механіка + + + + +
3.16 Мікропроцесорні системи + + + + + +
3.17 Кваліметрія та керування якістю + + + +
3.18 Вступ у теорію автоматичного керування + + + +
3.19 Аналогові та цифрові вимірювальні прилади + + + + +
3.20 Проектування систем і засобів вимірювання + + + + + +
3.21 Інформаційно-вимірювальні системи + + + +
3.22 Основи автоматизації технологічних процесів + + + + +
2.2 Цикл дисциплін за переліком програми та орієнтовані на спеціальність (дисципліни вільного вибору студентів)
2.09 Процеси і апарати + + + +
2.10 Загальна хімічна технологія + + + +
3.23 Аналіз та контроль матеріалів + + + +
3.24 Моделювання на ЕОМ + + + +
3.25 Випробування та контроль якості продукції + + + + +