Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.050101 Комп’ютерні науки

Напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1. Українська мова (за професійним спрямуванням + + + +
1.1.2. Історія України + + + +
1.1.3. Історія української культури + + + +
1.1.4. Іноземна мова + + + +
1.1.5. Філософія + + + +
1.1.6. Фізичне виховання (поза кредитами) + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1. Вища математика + + + + +
1.2.2. Дискретна математика + + + + +
1.2.3. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика + + + + +
1.2.4. Теорія алгоритмів + + + +
1.2.5. Чисельні методи + + + +
1.2.6. Математичні методи дослідження операцій + + + +
1.2.7. Теорія прийняття рішень + + + + +
1.2.8. Фізика + + + + +
1.2.9. Eкологія + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1.1. Алгоритмізація та програмування + + + + +
1.3.1.2. Об’єктно-орієнтоване програмування + + + + +
1.3.1.3. Операційні системи + + + +
1.3.1.4. Організація баз даних та знань + + + + +
1.3.1.5. Інтелектуальний аналіз даних + + + +
1.3.1.6. Веб-технології та веб-дизайн + + + +
1.3.1.7. Крос-платформне програмування + + + +
1.3.1.8. Технологія створення програмних продуктів + + + +
1.3.1.9. Комп’ютерна графіка + + + +
1.3.1.10. Технології комп’ютерного проектування + + + +
1.3.1.11. Системний аналіз + + + +
1.3.1.12. Технології захисту інформації + + + +
1.3.1.13. Технології розподілених систем та паралельних обчислень + + + +
1.3.1.14. Моделювання систем + + + + +
1.3.1.15. Управління IT – проектами + + + +
1.3.1.16. Проектування інформаційних систем + + + + +
1.3.1.17. Методи та системи штучного інтелекту + + + +
1.3.1.18. Електротехніка та електроніка + + + +
1.3.1.19. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів + + + +
1.3.1.20. Комп’ютерні мережі + + + +
1.3.1.21. Охорона праці + + + +
1.3.1.22. Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.1.23. Економіка та бізнес + + + + +
1.3.2.1. Проектно-технологічна практика +
1.3.2.2. Переддипломна практика +
1.3.2.3. Дипломне проектування +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1. Політологія + + + +
2.1.1.2. Менеджмент організацій + + + +
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.2.1. Хімія + + + +
2.1.2.2. Додаткові глави вищої математики + + + +
2.1.2.3. Математичні методи прогнозування в хімічній промисловості + + + +
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1. Комп’ютерні технології в діловодстві + + + +
2.1.3.2. Логічне та функціональне  програмування + + + +
2.1.3.3. Методи моделювання стохастичних процесів в технологічних та виробничих системах + + + +
2.1.3.4. Адміністрування комп’ютерних систем і баз даних + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Модуль 1
2.2.3.1. Теорія розпізнавання образів + + + +
2.2.3.2. Нейронні мережі + + + +
Модуль 2
2.2.3.1. Технології JAVA + + + +
2.2.3.2. Комп’ютерний моніторинг хімічних виробництв + + + +