Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ)

Напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування
«Обладнання переробних і харчових виробництв»
Назва дисциплін за навчальним планом
Інформаційне забезпечення
1
2
3
Підготовка бакалавра
1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ    
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1
Історія України
1.1.2
Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3
Історія української культури
1.1.4
Філософія
1.1.5
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.6
Фізична культура (позакредитна дисципліна)
1.1.7
Політологія
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1
Фізика
1.2.2
Математика
1.2.3
Хімія
1.2.4
Інформатика
1.2.5
Прикладна механіка
1.2.5.1 Теоретична механіка
1.2.5.2 Опір матеріалів
1.2.5.3 Теорія механізмів і машин
1.2.6
Екологія
1.2.7
Теоретичні основи теплотехніки
1.2.8
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1
Основи конструювання
1.3.1.1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
1.3.1.2 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
1.3.1.3Деталі машин
1.3.2
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
1.3.3
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
1.3.4
Технологічні основи машинобудування
1.3.5
Експлуатація та обслуговування машин
1.3.6
Економіка підприємства
1.3.7
Основи охорони праці
1.3.8
Безпека життєдіяльності
1.3.9
Переддипломна практика
1.3.10
Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1
Етика ділового спілкування
2.1.1.2
Економічна теорія
2.1.1.3
Правознавство
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.2.1
Теорія технічних систем
2.1.2.2
Історія інженерної діяльності
2.1.2.3
Фізична хімія
2.1.2.4
Основи наукових досліджень та організація експерименту
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1
Процеси та апарати харчових виробництв
2.1.3.2
Технологічне обладнання харчових виробництв
2.1.3.3
Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі
2.1.3.4
Монтаж, діагностика та ремонт обладнання
2.1.3.5
Основи промислового будівництва та санітарної техніки
2.1.3.6
Розрахунок та конструювання  машин і апаратів харчових виробництв
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1
Органічна хімія
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1
Комплексний антикорозійний захист обладнання
2.2.3.2
Холодильне технологічне обладнання
2.2.3.3
Холодильні машини та установки
2.2.3.4
Фізико-хімія неметалевих матеріалів
2.2.3.5
Теорія корозії металів
2.2.3.6
Техніка зберігання та фізико-хімічні методи обробки харчової сировини
2.2.3.7
Гідро- та пневмотранспорт у галузі
2.2.3.8
Основи комп’ютерного проектування