Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія

спеціальність 7, 8.05130113 – «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Дисипліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова
1.1.7 Фізична культура
1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.3. Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні стстеми (Колоїдна хімія)
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи охорони праці
1.3.14 Виробнича практика  
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. Вибіркова частина
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки)
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2 Цикл дисциплін за переліком програми та орендовані на спеціальність (дисципліни вільного вибору студентів)
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
 

2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки

2.2.3.1 Фізика та хімія альтернативних енергоресурсів
2.2.3.2 Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини
2.2.3.3 Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини
2.2.3.4 Технологія одержання альтернативних палив з ТГК
2.2.3.5 Устаткування виробництв альтернативних палив
2.2.3.6 Екологічні аспекти виробництва та застосування альтернативних енергоресурсів
2.2.3.7 Хіммотологія альтернативних палив