Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_8.05130105

ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці в галузі
2.5.1 Методологія та організація науковіх досліджень
2.5. Вибірковий блок  5.  Дисципліни, спрямовані на хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Цикл загальної підготовки
 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галуз (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
2.5.2 Теоретичні основи технологічних процесів переробки горючих копалин
2.5.3 Сучасні технології модифікації, оптимізації складу й

експлуатаційних властивостей моторних палив

2.5.4 Проектування виробництв переробки горючих копалин з використанням комп’ютерних технологій
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2 ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
2.1 Цикл загальної підготовки
2.2 Цикл професіної підготовки
2.5.5 Хіммотологія
2.5.6 Технології переробки горючих копалин
2.5.7 Учбова науково-дослідна робота студента
2.5.8 Один з  видів практичної підготовки:
1.2.2 Науково-дослідна практика
2.5.8.1 Асистентська практика
2.5.8.2 Переддипломна виробнича практика
2.5.9 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)