Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності

133 Галузеве машинобудування ( 8.05050315 )

(за осітнім рівнем магістр)

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Основи менеджменту виробництва
1.1.2 Фізична культура (позакредитна)
1.1.3 Інтелектуальна власність
1.1.4 Цивільний захист
1.1.5 Охорона праці в галузі
1.1.6 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.7 Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.8 Методологія та організація наукових досліджень
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизація та системи керування технологічними процесами
1.2.2 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1 Цикл професійної підготовки
2.1.1. Блок 1
2.1.1.1 Антикорозійний захист обладнання
2.1.1.2 Техніка випробування матеріалів та покрить
2.1.1.3 Спеціальні захисні покриття в промисловості
2.1.1.4 Спеціальні харчові технології та обладнання
2.1.1.5 Електрохімічні методи захисту металів від корозії
Один з модулів
Модуль 1
2.1.1.6 Науково-дослідна практика
2.1.1.7 Асистентська практика
Модуль 2
2.1.1.8 Науково-дослідна практика
2.1.1.9 Переддипломна виробнича практика
 

2.1.2. Блок 2

2.1.2.1 Методологічні основи проектування обладнання хімічних виробництв
2.1.2.2 Моделювання функціонування технологічного обладнання
2.1.2.3 Технічний нагляд
2.1.2.4 Інженерно-технологічний бізнес
2.1.2.5 Проектування хімічних підприємств
Один з модулів
Модуль 1
2.1.2.6 Науково-дослідна практика
2.1.2.7 Асистентська практика
Модуль 2
2.1.2.8 Науково-дослідна практика
2.1.2.9 Переддипломна виробнича практика