Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.120201 Фармація

Напрям підготовки 6.120201 «Фармація»

Дисципліна Наявність
Підготовка бакалавра
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.02 Основи екології
1.03 Історія України
1.04 Історія української культури
1.05 Іноземна мова
1.06 Філософія
1.07 Політологія
1.08 Фізична культура
2. Цикл природничо-наукової підготовки
2.01 Загальна біологія
2.02 Загальна та неорганічна хімія
2.03 Латинська мова +
2.04 Вища математика
2.05 Інформаційні технології керування та проектування
2.06 Інженерна і комп’ютерна графіка в проектуванні обладнання
2.07 Фізика та фізичні методи аналізу
2.08 Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
2.09 Органічна хімія
2.10 Фармацевтична ботаніка
2.11 Фізіологія з основами анатомії людини
3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.01 Безпека життєдіяльності
3.02 Основи охорони праці
3.03 Вступ до фаху
3.04 Електротехніка та основи електроніки
3.05 Перша долікарська допомога +
3.06 Прикладна механіка
3.07 Фізична та колоїдна хімія
3.08 Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв
3.09 Екстремальна медицина +
3.10 Загальна хімічна технологія
3.11 Загальна біохімія та молекулярна біологія
3.12 Гігієна та промислова санітарія фармацевтичного виробництва
3.13 Основи біоетики та біобезпеки +
3.14 Теоретичні основи фармацевтичних технологій
3.15 Фармацевтичне правознавство
3.16 Хімічна мікробіологія +
3.17 Належні фармацевтичні практики
3.18 Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин
3.19 Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних підприємств
3.20 Основи матеріалознавства, тара та упаковка
3.21 Основи токсикології
3.22 Промислова технологія синтетичних субстанцій
3.23 Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом +
3.24 Фармакологія
3.25 Фармацевтична хімія
3.26 Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв
3.27 Промислова технологія фармацевтичних препаратів
4.01 Ознайомча технологічна практика
4.02 Польова практика з фармацевитчної ботаники
4.03 Виробнича технологічна практика
Вибіркові навчальні дисципліни

2.1 Дисціпліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.3 Дисціпліни професійної та практичної підготовки

4.04 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2.2 Дисципліни вільного вибору студента

2.3Дисципліни професійної та практичної підготовки

Один з вибіркових модулей
Історія промислової фармації
Сучасні проблеми молекулярної біології +