Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Напрям підготовки  6. 051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

 (152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» )

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.     НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.01 Історія України
1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.03 Історія української культури
1.04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.05 Філософія
1.06 Політологія
1.07 Фізичне виховання (позакредитна)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.01 Вища математика
2.02 Фізика
2.03 Хімія
2.04 Інженерна та комп’ютерна графіка
2.05 Обчислювальна техніка і програмування
2.06 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.01 Загальна електротехніка
3.02 Теорія електричних сигналів та кіл
3.03 Основи електроніки  
3.04 Метрологія та вимірювання
3.05 Вимірювальні перетворювачі
3.06 Методи та засоби вимірювань
3.07 Безпека життєдіяльності
3.08 Основи охорони праці
3.09 Економіка та організація хімічних виробництв
3.10 Виробнича практика
3.11 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.08 Економічна теорія
1.09 Правознавство
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.07 Електротехнічні матеріали
2.08 Теорія інформації
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.12 Вступ у теорію систем
3.13 Спецглави математики
3.14 Експериментальні дослідження систем
3.15 Технічна механіка
3.16 Мікропроцесорні системи
3.17 Кваліметрія та керування якістю
3.18 Вступ у теорію автоматичного керування
3.19 Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
3.20 Проектування систем і засобів вимірювання
3.21 Інформаційно-вимірювальні системи
3.22 Основи автоматизації технологічних процесів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.09 Процеси і апарати
2.10 Загальна хімічна технологія
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.23 Аналіз та контроль матеріалів
3.24 Моделювання на ЕОМ
3.25 Випробування та контроль якості продукції