Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.050502 Інженерна механіка

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.050502

Спеціальність 6.050502

 

1 2 3
Підготовка бакалавра
1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1 Історія України
1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.3 Історія української культури
1.4 Філософія
1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.6 Політологія
1.7 Фізична культура
1.2. Дисципліни математичної та  природничо-наукової підготовки
2.1 Фізика
2.2 Математика
2.3 Хімія
2.4 Інформатика
2.5 Прикладна механіка
2.5.1 Теоретична механіка
2.5.2. Опір матеріалів
2.5.3 Теорія механізмів і машин
2.6 Екологія
2.7 Теоретичні основи теплотехніки
2.8 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
3. Дисципліни  професійної та практичної підготовки
3.1. Дисципліни  професійної  підготовки
3.1.1 Основи конструювання
3.1.1.1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
3.1.1.2 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
3.1.1.3 Деталі машин
3.1.2 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
3.1.3 Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
3.1.4 Технологічні основи машинобудування
3.1.5 Експлуатація та обслуговування машин
3.1.6 Економіка підприємства
3.1.7 Основи охорони праці
3.1.8 Безпека життєдіяльності
3.2. Дисципліни  практичної підготовки
3.2.1 Переддипломна практика
3.2.2 Підготовка кваліфікаційної бакалаврськой роботи та державна атестація
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
4. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
4.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
4.1.1 Гуманітарний модуль ( етика ділового спілкування)
4.1.2 Економічна теорія
4.1.3 Правознавство
4.1.4 Додаток до пункту 1.1
4.1.5 Додаток до пункту 1.2
4.1.6 Додаток до пункту 1.5
4.2. Дисципліни математичної та природничо наукової підготовки
4.2.1 Обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ
4.2.2 Теорія технічних систем
4.2.3 Історія інженерної діяльності
4.2.4 Аналіз та контроль матеріалів
4.2.5 Міцність та динаміка машин
4.2.6 Додаток до пункту 2.1
4.2.7 Додаток до пункту 2.2
4.2.8 Додаток до пункту 2.4
4.2.9 Додаток до пункту 2.5.1
4.2.10 Додаток до пункту 2.5.2
4.2.2 Цикл дисциплін за переліком програми та орендовані на спеціальність (дисципліни вільного вибору студентів)
4.3.1 САПР хіммаштехнологія
4.3.2 Технологічна оснастка
4.3.3 Зварювальні процеси та їх обладнання
4.3.4 Експлуатація різального інструмента
4.3.5 Основи математичного моделювання
4.3.6 Додаток до пункту 3.1.1.1
4.3.7 Додаток до пункту 3.1.1.3
4.3.8 Додаток до пункту 3.1.2
4.3.9 Додаток до пункту 3.1.4
4.3.10 Додаток до пункту 3.1.5
4.3.11 Додаток до пункту 3.1.6
4.3.12 Додаток до пункту 3.1.7
5. Дисципліни вільного вибору студента
5.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки
5.1.1 Теорія різання
5.1.2 Різальний інструмент
5.1.3 Технологічні методи виробництва заготовок
5.1.4 Обладнання та транспорт механообробних цехів
5.1.5 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
5.1.6 Технологія обробки типових деталей та складання машин
5.1.7 Механоскладальні дільниці та цехи