Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» )

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.     НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.01 Історія України
1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.03 Філософія
1.04 Политология
1.05  Істория української культури
1.06 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.07 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.01 Вища математика
2.02 Фізика
2.03 Хімія
2.04 Інженерна графіка
2.05 Теорія ймовірності та випадкові процеси
2.06 Алгоритмізація і програмування
2.07 Теоретична механіка
2.08 Числові методи і моделювання на ЕОМ
2.09 Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
2.10 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.01 Прикладна механіка і основи конструювання
3.02 Електротехніка та електромеханіка
3.03 Електроніка та мікросхемотехніка
3.04 Мікропроцесорна техніка
3.05 Гідрогазодинаміка
3.06 Термодинаміка і теплотехніка
3.07 Теорія автоматичного керування
3.08 Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації
3.09 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
3.10 Технічні засоби автоматизації
3.11 Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
3.12 Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
3.13 Системний аналіз складних систем управління
3.14 Основи охорони праці
3.15 Автоматизація технологічних процесів
3.16 Автоматизація бізнес-процесів
3.17 Основи проектування систем автоматизації
3.18 Основи САПР
3.19 Безпека життєдіяльності
3.20 Виробнича практика
3.21 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.08 Економічна теорія
1.09 Правознавство
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.11 Фізична хімія
2.12 Спецрозділи вищої математики
2.13 Загальна хімічна технологія
2.14 Органічна хімія
2.15 Прикладне матеріалознавство
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.22 Економіка та організація хімічних виробництв
3.23 Автоматизовані системи керування технологічними процесами
3.24 Програмування засобів АСКТП
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.16 Матеріалознавство і обробка матеріалів
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.25 Електричні вимірювання
3.26 Надійність і діагностування
3.27 Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації