Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.030508 Фінанси і кредит

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.030508

 

1 2 3
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.2 Історія України
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.5 Філософія
1.1.6 Політологія
1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Економічна теорія
1.2.2 Мікроекономіка
1.2.3 Макроекономіка
1.2.4 Історія економіки та економічної думки
1.2.5 Математика для економістів:
1.2.5.1 Вища математика
1.2.5.2 Теорія ймовірності і математична статистика
1.2.6 Економіко-математичні методи та моделі:
1.2.6.1 Оптимізаційні методи та моделі
1.2.6.2 Економетрика
1.2.7 Інформатика
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства
1.3.2 Менеджмент
1.3.3 Маркетинг
1.3.4 Гроші і кредит
1.3.5 Фінанси
1.3.6 Бухгалтерський облік
1.3.7 Економіка праці і соціально-трудові відносини
1.3.8 Міжнародна економіка
1.3.9 Статистика
1.3.10 Соціологія
1.3.11 Регіональна економіка
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Банківська справа
1.3.14 Бюджетна система
1.3.15 Податкова система
1.3.16 Страхування
1.3.17 Фінанси підприємств
1.3.18 Фінансовий ринок
1.3.19 Інвестування
1.3.20 Практична підготовка:
1.3.20.1 Техніко-економічна практика +
1.3.20.2 Розрахунково-економічна практика +
1.3.21 Державна атестація +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Фізична культура (поза кредитами)
2.1.1.2 Логіка
2.1.1.3 Господарське законодавство
2.1.1.4 Правознавство
2.1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Хімія
2.1.2.2 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств
2.1.2.3 Ринкова трансформація економіки регіону
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Основи охорони праці
2.1.3.2 Організаційне проектування підприємств хімічної промисловості
2.1.3.3 Інформаційні системи та технології у фінансах
2.1.3.4 Фінансова звітність
2.1.3.5 Управління регіональним розвитком
2.1.3.6 Аналіз господарської діяльності
2.1.3.7 Економічна безпека
2.1.3.8 Фінансовий аналіз
2.1.3.9 Формування бізнес моделей підприємств
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Організаційна поведінка
2.2.2 Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Економічна проблематика
2.2.2.2 Фінансова система України
2.2.3 Цикл професійної та практичної підготовки
Один з вибіркових модулів:

Модуль 1

2.2.3.1 Управління потенціалом підприємств
2.2.3.2 Контролінг
Модуль 2
2.2.3.1 Управління інноваціями
2.2.3.2 Фінансовий облік