Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Величко Тетяна Володимирівна

Величко Тетяна Володимирівна

В.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат фізіко-математичних наук

Дісковський Олександр Андрійович

Дісковський Олександр Андрійович

професор, доктор технічних наук

Базова освіта:  Дніпропетровський національний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність – Динаміка та міцність машин, кваліфікація – механік (1975 р.)

Тема докторської дисертації: Математичне моделювання та обчислювальні методи (2016 р.)

Наукові інтереси: Гомогенні математичні моделі і оптиммізація структури функціонально-градієнтних матеріалів і конструкцій. Математичне моделювання та обчислювальні методи. Створення, дослідження та теоретичне обґрунтування коректності класів математичних моделей (дискретних, неперервних, із зосередженими або розподіленими параметрами, статичних, динамічних, логіко-динамічних, ймовірнісних, статистичних та ін.)

Публікації:  понад 80 наукових праць у галузі механіки твердого тіла та прикладної математики, з них понад 60 статей у провідних наукових виданнях України, 14 статей, опублікованих у періодичних виданнях наукометричних баз даних Scopus 

Google Scholar

 

Борзов Сергій Олексійович

Борзов Сергій Олексійович

Доцент, кандидат технічних наук

Тема кандидатської дисертації : спецтема (1995 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), фізико-технічний факультет, спеціальність – виробництво літальних апаратів, кафедра технології виробництва літальних апаратів, кваліфікація – інженер-механік (1989 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології.

Публікації: колективна монографія, понад 60 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Поліщук Алла Вікторівна

Поліщук Алла Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування та визначення раціональних параметрів генераторів імпульсів тиску для гідроциклічної обробки вугільних пластів» (1989 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка, кафедра теоретичної та прикладної механіки, кваліфікація – механік (1981 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання в геомеханіці та екології.

Публікації: колективна монографія, понад 60 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Науменко Тетяна Станіславівна

Науменко Тетяна Станіславівна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність математика, кафедра диференціальних рівнянь, кваліфікація – математик, викладач (2000 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем, математика.

Публікації: більше 20 наукових праць. Учасниця міжнародних науково-практичних конференцій, участь у 1 монографії і навчальному посібнику та інші публікації.

Член Київського математичного товариства

Google scholar

Scopus

Orcid

Шапка Ірина Віталіївна

Шапка Ірина Віталіївна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – математика, кафедра алгебри та геометрії, кваліфікація – математик, викладач математики та основ економіки (2006 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, прикладна математика, математичні методи розв’язку задач економічного та хімічного спрямування.

Публікації: більше 20 наукових праць ( з них 1 навчальний посібник,  2 колективні монографії та інші публікації).

Учасниця міжнародних науково-практичних конференцій.

Член Київського математичного товариства.

Google Scholar

Scopus

Orcid

Кулікова Тетяна Іванівна

Кулікова Тетяна Іванівна

Інженер 1 категорії

Базова освіта: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, факультет прикладної математики, спеціальність прикладна математика, кафедра прикладної математики, кваліфікація – інженер-математик (1975 р.).