Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Основні напрямки наукової діяльності викладачів  кафедри  вищої математики:

  • математичне моделювання складних технічних систем;
  • моделювання селекції та біологічних процесів.

Тема науково-дослідницької роботи викладачів кафедри – «Застосування математичних методів при моделюванні складних технічних систем».

У жовтні 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Олевський Віктор Ісаакович.

Доцент кафедри Борзов Сергій Олексійович отримав вчене звання доцента кафедри вищої математики та сертифікат тьютора.

При участі професора В.І. Олевського вийшли монографії «Математическое моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в задачах обогащения» (при співавторстві П.І. Пилова, А.М. Мільцина, 2010 р.), «Прогнозирование несущей способности цилиндрических оболочек с технологическими несовершенствами» (при співавторстві А.М. Мільцина, 2011 р.), «Математическое моделирование оболочечных конструкций с отклонениями» (2014 р.), та колективна монографія за участю всіх працівників кафедри «Математические методы моделирования технических и биологических систем с учетом отклонений» (2017 р.).

Кафедра вищої математики, як загальноосвітня кафедра, забезпечує дотримання ліцензійних вимог більшості спеціальностей університету. Безпосередньо співробітники кафедри приймають участь у ліцензуванні та атестації спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» рівня бакалавр, магістр та доктор філософії, та 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня бакалавр.

Викладачі кафедри разом зі студентами приймають активну участь у наукових конференціях різного рівня та олімпіадах з математики.