Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Основні напрямки наукової діяльності викладачів  кафедри  вищої математики:

  • математичне моделювання складних технічних систем;
  • моделювання селекції та біологічних процесів.

Тема науково-дослідницької роботи викладачів кафедри – «Застосування математичних методів при моделюванні складних технічних систем».

У жовтні 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Олевський Віктор Ісаакович.

Доцент кафедри Борзов Сергій Олексійович отримав вчене звання доцента кафедри вищої математики та сертифікат тьютора.

При участі професора В.І. Олевського вийшли монографії «Математическое моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в задачах обогащения» (при співавторстві П.І. Пилова, А.М. Мільцина, 2010 р.), «Прогнозирование несущей способности цилиндрических оболочек с технологическими несовершенствами» (при співавторстві А.М. Мільцина, 2011 р.), «Математическое моделирование оболочечных конструкций с отклонениями» (2014 р.), та колективна монографія за участю всіх працівників кафедри «Математические методы моделирования технических и биологических систем с учетом отклонений» (2017 р.).

            

   
 Викладачі кафедри разом зі студентами приймають активну участь у наукових конференціях різного рівня та олімпіадах з математики.