Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Основні напрямки наукової діяльності викладачів  кафедри  вищої математики:

  • математичне моделювання складних технічних систем;
  • моделювання селекції та біологічних процесів.

Теми науково-дослідницьких робіт кафедри

  • Застосування математичних методів при моделюванні складних технічних систем
  • Розробка моделей складних технічних систем та процесів з урахуванням відхилень та невизначеності

У жовтні 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Олевський Віктор Ісаакович.

За участі професора В.І. Олевського вийшли монографії «Математическое моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в задачах обогащения» (у співавторстві П.І. Пиловим, А.М. Мільциним, 2010 р.), «Прогнозирование несущей способности цилиндрических оболочек с технологическими несовершенствами» (у співавторстві з А.М. Мільциним, 2011 р.), «Математическое моделирование оболочечных конструкций с отклонениями» (2014 р.), та колективна монографія за участю всіх працівників кафедри «Математические методы моделирования технических и биологических систем с учетом отклонений» (2017 р.).

Кафедра вищої математики, як загальноосвітня кафедра, забезпечує дотримання ліцензійних вимог більшості спеціальностей університету. Безпосередньо співробітники кафедри беруть участь у ліцензуванні та атестації спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» рівня бакалавр, магістр та доктор філософії, та 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня бакалавр.

Викладачі кафедри разом зі студентами беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня та олімпіадах з математики.

Професор Олевський В.І. впровадив у КЗО «Середня загальноосвітня школа № 19» Дніпропетровської міської ради систему сайтів, що базується на використанні хмарних обчислень.