Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Для студентів 1, 2, 3 курсів викладаються наступні дисципліни:

  • вища математика
  • вища та прикладна математика
  • спецрозділи вищої математики

Викладачами кафедри розроблені робочі програми, учбові посібники та методичні розробки з дисциплін, які викладаються на кафедрі вищої математики.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення, в університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, що включають робочу навчальну програму, рейтингову картку, конспект лекцій, методичні вказівки, екзаменаційні питання тощо.

Розроблені комплекти тестових завдань для перевірки залишкових знань студентів з дисциплін кафедри.

Кафедра використовує та розвиває технології дистанційного навчання. Доцент С.О. Борзов отримав сертифікат тьютора.

Студенти університету беруть активну участь у студентських олімпіадах з вищої математики, які проводяться на базі кафедри.

Високий рівень навчання забезпечується за рахунок наукового потенціалу викладачів кафедри, підвищення кваліфікації, видання наукових праць, участі в наукових семінарах та конференціях.

Методичні вказівки

4819             4803            4787               4676             4659               4244              3991           3930              3922          3885             3872

3856             3846            3843                3841            3833                3831              3817          3338              3298

Доступ до всіх електронних версій методичних вказівок, підручників відкритий на сайті Бібліотеки

Електонні курси для дистанційного навчання  кафедри Вищої математики