Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Викладачами кафедри розроблені робочі програми, учбові посібники та методичні розробки з дисциплін, які викладаються на кафедрі вищої математики.

Крім видання традиційного учбово-методичного забезпечення, в університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з учбових дисциплін, що включають в себе робочу учбову програму, рейтингову картку, конспект лекцій, методичні вказівки, екзаменаційні питання тощо.

Розроблені комплекти тестових завдань для перевірки залишкових знань студентів з дисциплін кафедри.

Кафедра здійснює підготовку за допомогою дистанційного навчання. Доцент С.О. Борзов отримав сертифікат тьютора.

Студенти університету приймають активну участь в студентських олімпіадах з вищої математики, які проводяться на базі кафедри.

Високий рівень навчання забезпечується за рахунок наукового потенціалу викладачів кафедри, підвищенню кваліфікації, виданню наукових праць, участі в наукових семінарах та конференціях.

Професор Олевський В.І. впровадив у КЗО «Середня загальноосвітня школа № 19» Дніпропетровської міської ради систему сайтів, що базується на використанні хмарних обчислень.