Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Для студентів 1, 2, 3 курсів викладаються наступні дисципліни:

  • вища математика
  • вища та прикладна математика
  • спецрозділи вищої математики

Викладачами кафедри розроблені робочі програми, учбові посібники та методичні розробки з дисциплін, які викладаються на кафедрі вищої математики.

Крім видання традиційного навчально-методичного забезпечення, в університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з навчальних дисциплін, що включають робочу навчальну програму, рейтингову картку, конспект лекцій, методичні вказівки, екзаменаційні питання тощо.

Розроблені комплекти тестових завдань для перевірки залишкових знань студентів з дисциплін кафедри.

Кафедра використовує та розвиває технології дистанційного навчання. Доцент С.О. Борзов отримав сертифікат тьютора.

Студенти університету беруть активну участь у студентських олімпіадах з вищої математики, які проводяться на базі кафедри.

Високий рівень навчання забезпечується за рахунок наукового потенціалу викладачів кафедри, підвищення кваліфікації, виданн наукових праць, участі в наукових семінарах та конференціях.

Методичні вказівки

4819             4803            4787               4676             4659               4244              3991           3930              3922          3885             3872  

3856             3846            3843                3841            3833                3831              3817          3338              3298