Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра Вищої математики існує з моменту заснування інституту ( нині університету) з 1930 року.

Першим очолив кафедру Вищої математики у 1930 році доцент Кардашевський К.М. Беззмінно завідував кафедрою понад 20 років.

З 1956 по 1962 роки кафедру очолював доцент Корчинський Н.В.

Кардашевський К.М.

Тіман О.П.

Пилипчук В.М.

З 1962 по 1989 рр. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Тіман Олександр Пилипович.

Тіман Олександр Пилипович народився 26 червня 1920 р. в місті Золотоноша Черкаської області України. У 1941 р. закінчив математичний факультет Дніпропетровського університету. З 1941 по 1945 роки перебував на фронтах Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденом Червоної зірки та багатьма медалями.З 1951 по 1962 роки – професор, завідуючий кафедрою Теорії функцій та функціонального аналізу Дніпропетровського держвного університету. З 1962 року – професор, завідуючий кафедрою Вищої математики Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

Основні наукові досягнення О.П. Тімана відносяться до теорії функцій і функціонального аналізу, де йому належать важливі результати з теорії наближення функцій.  Світове визначення принесла О.П. Тіману монографія  “Theory арproximation functions real variable” , яка витримала три видання (Москва, 1960 р.; Лондон-Нью-Йорк-Париж, 1963 р.; Делі, 1966 р.). Ця монографія включена в інтернаціональну серію монографій з чистої і прикладної математики. З багатьох тисяч імен ім’я О.П. Тімана відібране, як те, що заслуговує включення в книгу «Кто есть кто из интеллектуалов мира», 8 видання. Професор О.П. Тіман  автор 230 наукових робіт, він підготував 6 докторів і 43 кандидатів наук.

З 1989 по 1997 рр. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, доцент Пилипчук Валерій Миколайович.

Пилипчук Валерій Миколайович народився в 1953 році. Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1976 р. Кандидатську захистив 1979 р., а докторську – у 1993 р. Відомий спеціаліст в області методів дослідження механічних систем. Автор більше 40 публікацій, а також монографії «Метод нормальных колебаний для существенно нелинейных систем» (1989 р.). Під його науковим керівництвом захищена кандидатська дисертація С.А. Волкової.

З 1997 по 2001 роки обов’язки завідуючого кафедрою виконували: к.т.н., доцент В.С. Коноваленков (1997-1998 рр.); к.т.н., доцент Г.А. Старушенко (1998-1999 рр.).

Поліщук А.В.

Зеленцов Д.Г.

Олевський В.І.

З 1999-2001 рр кафедрою завідувала Поліщук Алла Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент. Поліщук Алла Вікторівна народилася 21 серпня 1959 р. У 1981 році закінчила Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет. У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 2001 по 2014 роки завідував  кафедрою вищої математики Зеленцов Дмитро Гегемонович.

Зеленцов Дмитро Гегемонович народився 16 січня 1962 року. Закінчив в 1984 році механіко-математичний факультет Дніпропетровський державний університет. З 1984р. по 1992р. працював в інституті ВНДІ Мехчермет НВО «Черметмеханізация». З 1993 року – старший науковий співробітник НДЛ автоматизованих систем міцностних випробувань ДДУ; з 1994р. по 1997р. – доцент кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій ДДУ; з 1997р. по 2000р. – докторант тієї ж кафедри.

З 2000р. по 2001р. – доцент кафедри вищої математики і комп’ютерних технологій Дніпропетровського фінансово-економічного інституту, потім завідуючий тієї ж кафедри . Кандидат технічних наук з 1990 р. В 1995 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за фахом «Будівельна механіка». В 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики. Доктор технічних наук з 2007 р. Дисертаційна робота на тему «Несущая способность и оптимальное проектирование балок-стенок, пластин и оболочек, подверженных воздействию агрессивных сред». Під його науковим керівництвом захищені кандидатські дисертації асистентів Храпач Ю.О., Солодкої Н.О., Радуль О.А., Науменко Н.Ю., Короткої Л.І. Автор більш ніж 150 друкованих наукових видань, 3 монографій та 5 свідоцтв на реєстрацію авторських прав на твір (програмний продукт).

З 2014 року кафедру вищої математики Українського державного хіміко-технологічного університету очолює Олевський Віктор Ісаакович.

Олевський Віктор Ісаакович народився 27 лютого 1966р. У 1988 р. з відзнакою закінчив факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету, у 1992 р. – заочну аспірантуру на кафедрі вищої математики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, в 1993 р. захистив дисертацію на тему «Нелинейное деформирование и устойчивость прямоугольных пластин и цилиндрических оболочек при контактном сжатии по торцу с периодической неоднородностью» і отримав вчену ступінь кандидата технічних наук. З 2010 р. Олевський В.І. працює в ДВНЗ УДХТУ на кафедрі комп’ютерних технологій та вищої математики на посаді доцента, двічі (у 2012 та 2015 роках) перемагав у конкурсі “Найкращий викладач ВУЗу”. За час праці на кафедрі ним опубліковано більше 80 публикацій, у тому числі 5 монографій. У 2015 р. Олевський В.І. успішно захистив дисертацію на здобуття вченої ступені доктора технічних наук на тему «Математическое моделирование механического состояния оболочек с отклонениями и их использования в технологических процессах» (м. Харків).

У 2022 році кафедра розпочинає свою діяльність як випускової. Готує фахівців за спеціальність 113 Прикладна математика за напрямом Прикладне програмне забезпечення і аналіз BIG DATA. З вересня цього ж року в.о. завідувача кафедри стає Поліщук Алла Вікторівна.