Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Секції «Сучасні біотехнології» МАН України – 20 років!

У цьому році виповнюється 20 років секції «Сучасні біотехнології» Малої академії наук України (Дніпропетровське відділення), яка була створена у 2000 р. на базі обласного еколого-натуралістичного центру за участю кафедри біотехнології і БЖД. Мала академія наук України (МАН) – освітня система, яка забезпечує організацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення.

МАН в Україні офіційно зареєстрована у 1983 р. У 2015 р. Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» Мала академія наук України визначається як мережа формування інтелектуального капіталу нації та виховання майбутньої наукової зміни. У 2018 р. діяльність МАН здобула світове визнання –статус Центру наукової освіти ІІ категорії під егідою ЮНЕСКО. Крім того, МАН отримала статус Академії Copernicus, який відкриває українським школярам доступ до даних 29-ти європейських супутників, дає можливість брати участь у міжнародних заходах у сфері дистанційного зондування Землі. МАН – перша і єдина в Україні освітня структура, що має такий престижний статус, який надає ексклюзивні можливості для учнів і педагогів, сприяє формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Сьогодні у Комунальному позашкільному навчальному закладі «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради діють 12 відділень, до яких входять 65 секцій. Секція «Сучасні біотехнології» відноситься до відділення «Екології та аграрних наук». За роки існування секції дипломи МАН отримали понад 300 учнів Дніпропетровської області (Дніпро, Марганець, Нікополь, Камʼянське, Кривий Ріг та ін.).

З юними «академіками» секції працювали викладачі: зав. каф. БТ та БЖД, доц. Кулик О.П., проф. Сатарова Т.М., зав. каф. БТ та БЖД, проф. Сметанін В.Т., доц. Кузнєцова О.В., доц. Зубарєва І.М., ст. викл. Приходько Н.М., асист. Федорова І.С., асист. Гейсун А.А. Працювали та продовжують вести заняття і наково-дослідницьку роботу з учнями секції доц. Гармаш С.М. (керівник секції), зав. каф. ОП та БЖД, доц. Мітіна Н.Б., ст. викл. Малиновська Н.В., доц. Шаталін Д.Б.

За роки навчання учні отримують поглиблені теоретичні знання з основ екологічної біотехнології, еко- та біобезпеки, методів обробки інформації, виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт, навички лабораторних досліджень тощо. Тематика робіт актуальна, різноманітна та має практичну направленість. Наукові роботи повʼязані з актуальними проблемами екобіотехнології; дослідженнями якості та безпеки харчових продуктів; оптимізацією біохімічного очищення стічних вод; дослідженнями отримання альтернативних джерел енергії (біоетанолу, біогазу, біодизелю) із органічних відходів; застосуванням біообʼєктів для індикації забруднення довкілля тощо.

Випускники секції вступають на навчання як на спеціальність «Промислова біотехнологія», так і на інші спеціальності УДХТУ. З шести учнів першого випуску 2001 р. на спеціальність «Промислова біотехнологія» був зарахований учень з Дніпродзержинська (нині – Камʼянське), переможець секції Лобатий В., який кілька років після закінчення університету працював у Роттердамі (Нідерланди) інженером ADM Europoort BV. Студентами університету також стали Бабченко Д., Баден М., Берлізова Ю., Бондаренко Є., Герасюк І., Грезент О., Грибанова М., Губочкіна В., Дишук Я., Єгорова Н., Жорник О., Загорулько Ю., Згуровець Г., Іванущик А., Івонін В., Калинич О., Кашицька А., Кизилова А., Кириченко К., Кінебас О., Кондратюк Т., Коноваленко Л., Корнєв О., Крівсун О., Крупій А., Кудлай С., Кучер Д., Лисенко І., Личката Ю., Мазуркевич Ю., Мірошниченко Я., Муджирі В., Недельський Д., Новикова Г., Пилипенко С., Пирогова Д., Полтавець В., Проценко Н., Прус О., Равковська А., Рубець К., Сегеда В., Седенко О., Семенова В., Скринніков О., Стрилець О., Токаренко М., Цьома Д., Чопова М., Шенклянов М., Шрейбер К., Яночкіна А. та багато ін.

Учні секції неодноразово перемагали на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, брали участь у міжнародних конференціях. Бондаренко Євгенія (випускниця ХЕЛ) – триразовий призер конкурсу-захисту НДР МАН (2008–2010); призер національного етапу Міжнародного конкурсу «Всеукраїнський юнацький водний приз», Міжнародного конкурсу Intel Еко Україна-2009; Міжнародної технічної виставки Ялтинського конгресу ЕТЕВК-2009. Тема роботи Бондаренко Є. повʼязана з очищенням поверхні води від нафтопродуктів. Випускник ХЕЛ Шенклянов М. – переможець конкурсу-захисту НДР у МАН 2011 р. – навчався за спеціальністю «Теплоенергетика». Випускник ХЕЛ Корнєв Олексій (студент факультету Ф та БТ) – переможець Всеукраїнського конкурсу «Дотик природи-2016», Міжнародного конкурсу «Україна-Польща – разом» (2017), конкурсу-захисту НДР у МАН (2017). Випускник факультету Ф та БТ Лисенко Ігор (2020) – переможець Національного туру Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище» (2012 та 2014), переможець конкурсів-захистів НДР у МАН (2012, 2014). Наукові роботи Лисенка І. присвячені актуальним темам отримання альтернативних джерел енергії (біогазу та біоетанолу).

Активну участь у конкурсах, олімпіадах та міжнародних конференціях взяли випускники секції 2020 року. Так, учениця 10 класу ХЕЛ Струс Анастасія посіла 2-е місце в обласній олімпіаді з екології; 1-е місце – у конкурсі «На крилах єдності» на базі МАНУМ ДОР; обрана від Дніпропетровської області для участі у Міжнародній науково-практичній конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих – 2020» (Львів, он-лайн). Учень 11 класу Горянівського НВК Ларченко Сергій отримав Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище» (Київ, 2020); брав участь у XХI Міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (Київ, ІВЕ НАНУ, 2020 он-лайн).

Безсумнівно, досвід участі в науковій роботі, призові місця і можливість ще в шкільні роки отримувати стипендію МАН України дають учням почуття впевненості в собі і бажання розширювати кругозір у цій галузі науки. Зацікавленість темою наукової роботи багатьох випускників МАН, безумовно, вплинула на вибір їх майбутньої спеціальності.

Наша мета – підготовка професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм учнів, які вже у школі знають своє призначення, спрямування і йдуть до ЗВО, розуміючи, в якій галузі вони бажають працювати.

Випускникам МАН бажаємо подальших творчих успіхів та вступити до нашого університету!

Запрошуємо випускників області на навчання до Українського державного хіміко-технологічного університету!