Обрати сторінку

Рейтинг SCImago IR 2021: УДХТУ – кращий університет України

Лабораторія SCImago опублікувала черговий випуск міжнародного рейтингу The SCImago Institutions Rankings 2021 – найбільшого міжнародного рейтингу навчально-наукових інституцій світу.

Український державний хіміко-технологічний університет посів 2 місце серед університетів  України і є найкращим університетом м. Дніпро, а також увійшов до ТОП-50 університетів Центральної та Східної Європи (42 місце).

З деталями рейтингу можна ознайомитися на сайті проекту:

http://surl.li/axdez​

У рейтингу брали участь лише ті виші, які подолали прохідний бар’єр за публікаційною продуктивністю (мінімум 100 наукових робіт будь-якого типу, що індексуються в Scopus, за 5 років, що передують року публікації рейтингу).

Рейтинг використовував дані виключно з незалежних джерел: бібліометричної бази даних Scopus, бази даних міжнародних патентів Patstat та вебометричних баз даних.

Цей рейтинг є визнанням високого наукового потенціалу і плідної роботи фахівців УДХТУ.