Обрати сторінку

Освітня програма “Комп’ютерне проектування промислового обладнання”

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Машинобудування та інженерної механіки

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр та  магістра

Комп’ютерне проектування промислового обладнання„ (ХМ). У межах даної спеціалізації студенти навчаються проектувати нові машини й апарати із застосуванням комп’ютерних програм систем автоматизованого проектування. Випускники можуть обіймати провідні посади, а саме: майстра, конструктора машинобудівного профілю, технолога, інспектора, контролера на технологічних та машинобудівних підприємствах, а також працювати на посадах керівних структур і технічного менеджменту.