Обрати сторінку

Освітня програма “Менеджмент інноваційної діяльності”

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціалізація: Менеджмент
Випускова кафедра: Менеджменту та фінансів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Інноваційний менеджмент – наука, спрямована на стимулювання та ефективне управління інноваційними процесами різних об’єктів, від підприємства до державних систем. На відміну від традиційного менеджменту, управління інноваціями пов’язано з нестабільними внутрішніми і зовнішніми умовами організації, високим ступенем невизначеності і ризиками, тому в даній області розробляються особливі підходи і методи прийняття управлінських рішень.


Менеджеру з інновацій потрібно поєднувати в собі властивості, які зазвичай вважаються несумісними. Це подібно до одвічного протистояння «технарів» і «гуманітаріїв», яким тепер довелося помиритися в одній професії. Знання особливостей виробництва і творче мислення, холодний розрахунок і інтуїція, точність технічних розробок і вміння управляти людськими бажаннями – ось що вимагається від менеджера з інновацій.

Зовсім недавно нам здалося б, що цього занадто багато для однієї людини. Але час йде, світ зростає, темп життя прискорюється, застарівають вузькі спеціалізації, поступаючись місцем багатопрофільним професіями. Здається, скоро це стане такою ж буденністю, як телефони з вбудованими фотоапаратами і калькуляторами, що були колись науковою фантастикою.