Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці»

З 27 до 28 лютого в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) пройшла міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці». Мета конференції – формування перспективних науково-технічних, технологічних розробок і інноваційних проектів у сфері освіти та науки, в галузях містобудування, матеріалознавства, прикладної фізики, інформаційних технологій, хімічних технологій, екології та міжнародного співробітництва. Тому напрями конференції були переважно технічного спрямування:

  1. Інновації у будівництві та архітектурі.
  2. Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека.
  3. Проблеми розвитку транспорту та логістики.
  4. Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії.
  5. Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації.
  6. Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки.

Зі своїми доповідями на конференції виступили викладачі кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ УДХТУ, участь яких, разом з участю представників ще трьох університетів України, було профінансовано міжнародним освітнім проектом Водна Гармонія (www.waterh.net). Було виголошено оглядову доповідь про питання глобалізації освіти, мобільність студентів та викладачів за результатами серії проектів Водна Гармонія, що була організована у 2011 році Норвезьким університетом природничих наук разом із ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» і ще трьома університетами України, та по одному університету з Білорусі, Таджикистану та Казахстану. Коротко було схарактеризовано цілі проекту, механізми його підготовки та реалізації, основні етапи становлення та розвитку проекту і більшу увагу було приділено результатам проектів.

У першому проекті «Розробка трьох навчальних модулів з управління водними ресурсами та технологіями для України, Білорусі, Казахстану та Таджикистану, гармонізованих з Норвегією», що фінансувався Норвезьким центром міжнародної співпраці в освіті за програмою EURASIA, було розроблено три навчальні модулі у галузі водопідготовки, водоочищення та управління водними ресурсами та започатковано практику короткотривалого інтенсивного навчання студентів у літній школі у Норвегії (2-3 тижні). Протягом чотирьох років цю школу відвідало 68 студентів з усіх університетів-партнерів. Окрім цього було організовано довготривале дослідницьке стажування студентів протягом 2-24 місяців, яким скористалися 16 студентів та аспірантів. За час проекту 58 викладачів взяли участь у 21-й зустрічі та семінарі за межами свого університету.

У 2015 році цей досвід отримав продовження відразу у вигляді двох проектів: «Інтеграція освіти, наукових досліджень, інновацій і підприємництва» (www.waterh.net) за програмою EURASIA та «Гармонізація вищої освіти, пов’язаної з водою» (www.waterh.eu) за програмою ERASMUS+ К2 Комісії Європейського Союзу. При цьому, в межах першого проекту було розширено мережу за рахунок університетів Киргизії та Молдови і наразі в ньому беруть участь 13 університетів з 7 країн. У другому проекті взяли участь університети з України, Норвегії, Німеччини, Польщі, Китаю та Шрі-Ланки. За цими двома проектами у літній школі у Норвегії, Китаї та Шрі-Ланці побувало 157 студентів, 23 студенти навчалися протягом року та 18 викладачів пройшли тижневе стажування у Норвегії, Німеччині або Польщі. Учасниками проектів було розроблено шість сучасних курсів, пов’язаних із водною галуззю – це близько 90 презентацій лекцій, підручник, надрукований на шістьох мовах, сучасний лабораторний практикум, проведено декілька сумісних конференцій, більше ніж 30 освітньо-наукових семінарів і тренінгів для студентів та викладачів, в яких взяли участь також і представники підприємств. Цінний досвід та сучасні знання учасники проектів отримали під час відвідування міжнародних галузевих виставок (IFAT і Wasser Berlin) та Конгресу Міжнародної Водної Асоціації у Шрі-Ланці. Співпраця учасників проекту також дозволила отримати грант на проведення workshop NATO CYBERWATER 2018 – Water Safety Advanced Research Workshop (www.natoarw-cyberwater.net), в якому взяли участь спеціалісти з понад 20 країн світу (більш детальну інформацію про доповідь можна отримати, переглянувши презентацію за посиланням).

Отже, більша активність у міжнародній співпраці та мобільності може стати запорукою утворення потужних професійних зв’язків і є запорукою довготривалого співробітництва не тільки в освітньому, але й у науковому напрямі.  

Щиро дякуємо організаторам конференції за надану можливість поділитися корисними досвідом, а керівнику проекту, проф. Х. Ратнавірі, за підтримку участі у конференції!