Обрати сторінку

Меморандум про співробітництво та подальше соціальне партнерство з КПІ ВПЦ «Поліграфія: логістика, сервіс, якість»

12 січня 2023 року відбулося підписання Меморандуму про співробітництво та подальше соціальне партнерство між Громадською організацією «Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість» в особі голови – Ісаєвої Наталії, та Державним вищим навчальним закладом «Український державний хіміко-технологічний університет» в особі ректора – Сухого Костянтина з метою підвищення ефективності функціонування державно-приватного партнерства та конкурентоспроможності регіону через взаємне підсилення освіти, науки та бізнесу.  Сторони обговорили доцільність подальшої  співпраці з метою досягнення як спільних статутних завдань, так і стратегічних завдань щодо розвитку людського потенціалу шляхом створення на базі науково-дослідної лабораторії лакофарбових і поліграфічних матеріалів ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” – Центру інноваційних витрат поліграфічної галузі Дніпропетровщини.

У заході прийняли участь: доктор хімічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії лакофарбових і поліграфічних матеріалів, декан факультету Економіко-гуманітарних наук та права Свердліковська Ольга; директор ТОВ «Ментал-Принт», ментор кластеру Потапчук Максим та ключові стейкхолдери, стратегічні партнери обох сторін – науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України:  кандидат педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Юденкова Олена та старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Гончарова Ірина.

Сторони обговорили детальну дорожню карту реалізації стратегічного партнерства з узгодженням інтересів всіх сторін.