Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 Штат кафедри 9 штатних викладачів, з них 5 доцентів, 1 старший викладач, викладач, 2 асистенти.

Мітіна Наталя Борисівна

Мітіна Наталя Борисівна

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Закінчила  Український державний хіміко-технологічний університет у 1994 році за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: одержання білоквмісних біомас різних таксономічних груп. Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт: № д.р. 0112U004344 (2012 – 2014 р.), відповідальний виконавець трьох держбюджетних робіт МОН України (2010 – 2011 р). Керівник держбюджетної КНДР № 02160799 (2016 – 2020 р.) «Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці».

Дисципліни, що викладає:  БЖД, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: більше 100 публікацій, у тому числі статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародних журналах бази наукового цитування (Index Copernicus Journals Master List, Ulrich’s, Chemical Abstracts Service (CAS) and JournalSeek Database); 7 патентів на винахід; є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (України, Болгарії, Румунії, Чехії, Казахстану та ін); співавтор однієї колективної монографії, посібника з грифом МОН України.

Нагороди: Грамоти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Гармаш Світлана Миколаївна

Гармаш Світлана Миколаївна

к.с-г.н., доцент

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1978 році  за спеціальністю технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості, інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: біотрансформація промислових та сільськогосподарських відходів з метою отримання біогазу, біоетанолу та натуральних органічних добрив. Відповідальний виконавець д/б НДР «Використання біотехнологічних та генетичних методів для підвищення ефективності біоконверсії мікробного синтезу та вирішення екологічних проблем», № д/р 0111U008600 (2011-2015 рр.). Відповідальний виконавець НДР № 02160799 «Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці» (2016 – 2020 рр.)

Дисципліни, що викладає: «Основи охорони праці», «Основи гігієни праці та виробнича санітарія», «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: понад 180 публікацій, у тому числі статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародних журналах; 4 патенти на винахід; є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (України, Німеччини, Росії та ін.); співавтор 4 колективних монографій.

Нагороди: ювілейна медаль «25 років незалежності України» (Указ Президента України № 336/2016 від 19.08.2016; Подяка МОН України (2015); Грамоти НЕНЦ України; Грамоти департаменту освіти і науки ОДА.

Герасименко Володимир Олександрович

Герасименко Володимир Олександрович

к.х.н., доцент

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1977 році  за спеціальністю технологія пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: газова хроматографія, охорона праці.

Дисципліни, що викладає: БЖД, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека».

Публікації: більше 100 наукових публікацій, у тому числі у міжнародних наукових журналах (Journal of Chromotography), 6 патентів, h-індекс-4. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: нагороджений орденом «За мужність та честь» до 25-річчя аварії на ЧАЕС, 6.09.2013 р., медаллю «За мужність» за мужність і самовідданість, високий професіоналізм та особливі заслуги при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 10.12.2013 р., нагороджений медаллю «25 років чорнобильської катастрофи» № 474 від 04.04.2014 р.

Ткаля Ольга Іванівна

Ткаля Ольга Іванівна

к.т.н., доцент

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1992 році  за спеціальністю хімічна технологія кераміки та вогнетривів, інженер-хімік-технолог.

Дисципліни, що викладає:  БЖД, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: 40 наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Шаталін Дмитро Борисович

Шаталін Дмитро Борисович

к.с-г.н, доцент

Закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет  у  1991 році, спеціальність – механізація, Інженер – механік.

Основні напрямки наукових досліджень: біотрансформація відходів агропромислового комплексу з метою отримання біодобавок.

Дисципліни, що викладає:  БЖД, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: більше 40 публікацій, у тому числі статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародних журналах бази наукового цитування (Index Copernicus Journals Master List, Web of Science Core Collection); 4 патенти на винахід; є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (України, Болгарії, Казахстану , Румунії, Польші, Чехії), співавтор 1 колективної монографії.

Малиновська Наталя Валентинівна

Малиновська Наталя Валентинівна

старший викладач

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2002 р. за спеціальністю біотехнологія, інженер-хімік-технолог.

У 2006 р. закінчила аспірантуру УДХТУ  за спеціальністю «Переробка деревини»

Основні напрямки наукових досліджень: проблеми культивування вищих базидiомiцетiв

Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплiн БЖД, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: більше 50 наукових публiкацiй, 2 патенти на винахід; співавтор 1 колективної монографії, є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Плис Михайло Михайлович

Плис Михайло Михайлович

викладач

Закінчив  Загальне військове училище у 1970 році, Саратовський державний університет у 1984 році за спеціальністю історія, пiдполковник.

Основні напрямки наукових досліджень: «Комплексний осередок ураження при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах»; «Відповідність правових та нормативно – технічних документів України вимогам безпеки життєдіяльності людини».

Дисципліни, що викладає:  БЖД, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: 50  наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: вiдзнака «Знак пошани» Головного управління МНС України в Дніпропетровській області, за № 771 від 13.09.2007 р., вiйськовi нагороди — 12 медалей.

Рогальов Михайло Васильович

Рогальов Михайло Васильович

асистент

Голова Ради ветеранськоi органiзацii унiверситету.

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1972 році  за спеціальністю хімічна технологія палива, Вiйськову академiю хiмiчного захисту, 1980 р., полковник.

Основні напрямки наукових досліджень: «Комплексний осередок ураження при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах»; «Відповідність правових та нормативно – технічних документів України вимогам безпеки життєдіяльності людини».

Дисципліни, що викладає:   БЖД, «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузi», «Цивільний захист».

Публікації:  20   наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: вiйськовi нагороди — бiльше 10 медалей.

Кушнір Ірина Петрівна

Кушнір Ірина Петрівна

асистент

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1972 році  за спеціальністю хімічна технологія палива.

Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплiн БЖД, “Основи охорони праці”, «Промислова та цивільна безпека»

Публікації: 11   наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

 

 

Мініна Юлія Олександрівна

Мініна Юлія Олександрівна

завідувач лабораторії