Обрати сторінку

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 Штат кафедри 7 штатних викладачів, з них 5 доцентів, 1 старший викладач, 1 викладач.

Мітіна Наталя Борисівна

Мітіна Наталя Борисівна

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Закінчила  Український державний хіміко-технологічний університет у 1994 році за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: біобезпека одержання білоквмісних біомас різних таксономічних груп, оцінка  санітарно-гігієнічних умов праці, аналіз стану  виробничого травматизму на промислових об’єктах.

Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт: № д.р. 0112U004344 (2012-2014рр.), відповідальний виконавець трьох держбюджетних робіт МОН України (2010-2011рр). Керівник НДР № 02/160799 “Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці” (2016-2020рр.); № 02/210899 “Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на промислових об’єктах” (2021-2023рр.).

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Голова журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук відділення „Екології та аграрних наук” (2017-2019 рр), член журі (2016, 2020, 2021, 2022рр.).

Дисципліни, що викладає: для всіх спеціальностей «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека»; для 263 спеціальності  «Аналіз та профілактика виробничого травматизму», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії», «Пожежна безпека».

Публікації: більше 150 публікацій, зокрема статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародних журналах бази наукового цитування (Scopus, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich’s, Chemical Abstracts Service (CAS), Ebsco host and JournalSeek Database); 7 патентів на винахід; є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (України, Болгарії, Румунії, Чехії, Казахстану та ін); співавтор колективних міжнародних монографій, посібника з грифом МОН України.

Нагороди: Подяка від МОН України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Соборної районної у місті Дніпрі Ради та ін. Почесні Грамоти від Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДВНЗ УДХТУ.

Гармаш Світлана Миколаївна

Гармаш Світлана Миколаївна

к.с-г.н., доцент

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1978 році  за спеціальністю технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості, інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: екологічна, радіаційна, хімічна, біологічна безпека на підприємствах України; пожежна безпека та профілактика; екологічно безпечна утилізація промислових та сільськогосподарських відходів з метою отримання альтернативних джерел енергії та натуральних органічних добрив.

Відповідальний виконавець д/б НДР «Використання біотехнологічних та генетичних методів для підвищення ефективності біоконверсії мікробного синтезу та вирішення екологічних проблем», № д/р 0111U008600 (2011-2015 рр.). Відповідальний виконавець НДР № 02160799 «Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці» (2016 – 2020 рр.). Відповідальний виконавець НДР № 02210899  «Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на промислових об’єктах» (2021-2023 рр.).

Учасник міжнародного наукового проекту: SWorld (Україна, Болгарія, Німеччина, Білорусь та ін.). – CERTIFICATE 21120001, December 03, 2021.

Член редколегії Міжнародних наукових журналів, що входять до наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar: «Науковий погляд у майбутнє», Україна; «Сучасні наукові дослідження», Білорусь; «Сучасна техніка та інноваційні технології», Німеччина; «SWorldJournal», Болгарія.

Дисципліни, що викладає: «Основи охорони праці», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії», «Промислова та цивільна безпека», «Нормативно-правове забезпечення охорони праці»,  «Екологічна безпека промислових підприємств», «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка»

Публікації: понад 300 публікацій, у тому числі статті визначені ВАК України як спеціальні наукові видання, міжнародні журнали, що входять до наукометричних баз (Scopus, Index Copernicus, GoogleScholar, Agricola (USA), Journal Seek Databast та ін.); 4 патенти України; 10 колективних монографій. Постійний  учасник у роботі міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій (України, Німеччини, Болгарії, Білорусі, Росії та ін.).

Нагороди: ювілейна медаль «25 років незалежності України» (Указ Президента України   № 336/2016 від 19.08.2016); Подяка Міністерства освіти та науки України (2015 р.); Подяка Національного центру «Мала академія наук України» (наказ НЦ «МАНУ» від 10.01.2020     № 03); Почесна грамота Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (наказ НЕНЦ від 27.11.2020 № 58); Грамоти НЕНЦ України (2003-2021); Грамоти департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2004-2021) .

Герасименко Володимир Олександрович

Герасименко Володимир Олександрович

к.х.н., доцент

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1977 році за спеціальністю технологія пластичних мас, інженер-хімік-технолог.

Основні напрямки наукових досліджень: газова хроматографія, охорона праці.

Дисципліни, що викладає: «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека», «Безпека устаткування», «Вимоги охорони праці при проектуванні виробництв», «Організація служби охорони праці у виробництві».

Публікації: більше 100 наукових публікацій, у тому числі у міжнародних наукових журналах (Journal of Chromotography), 6 патентів. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: нагороджений орденом «За мужність та честь» до 25-річчя аварії на ЧАЕС, 6.09.2013 р., медаллю «За мужність» за мужність і самовідданість, високий професіоналізм та особливі заслуги при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 10.12.2013 р., нагороджений медаллю «25 років чорнобильської катастрофи» № 474 від 04.04.2014 р.

Досягнення
Ткаля Ольга Іванівна

Ткаля Ольга Іванівна

к.т.н., доцент

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1992 році  за спеціальністю хімічна технологія кераміки та вогнетривів, інженер-хімік-технолог.

Напрямок наукових досліджень: “Аудит з промислової безпеки та охорони праці і системи управління охороною праці”.

Дисципліни, що викладає: для всіх спеціальностей «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека», для спеціальності 263 – Цивільна безпека: «Система управління охороною праці», «Аудит охорони праці в виробництві», «Основи теорії надійності та техногенний ризик», «Теорія ризиків».

Публікації: більше 40 наукових публікацій в співавторстві як з викладачами кафедри, так  із студентами (деякі англійською мовою), співавтор однієї наукової монографії.  Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Досягнення
Смирнова Олена Володимирівна

Смирнова Олена Володимирівна

к.т.н., доцент, вчений секретар НМР

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2003 році, магістр з хімічної технології та інженерії

Основні напрямки наукових досліджень: процеси в паливних елементах, в хімічних джерелах струму з твердофазними реагентами, регенерація іонообмінних смол в постійних електричних полях.

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Дисципліни, що викладає:  “Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці», «Психофізіологічні фактори небезпек», «Основи наукових досліджень», «Експертиза виробничих процесів»,

Публікації: 50 наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Досягнення
Малиновська Наталя Валентинівна

Малиновська Наталя Валентинівна

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2002 р. за спеціальністю біотехнологія, інженер-хімік-технолог.

У 2006 р. закінчила аспірантуру УДХТУ  за спеціальністю «Переробка деревини»

Основні напрямки наукових досліджень: проблеми охорони праці та біологічної безпеки, культивування вищих базидiомiцетiв.

Учасник міжнародного онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи” Water Harmony-II.

Викладає дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці», «Промислова та цивільна безпека», “Ергономіка”, “Основи біологічної безпеки”.

Публікації: більше 50 наукових публiкацiй, 2 патенти на винахід; співавтор 1 колективної монографії, є постійним  учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Досягнення
Плис Михайло Михайлович

Плис Михайло Михайлович

викладач

Закінчив Загальне військове училище у 1970 році, Саратовський державний університет у 1984 році за спеціальністю історія, пiдполковник.

Основні напрямки наукових досліджень: «Прогнозування радіаційної та хімічної обстановки у надзвичайних ситуаціях», «Комбінований осередок ураження при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах»; «Проблеми захисту населення та територій: положення державних документів  і практика організації захисту».

Дисципліни, що викладає: “Безпека життєдіяльності”, «Основи хімічної безпеки», «Основи радіаційної безпеки», «Сучасні засоби захисту працюючих», «Захист у надзвичайних ситуаціях».

Публікації: близько 100 наукових публікацій. Є постійним учасником у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Нагороди: вiдзнака «Знак пошани» Головного управління МНС України в Дніпропетровській області, за № 771 від 13.09.2007 р., вiйськовi нагороди — 12 медалей.

Досягнення
Мініна Юлія Олександрівна

Мініна Юлія Олександрівна

аспірантка, завідувач лабораторії

Досягнення
Рогальов Михайло Васильович

Рогальов Михайло Васильович

лаборант

Голова Ради ветеранськоi органiзацii унiверситету, до 2020р. – асистент кафедри ОП та БЖД, викладав «Цивільний захист» та «Безпеку життєдіяльності», має більше 20  наукових публікацій. 

Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1972 році  за спеціальністю хімічна технологія палива, Вiйськову академiю хiмiчного захисту, 1980 р., полковник.

Нагороди: вiйськовi нагороди — бiльше 10 медалей.