Обрати сторінку

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У 2016-2020 рр. наукова робота кафедри велась згідно з держбюджетною темою Міністерства освіти і науки України: № 02/160799 за № д/р 0116U001723 (2016-2020) «Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці»: вивчення складу мікрофлори модифікованого твердофазного субстрату для оптимізації процесу вермікультивування; встановлення властивостей органічних відходів як сировини нетрадиційних джерел енергії;вплив стимуляторів росту рослин на біомасу міцелію, швидкість отримання міцелію та карпофорів;встановлення основних джерел біологічної небезпеки при використанні біооб‘єктів різних таксономічних груп;виявлення осередку комбінованого ураження при можливій аварії на потенційно небезпечному об’єкті з метою створення безпечних умов при евакуації працівників.

З січня 2021 р.  затверджена нова держбюджетна тема № 02/210899 “ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТАХ”
Етапи:
2021 – Дослідження негативних фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних факторів виробництва;
2022 – Визначення основних показників гігієнічних умов праці на робочому місці;
2023 – Визначення класу і ступеня важкості та напруженості праці виробничого персоналу.

Книги з грифом МОН та навчальні посібники
Наукові та колективні монографії

24 березня 2023 року викладачі кафедри охорони праці та БЖД Мітіна Н.Б., Мініна Ю.О, Малиновська Н.В прийняли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології». Тематика проведених досліджень  – екологічна безпека, а саме  біорозкладання полімерів та їх вплив на екологію.  Також на конференції були представлені досліджен ня з питань: фармацевтична та медична біотехнологія, перспективні біологічно активні речовини, харчова біотехнологія, продукти здорового харчування, екологічна біотехнологія, біотехнологія у рослинництві, тваринництві та ветеринарії, сучасні біотехнології для народного господарства тощо.

На початку березня в дистанційному форматі відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», результати було оприлюднено 23 березня 2023 р. Цього року в олімпіаді приймали участь студенти 1-5 курсів спеціальності “Цивільна безпека” денної та заочної форми навчання а також студенти технологічних спеціальностей університету. Олімпіада проходила з використанням сайту дистанційної освіти УДХТУ MOODLE.Переможцями визнано:

I місце – Таран  Владислава Олегівна (1-ЦБ-52), Бондар Олександра Павлівна (3-ЦБ-39)

II місце – Кушнір Інна Олегівна (4ЦБ заочне)

III місце – Сідаш Віктор Миколайович (5ЦБт заочне)

Результатом плідної співпраці кафедри охорони праці та БЖД та науково-методичного центру в ЦЗ та БЖД в Дніпропетровській області стала підготовка до друку посібника “Прогнозування та оцінка хімічної обстановки на хімічно небезпечних об’єктах”.  Матеріали викладені в посібнику підготовлені з урахуванням досвіду НМЦ.

Посібник буде корисним для фахівців в сфері цивільного захисту в частині прогнозування наслідків можливих аварій на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, встановленні ступені хімічної небезпеки хімічно небезпечних об’єктів та адміністративно-територіальних одиниць. Для здобувачів вищої освіти при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи хімічної безпеки», «Захист у надзвичайних ситуаціях» за спеціальністю «263 Цивільна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Зміст Глави III буде доречним при вивченні дисципліни «Промислова та цивільна безпека» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» всіх спеціальностей.

На фото – зустріч-обговорення посібника викладача кафедри Михайла Плиса з співробітниками НМЦ ЦЗ та БЖД Валерієм Сипко та Юлією Шарановою та робоча зустріч співавторів посібника.

8 грудня 2022 року на базі Одеського державного аграрного університету проведена в онлайн режимі ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ».

Викладачі ДВНЗ УДХТУ зав. каф. Мітіна Н.Б., доц. Гармаш С.М. прийняли участь в конференції в секції «Агрономія. Захист і карантин рослин. Садівництво та виноградарство» за темою доповіді «Нормативно-правове регулювання у сфері захисту рослин в Україні».

Партнери конференції: ZipGrow Inc. (Канада); Ризький технічний університет (Латвійська республіка); Технічний університет Молдови; Поморська Академія у Слупську (Польща); Інститут ґрунтознавства, агротехнологій та захисту рослин “Микола Пушкаров” – ІГАЗР (Болгарія); Wroclaw University of Economics (Poland); Istambul University Cerrahpasa Faculty of Veterinary Medicine; Organisation Mondiale de la Santé Animale.

Конференція спрямована на обмін досвідом, вдосконаленні освітніх процесів та вирішенні проблем розвитку у галузі сільського господарства.

Учні Малої академії наук України відділення Екології та аграрних наук під керівництвом доц. кафедри охорони праці та БЖД  Гармаш С.М. брали участь:

У ІІ (обласному) конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт 2022-2023 н.р. та зайняли призові місця: Рощупкін Микита, ученик 10 класу Олександрівського ліцею Дніпровського району – 2 місце за роботу по темі «Дослідження отримання біоетанолу з некондиційної кукурудзи»Дюкова Олеся, учениця 11 класу КЗО «Ліцей «Борисфен» ДОР» – 3 місце за роботу по темі: «Дослідження отримання біодизелю з рослинної олії та оптимізація процесу екстрагування олії».

У Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2022» 1 місце у категорії «Енергозберігаючі технології» посів учень 10 класу хіміко-екологічного ліцею Харченко Костянтин по роботі «Перспективи отримання біогазу з відходів плодово-ягідних культур».

Артюшина Олександра, учениця 10 класу хіміко-екологічного ліцею нагороджена бронзовою медаллю у Всеукраїнському конкурсі «Genius Оlympiad Ukraine 2022» за визначні досягнення у підготовці проекту на тему «Ефективний метод інтенсифікації утилізації біопластикових відходів на природних середовищах».

Доцент кафедри Гармаш С.М. продовжує роботу зі школярами Дніпропетровщини. Під її керівництвом були розроблені науково-дослідні проекти, що прийняли участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді “Дотик природи” 30.11.2022 р., робота учня 10 класу Харченко Костянтина КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей” відзначена дипломом І-го ступеня.

Харченко Костянтин та Чередник Олексій (Горянівський ліцей Обухівської сільської ради) також прийняли участь у Міжнародній науковій конференції «Перспективи виробництва біосировини енергетичних культур на рекультивованих землях» 23-24 червня 2022 року.

Аспірантка першого року навчання кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Мініна Ю.О. з керівником Мітіною Н.Б. 10-11 листопада 2022 р. взяли  участь  у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету м. Харків.

У збірку публікації матеріалів конференції секції «Промислова біотехнологія, природоохоронні технології» подано тези «Методика визначення здатності до вермікультивування полімер-полімерних сумішей на основі полісахаридів».

У рамках конференції Мітіна Н.Б. та Мініна Ю.О. пройшли онлайн-тренінг та отримали сертифікати з опанування новітніх технологій, ознайомились із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку фармацевтичної, медичної та біотехнологічної галузі.

За ініціативи кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності до Всесвітнього Дня охорони праці 28 квітня 2022 р у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбулася  ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки».

В роботі конференції прийняли участь науковці з «Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара» , м. Дніпро, Національного аерокосмічного університету ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ», м. Харків. Активну участь у роботі конференції прийняли:

 • співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області,
 • учні і вчителі КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» м. Дніпро,
 • комунального закладу «Академічний ліцей №15» Кам’янської міської ради, м. Кам’янське,
 • Горянівський ліцей Обухівської селищної ради, Дніпровського району,
 • КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.
 • За результатами роботи конференції  сформовано збірник, до якого увійшли 34 тези 42 авторів. Під час дискусій учасники обговорювали актуальні проблеми безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи на майбутнє, різних складових безпеки життєдіяльності, промисловій та цивільній безпеці, розвитку суспільства.Бажаємо всім безпечного та мирного неба, сподіваємось на подальшу співпрацю!

10 березня 2022 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 1 – 5 курсів факультетів Ф та БТ, Х та ХТ, КН та І. Олімпіада проходила з використанням сайту дистанційної освіти УДХТУ MOODLE.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Герасименко Олексій Євгенович (2-ЦБ-39)

II місце – Коновалов Єгор Миколайович (1-ТЖ-2)

III місце – Бондар Олександра Павлівна (2-ЦБ-39)

Більше 20 років (з 2000 року) викладачі кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності співпрацюють з «Малою академією наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради».  Викладацький склад кафедри (доц. Гармаш С.М., доц.. Мітіна Н.Б., доц. Герасименко В.О., доц. Шаталін Д.Б.,  ст. викл  Малиновська Н.В.)  проводять з учнями-членами  дослідження та готують до захисту науково-дослідних робіт,  входять до журі конкурсу-захисту секцій «Сучасні біотехнології» та «Екологія».  Така давня і плідна співпраця щорічно відзначається Подяками КПНЗ «Мала  Академія  Наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»

23-24 листопада 2021 р. в рамках роботи Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених “Хімія та сучасні технології” працювала секція №8. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист. У роботі секцій прийняли участь Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Дніпропетровскої області, гірничо-металлургійний інститут Таджикістану, КДУ «Худжандський державний університет імені академіка Б. Гафурова» Таджикистан, м. Худжанд, НТУ “КПІ”, м. Київ, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», м. Львів, ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро та ДВНЗ УДХТУ.

Робота секції проходила у форматі он-лайн-ZOOM конференції. Під час роботи секції були заслухані доповіді здобувачів освіти. Тематика тез мала різний напрямок: питання біологічної безпеки, безпеки на виробництвах, радіаційна безпека, атестація робочих місць, організація цивільного захисту та інші.

У травні 2021 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводився Міжнародний конкурс студентських наукових робіт. Співорганізаторами конкурсу були закордонні навчальні заклади Китаю, Словаччини, Чехії, Казахстану, Латвії, Литви, Польщі та Шотландії.

За спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 98 студентів з 5 країн світу представили 52 роботи. ДВНЗ УДХТУ став єдиним з ВУЗів Дніпропетровської області, що представив на конкурс три роботи п’яти студентів: Чернова Анастасія; Чeпинська Олександра та Бегов Ахмадшох (співавтори); Панфілова Олександра та Рахімов Саіджон (співавтори). Науковий керівник робіт – доцент кафедри охорони праці та БЖД Гармаш Світлана Миколаївна.

Чернова Анастасія Сергіївна нагороджена  Дипломом ІІІ ступеня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» за роботу по темі «Оцінка стану пожежної безпеки підприємств з виробництву біоетанола». Студенти Чeпинська Олександа, Бегов Ахмадшох; Панфілова Олександра та Рахімов Саіджон отримали сертифікати учасників Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт. 

 

25 лютого 2021 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 1 – 5 курсів факультетів Ф та БТ, Х та ХТ, ХТ та Е. Нагородження переможців було проведено наприкінці учбового року.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Сліпченко Владислав Максимович (4-ТС-75)

II місце – Герасименко Олексій Євгенович (1-ЦБ-39)

III місце – Бондар Олександра Павлівна (1-ЦБ-39)

 

144 Міжнародна наукова конференція Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ»

3 – 4 грудня 2020 р. співробітники кафедри прийняли активну участь у ХІІ Міжнародній науково-методичній конференції, 144 Міжнародної науковій конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ» Харків, Україна.

VII Міжнародна науково-практична конференція “Безпека життєдіяльности в XXI столітті”

Щорічно викладачі кафедри приймають участь у конференціях, що проводяться на базі ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. У 2020 році VII Міжнародна науково-практична конференція “Безпека життєдіяльности в XXI столітті” пройшла 19 – 20 листопада. Науковці кафедри активно долучають до своїх досліджень студентів університету.

На базі кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності була започаткована Міжнародна  науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки» 

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки»   відбулась 28 квітня 2020р.

Актуальність конференції зумовлена тенденціями розвитку сучасного світу, в якому питання безпеки набувають нового значення та вагомості. Це було відображено в роботі 4-х секцій, які висвітлювали питання промислової та цивільної безпеки, актуальні аспекти соціально-економічної, інформаційної та екологічної безпеки суспільства.

Тематика доповідей присвячена проблемам підвищення безпеки на підприємствах хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної, харчової промисловості, аерокосмічного, машинобудівного комплексу, біогазових установок, агропромислового комплексу, мікробіологічних лабораторій та будівництва. Представлені результати аналізу причин профзахворювань в Україні, рекомендовано рішення деяких проблем транспортної, пожежної, екологічної, біологічної та інформаційної небезпеки. Особлива увага приділена гострим питанням цивільної безпеки та засобам захисту.

В роботі конференції прийняли участь науковці з 16 наукових, навчальних та виробничих організацій, серед яких ВНЗ м. Харків, м. Суми, м. Черкаси, м. Мелітополь та м. Дніпро. Активну участь у роботі конференції прийняли співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, ПрАТ «Оріль-Лідер», Петриківський р-ну, Дніпропетровської області та учні і вчителі КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» м. Дніпро, Горянівський НВК «ЗОСШ І-ІІІ ступенів» Дніпровської району та КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області. До роботи конференції долучились студенти ДВНЗ УДХТУ, ДНУ ім. Олеся Гончара та інш. вищих.

За результатами роботи конференції буде надруковано збірку, до якої увійдуть 51 тези 67 авторів.

 

На базі кафедри ОП та БЖД 19 лютого 2020 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 2 – 5 курсів факультетів ХТ та Е, Ф та БТ, КН та І.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Сліпченко Владислав Максимович (3-ТС-75)

II місце – Демяненко Дмитро Сергійович (гр. 5-Ф-13)

III місце – Яковенко Олексій Вікторович (5 – МС-24)

Восени 2020р. підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.

Згідно Переліку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань “Цивільна безпека” у 2019/2020 навчальному році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2020р.  № 1220, стала студентка факультету Ф та БТ  – Герасюк Ірина Сергіївна стаоа переможцем конкурсу.  Науковий керівник – Мітіна Наталія Борисівна к.т.н., доцент,  завідувач кафедри ОП та БЖД. Базовий ВНЗ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

12-15 травня 2019 року проводився II етап Всеукраїнської олімпіади з безпеки життєдіяльності на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Учасників оцінювали за практичним досвідом та навичками з надання домедичної допомоги. Саме швидкість, точність та компетентність їхніх дій дозволили визначити рівень теоретичних знань та практичних умінь.

Студент гр. 2-ТС-75 Сліпченко Владислав зайняв 5 місце серед 19 конкурсантів. Всі учасники олімпіади нагороджені грамотами за активну участь та отримали безцінний практичний досвід та незабутні враження. 

На базі кафедри ОП та БЖД 15 лютого 2019 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 2 – 5 курсів факультетів ОТС, ТОР та БТ, КН та І.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Сліпченко Владислав Максимович (2-ТС-75)

II місце – Івченко Євгенія Миколаївна (гр. 5-БТ-11)

III місце – Яковенко Олексій Вікторович (4-АВП,МС-23)

25 квітня  2019 р. в нашому університеті у рамках ІХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» на кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності працювала секція «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист».

В роботі секції прийняли участь співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, студенти ДНУ ім. О.Гончара, Університету митної справи та фінансів, Національної металургійної академії та ДВНЗ УДХТУ факультетів ЕК, ТВМС, ТНР, учні хіміко-технологічного ліцею.

У вітальному виступі завідувач кафедри охорони праці та БЖД Мітіна Н.Б. представила сучасні вимоги безпеки праці на об’єктах промисловості, підкреслила актуальність усіх робіт секції. Доцент Гармаш С.М. виступила з презентацією, присвяченою Всесвітньому Дню охорони праці, який відзначається 28 квітня, на тему: «Безпечне та здорове майбутнє праці». У доповіді показано, що виробничий травматизм і захворювання спричиняють величезні, непоправні суспільні втрати, негативно впливають на економіку країни та рівень життя.

Тематика доповідей студентів та молодих вчених присвячена проблемам підвищення безпеки на підприємствах хімічної, харчової промисловості, атомних електростанцій, біогазових установок, мікробіологічних лабораторій та ін. У виступах представлені результати аналізу причин профзахворювань в Україні, рекомендовано рішення деяких проблем екологічної, пожежної, біологічної та інформаційної небезпеки. З особливим інтересом і увагою присутні слухали доповідь викладача  вищої категорії обласних курсів з питань цивільного захисту населення на сучасному етапі розвитку України Сипко В.Г.

Студентів Кудрявцева А.В., Ломоноса І.Д., Євсегу О.В., Ткаченко О.Т., нагородили грамотами “За кращу доповідь”.

За результатами роботи конференції надруковано збірку, до якої увійшли 41 тези 57 авторів.

 

19 квітня 2019 року відбулася підсумкова конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека» («Охорона праці»).

Конференція проводилася на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» від 18.09.2018 р. №1010.

Під час конференції відбувся захист 25 студентських наукових робіт, які відібрали експерти конкурсної комісії зі 108 робіт, що надійшли на конкурс.

Від ДВНЗ УДХТУ на підсумковій конференції ІІ етапу конкурсу за рішенням організаційного комітету було рекомендовано роботи студентів факультету ТОР та БТ: гр. 5-БТ-11  Семенова Микити Ігоровича на тему “Оцінка ступеня ризику з пожежної безпеки при виробництві біогазу” (науковий керівник роботи – доцент кафедри охорони праці та БЖД Гармаш С.М.)., гр. 5-О-12 Павлової Софії Євгенівни на тему “Дослідження впливу сучасних поверхнево-активних речовин на характеристики пеногенераторів для пригнічення пилу на виробництві ” та Коноваленко Лілії Сергіївни на тему “Дослідження сучасного рівня професійної захворюванності на промислових об’єктах України” (науковий керівник роботи – завідувач кафедри охорони праці та БЖД к.т.н., доцент Мітіна Н.Б.).

За результатами захисту на конференції наукова робота Семенова М.І.  отримала диплом ІІ ступеня.

Вітаємо Семенова М.І. з перемогою і бажаємо подальших творчих успіхів!

 

23 лютого 2019 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, напряму “Екології та аграрних наук” секції “Сучасні біотехнології”.

У захисті наукових робіт взяли участь учні 9-11 класів шкіл Дніпропетровської області (м. Дніпро, м. Кам’янське, м. Нікополь, м. Марганець, смт. Слобожанське, Обухівського, Горянівського району та ін.). Перше місце зайняла учениця 10 класу Слобожанського НВК №1 Дроговоз Софія .

Переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з БЖД поїхали до міста Львів для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», який проводився 23-26 квітня 2018 року у Львівському державному університеті з безпеки життєдіяльності.

Студенти УДХТУ нагороджені грамотами «За активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з БЖД»

Переможці І етапу з Охорони праці поїхали до Луцького національного технічного університету. 19-21 квітня 2018 року в ЛНТУ відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці».

Студентка 5 курсу Семеренко Дар’я Андріївна нагороджена грамотою у номінації «За вдале застосування інженерних рішень при розв’язку практичних завдань з охорони праці».

Студентка 5 курсу Савета Оксана Ігорівна нагороджена грамотою у номінації «За креативний підхід до розв’язку практичних завдань».

Студентка 5 курсу Кухаренко Юлія Валентинівна нагороджена грамотою у номінації «За глибокі знання в області охорони праці».

13-15 квітня 2018 р. у Харківському національному автодорожньому університеті відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з Охорони праці. Студентка групи 5 Ф-6 Тимошенко Олена Юріївна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу «Дослідження стану травматизму та рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах України»

19 лютого 2018р. відбувся I етап з Олімпіад з БЖД та Охорони праці на базі каф. ОП та БЖД. У ньому прийняли участь студенти факультетів ТОРБТ, ОТС,ТНР 1 і 5 курсів.

Переможцями I етапу визнано:

з БЖД

 • Iмісце – Нікітіна Яна Андріївна (гр. 1 БТ 26)
 • II місце – Слідченко Владислав Максимович (1 ТС 75)
 • III місце – Резванцева Ангеліна Олександрівна (1 ТНР 21)

з Охорони праці

 • Iмісце – Савета Оксана Ігорівна (5 Ф 6)
 • II місце – Кухаренко Юлія Валентинівна (5 Ф 6)
 • III місце – Семеренко Дар’я Андріївна (5 Ф 6)
 • III місце – Тимошенко Олена Юріївна (5 Ф 6)

17 лютого 2018 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Дніпропетровського відділення МАН України напряму “Екології та аграрних наук” секції “Сучасні біотехнології”.

У захисті наукових робіт взяли участь учні 9-11 класів шкіл Дніпропетровської області (м. Дніпро, м.Кам’янське, м. Нікополь, м. Марганець, Обухівського, Слобожанського, Горянівського району та ін.). Учениця 11 класу м. Кам’янське Ткаченко Уляна презентувала функціональний хлібний продукт власного виробництва.

26-28 квітня 2017 р. в рамках конференції “Хімія та сучасні технологіїї” пройшла робота секція “Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист” за участю начальника Держпраці Дніпропетровської області Мацука З.М.

В роботі секції прийняли участь співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, студенти ДНУ ім. О.Гончара та ДВНЗ УДХТУ різних спеціальностей, учні хіміко-технологічного ліцею. У доповідях докладників були розглянуті гострі питання сучасного стану охорони праці та БЖД в Дніпропетровській облісті.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті”, 20-21 жовтня 2016 р., яка є основним інструментом реалізації  “Стратегії Сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, взяли участь співробітники кафедри.

Метою міжнародної науково-практичної конференції є сприяння впровадженню Європейських стандартів в українському середовищі, а також виконанню зобов’язань на забезпечення імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, культурного виховання населення на принципах демократії, захисту прав людини, покращення людського життя та захисту територіальної цілістності України.

Офіційними організаторами конференції виступили Придніпровськадержавна академія будівництва та архітектури, МОН, ІМЗО, Державна службаУкраїни з надзвичайних ситуацій, Держгірпромнагляд, Еuropean association forsecurity, Міжнародна академія безпеки життєдіяльності за підтримки організації «Культура і Дипломатія Країн Світу» – місія Культурної і Європейської дипломатії. В роботі конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів, громадських організацій з безпеки та здоров’я, науковці, аспіранти з України, Болгарії, Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Казахстану, Литви, Куби, моніторингова Місія ОБСЄ в Дніпропетровському регіоні, організація «Культура і Дипломатія Країн Світу», представники посольств іноземних держав – всього понад 300 осіб.

На пленарних засіданнях та в дискусіях обговорювались питання забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян. Особлива увага приділялась безпеці життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів. В рамках конференції відбулося засідання круглого столу на тему «Стандарти вищої освіти спеціальності «Цивільна безпека» освітніх ступенів бакалавр та магістр».

27 вересня 2016 року методисти обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області Кочерга Є.В. та Ткаченко Ю.М., в рамках співпраці з Українським державним хіміко-технологічним університетом м. Дніпро, відвідали тематичну виставку навчальної та науково-методичної літератури з циклу “Цивільний захист та безпека життєдіяльності”.

Методисти Центру взяли участь в обговоренні актуальних питань щодо забезпечення науково-методичною літературою навчально-виховного процесу в навчальному закладі з урахуванням специфіки та навчального профілю користувачів (на знімку викладач кафедри охорони праці Плис М. М. та методист Центрк Кочерга Є. В. )Організація і проведення подібних заходів сприяє підвищенню інтересу студентської молоді до предметів, пов’язаних з безпекою життя і діяльності людини, пропаганді здорового способу життя, формуванню активної громадянської позиції.

У 2021 році кафедра прийняла активну участь в організації та проведенні Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». Робота секції проходила у форматі он-лайн ZOOM конференції.

На базі кафедри біотехнології  проводиться ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, а також захист наукових робіт слухачів Малої Академії Наук секції „Біотехнологія.” Співробітники кафедри приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських конгресах з генетики, біотехнології. Кафедра проводить спільні дослідження з провідними науково-дослідними інститутами України та промисловими підприємствами.

З 2020 року співробітники кафедри проводять дослідження за держбюджетною темою № 51/200299 (№ держреєстрації 0120U102562): «Дослідження шляхів інтенсифікації біотехнологічних виробництв для різних біологічних об’єктів».

З 2016 по 2019 рік викладачі кафедри проводили дослідження в рамках держбюджетної теми Міністерства освіти і науки України № 51/160199 (№ держреєстрації 0116U000962): «Дослідження механізмів керування біотехнологічними процесами на основі біооб’єктів різних таксономічних груп». Метою роботи було підвищення ефективності біотехнологічних процесів шляхом оптимізації їх умов і селекції продуцентів.

 

Основні напрямки досліджень кафедри біотехнології:

 • промислова мікробіологія – біосинтез різноманітних біологічно – активних
  речовин;
 • промислова мікологія;
 • дослідження впливу природних регуляторів росту рослин, ферментативну активність насіння та інш.;
 • наукові засади біоконверсії рослинних відходів методом вермикультивування з метою отримання біологічно-активних речовин;
 • удосконалення технологій одержання продуктів біотехнології, дослідження процесу одержання біогазу та альтернативних видів енергії;
 • популяційна та молекулярна генетика, селекція тварин;
 • філософські питання природознавства;
 • розробка технології виробництва харчових і лікарських засобів з вермикультури на основі ВМС;
 • клітинне культивування