Обрати сторінку

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У 2016-2020 рр. наукова робота кафедри велась згідно з держбюджетною темою Міністерства освіти і науки України: № 02/160799 за № д/р 0116U001723 (2016-2020) «Створення біотехнологічних продуктів з застосуванням біооб‘єктів при дотриманні безпечних умов праці»: вивчення складу мікрофлори модифікованого твердофазного субстрату для оптимізації процесу вермікультивування; встановлення властивостей органічних відходів як сировини нетрадиційних джерел енергії;вплив стимуляторів росту рослин на біомасу міцелію, швидкість отримання міцелію та карпофорів;встановлення основних джерел біологічної небезпеки при використанні біооб‘єктів різних таксономічних груп;виявлення осередку комбінованого ураження при можливій аварії на потенційно небезпечному об’єкті з метою створення безпечних умов при евакуації працівників.

З січня 2021 р.  затверджена нова держбюджетна тема “Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на промислових об’ єктах”,  № 02/210899.

Книги з грифом МОН та навчальні посібники
Наукові та колективні монографії

Кожні 2 роки проходить робота ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки». Так 28 квітня 2022 р. робота конференції проходила у форматі zoom-конференції. Зі вступним словом до учасників конференції звернулась завідувачка кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Мітіна Н.Б. Під час дискусій учасники обговорювали актуальні проблеми безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи на майбутнє різних складових безпеки життєдіяльності, промислової та цивільної безпеки, розвитку суспільства.

Організаційний комітет щиро дякує учасникам за доповіді: Косяченко Анастасії 1-ЦБ-46, Бондар Олександрі 2-ЦБ-39, Дубовик Данилу 2-ТЖ-98, Мітіній Софії 2-О-37, Городянко Владиславу 4-ХТ-90, організаторам та усім хто був причетний до підготовки та проведення конференції. Бажаємо всім безпечного та мирного неба, сподіваємось на подальшу співпрацю!

10 березня 2022 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 1 – 5 курсів факультетів Ф та БТ, Х та ХТ, КН та І. Олімпіада проходила з використанням сайту дистанційної освіти УДХТУ MOODLE.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Герасименко Олексій Євгенович (2-ЦБ-39)

II місце – Коновалов Єгор Миколайович (1-ТЖ-2)

III місце – Бондар Олександра Павлівна (2-ЦБ-39)

23-24 листопада 2021 р. в рамках роботи Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених “Хімія та сучасні технології” працювала секція №8. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист. У роботі секцій прийняли участь Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Дніпропетровскої області, гірничо-металлургійний інститут Таджикістану, КДУ «Худжандський державний університет імені академіка Б. Гафурова» Таджикистан, м. Худжанд, НТУ “КПІ”, м. Київ, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», м. Львів, ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро та ДВНЗ УДХТУ.

Робота секції проходила у форматі он-лайн ZOOM конференції. Під час роботи секції були заслухані доповіді здобувачів освіти. Тематика тез мала різний напрямок: питання біологічної безпеки, безпеки на виробництвах, радіаційна безпека, атестація робочих місць, організація цивільного захисту та інші.

25 лютого 2021 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 1 – 5 курсів факультетів Ф та БТ, Х та ХТ, ХТ та Е. Нагородження переможців було проведено наприкінці учбового року.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Сліпченко Владислав Максимович (4-ТС-75)

II місце – Герасименко Олексій Євгенович (1-ЦБ-39)

III місце – Бондар Олександра Павлівна (1-ЦБ-39)

 

144 Міжнародна наукова конференція Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ»

3 – 4 грудня 2020 р. співробітники кафедри прийняли активну участь у ХІІ Міжнародній науково-методичній конференції, 144 Міжнародної науковій конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ» Харків, Україна.

VII Міжнародна науково-практична конференція “Безпека життєдіяльности в XXI столітті”

Щорічно викладачі кафедри приймають участь у конференціях, що проводяться на базі ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. У 2020 році VII Міжнародна науково-практична конференція “Безпека життєдіяльности в XXI столітті” пройшла 19 – 20 листопада. Науковці кафедри активно долучають до своїх досліджень студентів університету.

На базі кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності була започаткована Міжнародна  науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки» 

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки»   відбулась 28 квітня 2020р.

Актуальність конференції зумовлена тенденціями розвитку сучасного світу, в якому питання безпеки набувають нового значення та вагомості. Це було відображено в роботі 4-х секцій, які висвітлювали питання промислової та цивільної безпеки, актуальні аспекти соціально-економічної, інформаційної та екологічної безпеки суспільства.

Тематика доповідей присвячена проблемам підвищення безпеки на підприємствах хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної, харчової промисловості, аерокосмічного, машинобудівного комплексу, біогазових установок, агропромислового комплексу, мікробіологічних лабораторій та будівництва. Представлені результати аналізу причин профзахворювань в Україні, рекомендовано рішення деяких проблем транспортної, пожежної, екологічної, біологічної та інформаційної небезпеки. Особлива увага приділена гострим питанням цивільної безпеки та засобам захисту.

В роботі конференції прийняли участь науковці з 16 наукових, навчальних та виробничих організацій, серед яких ВНЗ м. Харків, м. Суми, м. Черкаси, м. Мелітополь та м. Дніпро. Активну участь у роботі конференції прийняли співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, ПрАТ «Оріль-Лідер», Петриківський р-ну, Дніпропетровської області та учні і вчителі КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» м. Дніпро, Горянівський НВК «ЗОСШ І-ІІІ ступенів» Дніпровської району та КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області. До роботи конференції долучились студенти ДВНЗ УДХТУ, ДНУ ім. Олеся Гончара та інш. вищих. За результатами роботи конференції буде надруковано збірку, до якої увійдуть 51 тези 67 авторів.

 

На базі кафедри ОП та БЖД 19 лютого 2020 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 2 – 5 курсів факультетів ХТ та Е, Ф та БТ, КН та І.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Сліпченко Владислав Максимович (3-ТС-75)

II місце – Демяненко Дмитро Сергійович (гр. 5-Ф-13)

III місце – Яковенко Олексій Вікторович (5 – МС-24)

 

Восени 2020р. підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.

Згідно Переліку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань “Цивільна безпека” у 2019/2020 навчальному році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2020р.  № 1220, стала студентка факультету Ф та БТ  – Герасюк Ірина Сергіївна стаоа переможцем конкурсу.  Науковий керівник – Мітіна Наталія Борисівна к.т.н., доцент,  завідувач кафедри ОП та БЖД. Базовий ВНЗ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

На базі кафедри ОП та БЖД 15 лютого 2019 р. відбувся I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», в якому взяли участь студенти 2 – 5 курсів факультетів ОТС, ТОР та БТ, КН та І.

Переможцями I етапу визнано:

I місце – Сліпченко Владислав Максимович (2-ТС-75)

II місце – Івченко Євгенія Миколаївна (гр. 5-БТ-11)

III місце – Яковенко Олексій Вікторович (4-АВП,МС-23)

12-15 травня 2019 року проводився II етап Всеукраїнської олімпіади з безпеки життєдіяльності на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Учасників оцінювали за практичним досвідом та навичками з надання домедичної допомоги. Саме швидкість, точність та компетентність їхніх дій дозволили визначити рівень теоретичних знань та практичних умінь.

Студент гр. 2-ТС-75 Сліпченко Владислав зайняв 5 місце серед 19 конкурсантів. Всі учасники олімпіади нагороджені грамотами за активну участь та отримали безцінний практичний досвід та незабутні враження.

25 квітня  2019 р. в нашому університеті у рамках ІХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» на кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності працювала секція «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист».

В роботі секції прийняли участь співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, студенти ДНУ ім. О.Гончара, Університету митної справи та фінансів, Національної металургійної академії та ДВНЗ УДХТУ факультетів ЕК, ТВМС, ТНР, учні хіміко-технологічного ліцею.

У вітальному виступі завідувач кафедри охорони праці та БЖД Мітіна Н.Б. представила сучасні вимоги безпеки праці на об’єктах промисловості, підкреслила актуальність усіх робіт секції. Доцент Гармаш С.М. виступила з презентацією, присвяченою Всесвітньому Дню охорони праці, який відзначається 28 квітня, на тему: «Безпечне та здорове майбутнє праці». У доповіді показано, що виробничий травматизм і захворювання спричиняють величезні, непоправні суспільні втрати, негативно впливають на економіку країни та рівень життя.

Тематика доповідей студентів та молодих вчених присвячена проблемам підвищення безпеки на підприємствах хімічної, харчової промисловості, атомних електростанцій, біогазових установок, мікробіологічних лабораторій та ін. У виступах представлені результати аналізу причин профзахворювань в Україні, рекомендовано рішення деяких проблем екологічної, пожежної, біологічної та інформаційної небезпеки. З особливим інтересом і увагою присутні слухали доповідь викладача  вищої категорії обласних курсів з питань цивільного захисту населення на сучасному етапі розвитку України Сипко В.Г.

Студентів Кудрявцева А.В., Ломоноса І.Д., Євсегу О.В., Ткаченко О.Т., нагородили грамотами “За кращу доповідь”.

За результатами роботи конференції надруковано збірку, до якої увійшли 41 тези 57 авторів.

 

19 квітня 2019 року відбулася підсумкова конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека» («Охорона праці»).

Конференція проводилася на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» від 18.09.2018 р. №1010.

Під час конференції відбувся захист 25 студентських наукових робіт, які відібрали експерти конкурсної комісії зі 108 робіт, що надійшли на конкурс.

Від ДВНЗ УДХТУ на підсумковій конференції ІІ етапу конкурсу за рішенням організаційного комітету було рекомендовано роботи студентів факультету ТОР та БТ: гр. 5-БТ-11  Семенова Микити Ігоровича на тему “Оцінка ступеня ризику з пожежної безпеки при виробництві біогазу” (науковий керівник роботи – доцент кафедри охорони праці та БЖД Гармаш С.М.)., гр. 5-О-12 Павлової Софії Євгенівни на тему “Дослідження впливу сучасних поверхнево-активних речовин на характеристики пеногенераторів для пригнічення пилу на виробництві ” та Коноваленко Лілії Сергіївни на тему “Дослідження сучасного рівня професійної захворюванності на промислових об’єктах України” (науковий керівник роботи – завідувач кафедри охорони праці та БЖД к.т.н., доцент Мітіна Н.Б.).

За результатами захисту на конференції наукова робота Семенова М.І.  отримала диплом ІІ ступеня.

Вітаємо Семенова М.І. з перемогою і бажаємо подальших творчих успіхів!

 

23 лютого 2019 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, напряму “Екології та аграрних наук” секції “Сучасні біотехнології”.

У захисті наукових робіт взяли участь учні 9-11 класів шкіл Дніпропетровської області (м. Дніпро, м. Кам’янське, м. Нікополь, м. Марганець, смт. Слобожанське, Обухівського, Горянівського району та ін.). Перше місце зайняла учениця 10 класу Слобожанського НВК №1 Дроговоз Софія .

Переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з БЖД поїхали до міста Львів для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності», який проводився 23-26 квітня 2018 року у Львівському державному університеті з безпеки життєдіяльності.

Студенти УДХТУ нагороджені грамотами «За активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з БЖД»

Переможці І етапу з Охорони праці поїхали до Луцького національного технічного університету. 19-21 квітня 2018 року в ЛНТУ відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці».

Студентка 5 курсу Семеренко Дар’я Андріївна нагороджена грамотою у номінації «За вдале застосування інженерних рішень при розв’язку практичних завдань з охорони праці».

Студентка 5 курсу Савета Оксана Ігорівна нагороджена грамотою у номінації «За креативний підхід до розв’язку практичних завдань».

Студентка 5 курсу Кухаренко Юлія Валентинівна нагороджена грамотою у номінації «За глибокі знання в області охорони праці».

13-15 квітня 2018 р. у Харківському національному автодорожньому університеті відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з Охорони праці. Студентка групи 5 Ф-6 Тимошенко Олена Юріївна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу «Дослідження стану травматизму та рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах України»

19 лютого 2018р. відбувся I етап з Олімпіад з БЖД та Охорони праці на базі каф. ОП та БЖД. У ньому прийняли участь студенти факультетів ТОРБТ, ОТС,ТНР 1 і 5 курсів.

Переможцями I етапу визнано:

з БЖД

  • Iмісце – Нікітіна Яна Андріївна (гр. 1 БТ 26)
  • II місце – Слідченко Владислав Максимович (1 ТС 75)
  • III місце – Резванцева Ангеліна Олександрівна (1 ТНР 21)

з Охорони праці

  • Iмісце – Савета Оксана Ігорівна (5 Ф 6)
  • II місце – Кухаренко Юлія Валентинівна (5 Ф 6)
  • III місце – Семеренко Дар’я Андріївна (5 Ф 6)
  • III місце – Тимошенко Олена Юріївна (5 Ф 6)

17 лютого 2018 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Дніпропетровського відділення МАН України напряму “Екології та аграрних наук” секції “Сучасні біотехнології”.

У захисті наукових робіт взяли участь учні 9-11 класів шкіл Дніпропетровської області (м. Дніпро, м.Кам’янське, м. Нікополь, м. Марганець, Обухівського, Слобожанського, Горянівського району та ін.). Учениця 11 класу м. Кам’янське Ткаченко Уляна презентувала функціональний хлібний продукт власного виробництва.

26-28 квітня 2017 р. в рамках конференції “Хімія та сучасні технологіїї” пройшла робота секція “Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист” за участю начальника Держпраці Дніпропетровської області Мацука З.М.

В роботі секції прийняли участь співробітники Навчально-методичного центру цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, студенти ДНУ ім. О.Гончара та ДВНЗ УДХТУ різних спеціальностей, учні хіміко-технологічного ліцею. У доповідях докладників були розглянуті гострі питання сучасного стану охорони праці та БЖД в Дніпропетровській облісті.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті”, 20-21 жовтня 2016 р., яка є основним інструментом реалізації  “Стратегії Сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, взяли участь співробітники кафедри.

Метою міжнародної науково-практичної конференції є сприяння впровадженню Європейських стандартів в українському середовищі, а також виконанню зобов’язань на забезпечення імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, культурного виховання населення на принципах демократії, захисту прав людини, покращення людського життя та захисту територіальної цілістності України.

Офіційними організаторами конференції виступили Придніпровськадержавна академія будівництва та архітектури, МОН, ІМЗО, Державна службаУкраїни з надзвичайних ситуацій, Держгірпромнагляд, Еuropean association forsecurity, Міжнародна академія безпеки життєдіяльності за підтримки організації «Культура і Дипломатія Країн Світу» – місія Культурної і Європейської дипломатії. В роботі конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів, громадських організацій з безпеки та здоров’я, науковці, аспіранти з України, Болгарії, Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Казахстану, Литви, Куби, моніторингова Місія ОБСЄ в Дніпропетровському регіоні, організація «Культура і Дипломатія Країн Світу», представники посольств іноземних держав – всього понад 300 осіб.

На пленарних засіданнях та в дискусіях обговорювались питання забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян. Особлива увага приділялась безпеці життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів. В рамках конференції відбулося засідання круглого столу на тему «Стандарти вищої освіти спеціальності «Цивільна безпека» освітніх ступенів бакалавр та магістр».

27 вересня 2016 року методисти обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області Кочерга Є.В. та Ткаченко Ю.М., в рамках співпраці з Українським державним хіміко-технологічним університетом м. Дніпро, відвідали тематичну виставку навчальної та науково-методичної літератури з циклу “Цивільний захист та безпека життєдіяльності”.

Методисти Центру взяли участь в обговоренні актуальних питань щодо забезпечення науково-методичною літературою навчально-виховного процесу в навчальному закладі з урахуванням специфіки та навчального профілю користувачів (на знімку викладач кафедри охорони праці Плис М. М. та методист Центрк Кочерга Є. В. )Організація і проведення подібних заходів сприяє підвищенню інтересу студентської молоді до предметів, пов’язаних з безпекою життя і діяльності людини, пропаганді здорового способу життя, формуванню активної громадянської позиції.