Обрати сторінку

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В 1972 р. на базі кафедри загальної хімічної технології була організована кафедра охорони праці й ергономіки. Очолив кафедру доктор технічних наук, професор Я.М. Обухівський. Викладацький склад кафедри складався з 5 чоловік. Курс охорони праці містив у собі лекції, лабораторний практикум і розділ у дипломному проекті. У зв’язку з тим, що професор Я.М. Обухівський був видним фахівцем в області коксохімії, напрямок наукових праць був зв’язаний з коксохімічною промисловістю.

Завідувач кафедри з 1972 р.

професор Обухівський Я.М

Завідувач кафедри з 1975 р.

доцент Яковлєв В.І.

Завідувач кафедри з 1985 р.

доцент Кулик О.Л.

В 1975 р. кафедру очолив доцент В.І. Яковлєв. Склад кафедри поповнився чотирма викладачами й 7 науковими співробітниками. Тематика наукового напрямку розширилася у зв’язку з організацією доцентом О.П. Куликом робіт в області дослідження властивостей і застосування природних полімерів і продуктів їхньої переробки. Зміцнилася матеріальна база кафедри: були оснащені сучасним устаткуванням предметна аудиторія, навчальна лабораторія й лабораторія наукових досліджень.

В 1985 р. кафедру очолив доцент О.П. Кулик. Основним науковим напрямком кафедри стали розробки в області біотехнології на базі переробки відходів агропромислового комплексу. У зв’язку з розширенням тематики наукових досліджень по проблемі охорони навколишнього середовища й ростом уваги до питань екології кафедра була перейменована в кафедру охорони праці й навколишнього середовища. У навчальний процес були включені дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», «Охорона навколишнього середовища».

  

На базі НДІ «Біотехнологія» та кафедри ОП та НС у 1996 році під керівництвом доцента, к.х.н, член кор. УЕАН Кулика О.П. була відкрита спеціальність «Промислова біотехнологія». У 1999 році кафедра «Охорони праці та навколишнього середовища» (ОП та НС) наказом по університету була перейменована у кафедру – «Біотехнологія та БЖД» (БТ и БЖД). У склад кафедри був включений цикл цивільної оборони.

В 2016 році 27 травня  наказом № 125 по ДВНЗ УДХТУ з метою оптимізації навчального процесу та використання науково-педагогічного персоналу, діяльність кафедри біотехнології та БЖД була призупинена.

                З 01.09.2016 року організована кафедра ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  (завідувачка – доцент, к.т.н. Мітіна Наталія Борисівна).

                В  2018р.  під керівництвом завідуючої кафедри  доцента, к.т.н, Мітіной  Н. Б. була відкрита спеціальність «Цивільна безпека».

                У 2020 р. на базі кафедри заснована Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція “Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки”.  Конференція проводиться кожні 2 роки, за результатами роботи, видається збірник.  Запрошуємо науковців, фахівців в галузі охорони праці та цивільної безпеки, а також студентів до участі у конференції.

                 Продовжується десятирічна співпраця кафедри і Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, складений договір на 2022 – 2027 рр.