Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності проводить навчання студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека”  по  профільним дисциплінам: нормативне правове забезпечення охорони праці, ергономіка, система управління охороною праці, основи хімічної безпеки, аналіз та профілактика виробничого травматизму, основи  гігієни праці та виробничої санітарії, пожежна безпека, основи радіаційної безпеки, основи біологічної безпеки, аудит охорони праці в виробництві, вимоги охорони праці при проектуванні виробництв, безпека устаткування, основи теорії надійності та техногенний ризик, безпека технологічних процесів, екологічна безпека підприємств, експертиза виробничих поцесів, захист у надзвичайних ситуаціях, основи наукових досліджень

Також кафедра проводить навчання по загальноосвітнім дисциплінам і формує у студентів теоретичні знання і практичні уміння з метою підготовки інженерів і технологів для науково-дослідної, проектно-конструкторської і практичної роботи на підприємствах хіміко-технологічного, харчового, фармацевтичного та ін. профілів. На кафедрі  для студентів, що отримують освіту за всіма напрямками та спеціальностями нашого університету викладаються наступні дисципліни:

 1. Безпека життєдіяльності (для бакалаврів)
 2. Основа охорони праці (для бакалаврів)
 3. Основи гігієни праці та виробничої санітарії (для бакалаврів)
 4. Промислова та цивільна безпека (для магістрів)

Кожна навчальна дисципліна містить в своєму складі лекцiйний, практичний та лабораторний блок занять.

Забезпечення літературою за дисциплінами:

Безпека життєдіяльності
 1. Аполлонский С.М., Каляда Т.В., Синдаловский Б.Е. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях: Учебное пособие — СПб.: Политехника, 2006. (наявність у бібліотеці – 1 шт., електронний варіант)
 2. Безопасность жизнедеятельност. Часть 1: Учебное пособие. / Под ред. Арустамова Э.А. — М.: ИВД «Маркетинг», 1998. (наявність у бібліотеці – 14 шт.)
 3. Безопасность жизнедеятельност. Часть 2: Учебное пособие / Под ред. Арустамова Э.А. — М.: ИВД «Маркетинг», 1999. (наявність у бібліотеці – 13 шт.)
 4. Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — Львів: «Магнолія 2006», 2007. (наявність у бібліотеці – 2 шт.)
 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Белова С.В. — М.: Высш. школа, 2000. (наявність у бібліотеці – 1 шт.)
 6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Белова С.В. М.: Высш. школа, 1999. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 7. Гайченко В.А. Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник — К.: МАУП,  2004. (наявність у бібліотеці – електронний варіант.)
 8. Безпека людини у життєвому середовищі: Навчальний посібник / За ред. Голінька В.І. — Дн-вськ: НГУ, 2004. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 9. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності: Підручник — Львів: Афіша, 2001. (наявність у бібліотеці – 94 шт.)
 10. Дуднікова І.І. Екологія та безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник — К.: Вища школа, 2005. (наявність у бібліотеці – 50 шт.)
 11. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2001. (наявність у бібліотеці – 12 шт.)
 12. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2003. (наявність у бібліотеці – 99 шт.)
 13. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2005. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 14. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник — К.: Каравела, 2006. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 15. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник — К.: Каравела, 2007. (наявність у бібліотеці – 42 шт.)
 16. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій — К.: КДТЕУ, 1999. (наявність у бібліотеці – 136 шт.)
 17. Плис М.М., Плис М.М. (м). Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Наочний посібник — Дніпро: УДХТУ, 2016. (наявність у бібліотеці – електронний варіант, на кафедрі – 20 шт.)
Основи охорони праці
 1. Бедрій Я.І., Дещинський Ю.Л., Івах Р.М. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів : Магнолія, 2006. (наявність у бібліотеці – 21 шт.)
 2. Васильчук М.В., Винокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці: Підручник – К.: Просвіта, 1997. (наявність у бібліотеці – 16 шт.)
 3. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник — К.: Каравела, 2003. (наявність у бібліотеці – 98 шт.)
 4. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник — К.: Каравела, 2006. (наявність у бібліотеці – 26 шт.)
 5. Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основы охраны труда: Учебник – Львов  : Афиша, 2000. (наявність у бібліотеці – 69 шт.)
 6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2000. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 7. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2001. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 8. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2000. (наявність у бібліотеці – 3 шт.)
 9. . Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий / Под ред. Заборова В.И – К.: Будівельник, 1989. (наявність у бібліотеці – 3 шт.)
 10. Производственная санитария. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, холодоснабжение, освещение, уборка пыли, защита воздушного басейна, очистка сточных вод, бытовые помещения: Справочное пособие / Под ред. Злобинского Б.М. – М.: Металлургия, 1996. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 11. Кольцов К.С., Попов Б.Г. Самовозгорание твёрдых веществ и материалов и его профилактика — М.: Химия, 1978. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 12. Кораблев В.П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности: Справочник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 13. Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузик А.Д. Охорона праці: Навчальний посібник — Львів: Оріяна-Нова, 2007. (наявність у бібліотеці – 99 шт.)
 14. Вредные вещества в промышленности. Т.1. Органические вещества: Справочник /Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. — М.: Химия, 1976. (наявність у бібліотеці – 14 шт., електронний варіант)
 15. Вредные вещества в промышленности. Т.2. Органические вещества: Справочник /Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. — М.: Химия, 1976. (наявність у бібліотеці – 21 шт., електронний варіант)
 16. Вредные вещества в промышленности. Т.3 Неорганические и элементорганические соединения: Справочник / Под ред. Лазарева Н.В., Гадаскиной И.Д. — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 27 шт., ЕВ – електронний варіант)
 17. Лесенко Г.Г., Паньковский Ю.С., Петров В.Н. Инженерно-технические средства безопасности труда: Справочник — К.: Техніка, 1983. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 18. Михаловский С.А., Гриценко А.Ю. Справочник по охране труда — Минск: Белорусь, 1990. (наявність у бібліотеці – 9 шт.)
 19. Титова Г.Н. Сборник производственных ситуаций и деловых игр по курсу «Охрана труда»: Учебное пособие — Л.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 49 шт.)
 20. Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Зеркалов Д.В. Основи охорони праці: Підручник — К.: Основа, 2014 (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 21. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха: Справочник — К.: Техніка, 1986. (наявність у бібліотеці – 10 шт., електронний варіант)
 22. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение: Справочник — К.: Техніка, 1986. (наявність у бібліотеці – 10 шт., електронний варіант)
Промислова та цивільна безпека
 1. Бобков А.С., Журавлев В.С. Техника безопасности и противопожарная техника в шинной промышленности: Справочное издание — М.: Химия, 1967. (наявність у бібліотеці – 29 шт.)
 2. Бобков А.С. Охрана труда в резиновой промышленности — Л.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 56 шт.)
 3. Бобков А.С., Блинов А.А. Охрана труда при производстве и переработке полимерных материалов: Учебник — М.: Химия, 1986. (наявність у бібліотеці – 18 шт.)
 4. Гайдуков Н.С. Пожарная безопасность промышленных зданий: Справочник — К.: Будівельник, 1979. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности — М.: Энерго-издат, 1985. (наявність у бібліотеці – 52 шт.)
 6. Жуковіна А.В., Зайцев О.І., Грецька Г.А. Охорона праці у фармацевтичній галузі: Навчальний посібник — К.: Медицина, 2009. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 7. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химической лаборатории: Справочное издание — Л.: Химия, 1991. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 8. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги: Навчальний посібник — К.: Основа, 2011. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 9. Золотницкий А.Д. Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве: Учебник — М.: Высш. школа, 1978. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 10. Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях: Учебник  — М.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 16 шт.)
 11. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу: Підручник — Львів: Магнолія-2006, 2012. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 12. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу: Підручник Львів: Магно-лія-2006, 2015. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 13. Охрана труда в электроустановках: Учебник / Под ред. Князевского Б.А — М: Энергоатом-издат, 1983. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 14. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности: Справочник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 19 шт.)
 15. Кушелев В.П., Орлов Г.Г., Сорокин Ю.Г. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : Учебник — М.: Химия, 1983. (наявність у бібліотеці – 33 шт.)
 16. Макаров Г.В., Стрельчук Н.А., Кушелев В.П. Охрана труда в химической промышленности: Учебник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 285 шт.)
 17. Охрана труда в химической промышленности: Учебник / Под ред. Макарова Г.В. — М.: Химия, 1989. (наявність у бібліотеці – 322 шт., електронний варіант)
 18. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности: Учебник — М.: Химия, 1982. (наявність у бібліотеці – 8 шт.)
 19. Низовой В.Г. Охрана труда на предприятиях стекольной промышленности: Учебное пособие — М.: Лёгкая индустрия, 1974. (наявність у бібліотеці – 1 шт.)
 20. Никитин В.С., Бурашников Ю.М., Агафонов А.И. Охрана труда в пищевой промышленности: Учебное пособие — М.: Колос, 1996. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 21. Николаев О.К. Охрана труда в технологии кинофотоматериалов: Учебное пособие — Л.: ЛИКИ, 1987. (наявність у бібліотеці – 24 шт.)
 22. Никитин Л.И., Щербаков А.С. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности: Учебник — М.: Лесн. пром-сть, 1985. (наявність у бібліотеці – 24 шт.)
 23. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении: Учебник — М.: Высш. школа, 1980. (наявність у бібліотеці – 49 шт.)
 24. Правила безопасности в коксохимической промышленности: Справочник — М.: Металлургия, 1970. (наявність у бібліотеці – 6 шт.)
 25. Пряников В.М. Техника безопасности и промышленная санитария: В 2-х томах. Том 1: Техника безопасности: Справочник для работников химической промышленности — М.: Химия, 1978. (наявність у бібліотеці – 34 шт.)
 26. Пряников В.М. Техника безопасности и промышленная санитария: В 2-х томах. Том 2: Промышленная санитария: Справочник для работников химической промышленности — М.: Химия, 1979. (наявність у бібліотеці – 14шт.)
 27. Сорокин Ю.Г., Сибилев М.С. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Руководящие материалы. Справочник — М.: Химия, 1984. (наявність у бібліотеці – 9 шт.)
 28. Под ред. Юдина Е.Я. Охрана труда в машиностроении: Учебник — М.: Машиностроение, 1976. (наявність у бібліотеці – 74 шт.)
 29. Атаманюк В.Г., Шершев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник — М.: Высш. школа, 1986. (наявність у бібліотеці – 25 шт., електронний варіант)
 30. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие — М.: Гранд, 2000. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 31. Депутат О.П. Цивільна оборона: Навчальний посібник — Львів: Афіша,  2000. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 32. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Підручник — Львів: ПП «Василькевич К.І.», 2005. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 33. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник — Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 34. Плис М.М., Плис М.М. (м).  Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Наочний посібник Дніпро: УДХТУ, 2016. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 35. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник / За ред. Сонько С.П. — Львів: Магнолія Плюс, 2006. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 36. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник — К.: Знання, 2006. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
Основи гігієни праці та виробничої санітарії для БТ
 1. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень – Введ. з 1999–12–01. – К.: МОЗ. Головний державний санітарний лікар України. 1999. – 12 с.
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014 № 248 Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 3. Градова, Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств: учебное пособие / Н.Б. Градова, Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – M.: ДеЛи принт, 2010. – 136 c.
 4. Руководство по охране окружающей среды, здоров’я и труда. Фармацевтическое и биотехнологическое производство: справочник / Biotechnology Industry Organization (BIO), 2007. – 128 c.
 5. Biosafety and the environment: An introduction to the Cartagena Protocol on Biosafety (PDF). GE.03-01836 / E. United Nations Environment Programme, 2003. – 8 с.
 6. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. – К.: МОЗ України, 2016. – 327 с.
 7. Дикий І.Л. Основи загальної та фармацевтичної гігієни: навч. посібник / І.Л. Дикий, В.Є. Літаров, Л.Ф. Сілаєва. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 180 с.
 8. Occupational safety standards system. Dangerous and harmful working factors. Classification 12.0.003–15 (Межгосударственный стандарт ССБТ 12.0.003–2015Опасные и вредные производственные факторы. Классификация) – Діє до 2020–01–01. – К : Мінбуд України, 2015. – 41с.
 9. ДСТУ 3273-95. Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. – Київ: Держстандарт України, 1995. – 16 с.
 10. Одарченко М.С. Основи охорони праці / А.М. Одарченко, В.І. Степанов, Я.М. Черненко. – Харків: Стиль-Издат, 2017. – 334с.
 11. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях / Третье издание. – Женева: Всемирная Организация Здравоохранения, 2004. – 190 с.
 12. Голубнича В.М. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1 та 2 рівнів безпеки: монографія / В.М. Голубнича, М.В. Погорєлов, В.В. Корнієнко. – Суми: Сумський державний ун-т, 2016. – 122 с.
 13. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14. 01 1998.
 14. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27.
 15. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Постанова Головного державного санітарного лікаря N 116 від 12.07.2000.

Допоміжна література:

 1. Плис М. М., Плис М. М. Засоби захисту органів дихання людини – Дніпропетровськ. УДХТУ, 2006.
 2. Плис М. М., Плис М. М. Засоби захисту шкіри – Дніпропетровськ . УДХТУ, 2006.
 3. Плис М. М., Плис М. М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали. За редакції доктора технічних наук, професора Півоварова О. А. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 71 с.
 4. Скобло Ю. С. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – Київ, 2003.
 5. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2004.
Спеціальність "Цивільна безпека"

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 263 Цивільна безпека

Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо Найменування підручника, навчального посібника тощо Найменування видавництва, рік видання Кількість примір-ників**
Нормативне забезпечення охорони праці Закон України. Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”: Від 19 січня 2010 року № 1804-VI /Закон України //

Офіційний вісник України.– 2010.– № 8.– С. 15-16.

 

1
Стасевич М.В., Кричковська А.М., Громовик Б.П.та ін.. Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств Л: «Новий світ» ,2016.-280с. 7
ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві К. : Держнаглядохоронпраці, 2001. – 157с 1
Ухов Н.Н., Черкасов А.Н., Замятина М.Ф. Прогнозирование и планирование качества продукции и технического уровня производства Л. : Наука, 1987. – 135с. 1
Костиркіна Т.Д. Якість продукції, метрологія, стандартизація та сертифікація в хімічній та біологічній технологіях. Харків: НТУ»ХПІ», 2002. – 204 с. 27
Павлов В.І., Мишко О.В. а ін. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів К:«Кондор», 2004.- 230с. 21
Блинников О.М. Товароведение и экспертиза пищевых товаров. Мичуринск: МичТау, 2008. – 87 с. 1
Сачков Л. С., Медвідь М. К. Охорона праці (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) : Учбовий посібник К. : АТ “ОКО”, 1995. – 390с. 3
Кондратюк В. М. Державні стандарти іонізуючого випромінювання: Навчальний посібник Дніпропетровськ, 2009. – 59 с. 1
Кучерявий  В.М. Охорона праці. Підручник Львів – 2007. С– 266 с. 99
Бегунов А.А. Метрологическое обеспечение производства пищевой продукции. Справочник СПб: Издатель, 1992.- 288 с. 2
Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров. М.: СПб: Питер, 2003. – 160 с. 2

Набивач В.М.

 

Основи екологічного нормування і промислової токсикології: навч. пос. Дніпропетровськ, УДХТУ, 2002. – 193 с. 49
Ергономіка Под ред. В.М. Мунипова. Справочник по прикладной эргономике / Пер.с 4-го англ. изд. М. : Машиностроение, 1980. – 214с 2
Под ред. Г.В. Дуганова Эргономика : Лабораторные работы К. : Вища школа, 1976. – 174с 4
Под ред. А.А. Крылова, Г.В. Суходольского Эргономика : Учебник для вузов Л. : ЛГУ, 1988. – 181с 9
Боброва-Голикова Л.П., Мальцева О.М. и др. Эргономика и безопасность труда М. : Машиностроение, 1985. – 112с 3
Зоренко О. Ергономічні аспекти і проблеми в комп’ютерізації видавничо-поліграфічної галузі Друкарство. – 2006. – № 2. – С.64-66.
Крюкова І. Проблеми ергономіки Економіка України. – 2009. – № 6. – С.22-29.
Безпека життєдіяльності Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності: Підручник Львів: Афіша, 2001 94
Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник К.: Вища школа, 2005 50
Плис М. М., Плис М. М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Наочні матеріали : Навчальний посібник Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 71с. 11
Градова Н.Б., Бабусенко Е.С., Панфилов В.И. Биологическая безопасность биотехнологических производств. М.: ДеЛипринт, 2010, 136 с. 1
Піскунова Л.Е., Прилипко В. А. , Зубок Т. О. Безпека життєдіяльності : Підручник Херсон : Олді-плюс, 2013. – 456с. 1
Куссуль Н. М, Скакун С.В., Шелестов А. Ю.. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных .– (Проект “Наукова книга”) Модели и технологии /– К. : Наукова думка, 2014. – 184с. 1
Лапін В.М Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник для ВУЗів. – Львів: Вища Школа, 1998 2
Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини. Львів, 2005. 1
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студ. вищих закладів освіти Укр. І-ІV рівнів акредит. К.: Каравела, 2003 99
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник К.: Каравела, 2005 22
Желібо Є.П., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник К.: Каравела, 2012, 344 с. 1
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник К.: Каравела, 2006 67
Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. 5
Процеси та апарати хімічних виробництв

Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й.,

Новіков. В.П.

Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості: Навчальний посібник Львів: Інтелект-Захід, 2008.– 736 с. 22
Виноградов, Б. В. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 278с. 36
Кутепова А.М Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование. Том 1: Основы теории процессов химической технологии : Учебное пособие
М: Логос, 2000. – 480с
2
Сухий М.П., Бєляновська О.А, Решетняк І.Л. Теплотехнологічні процеси та установки. Навчальний посібник
Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 188с.
27
А.И. Ершова.

Процессы и аппараты химической технологии: Лабораторный практикум: ил.

 

Минск : Университетское, 1988. – 172с..:
50
Стасевич М. В., Милянич А.О. Стрельников Л.С. Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості : Підручник
Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 410с.
5
Малахов Н.Н. и др. Процессы и аппараты пищевых производств.
Орел: ОГТУ, 2001. – 687 с.
13
Б.В. Виноградов. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Частина 1. Обладнання для стиснення та переміщення рідини і газів Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 278с. 36
Н. И. Гельперин Основные процессы и аппараты химической технологии. В 2-х кн. Кн.2 : Учебное пособие для вузов М. : Химия, 1981. – 812с. 46
Иоффе, И. Л Проектирование процессов и аппаратов химической технологии : Учебник Л. : Химия, 1991. – 352с.: 49
Система управління охороною праці Сухов В.И. Система стандартов безопасности труда М. : Издательство стандартов, 2002.. 165 с. 1
За заг. ред. О.І. Бондаря Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур: методологія, практика, освіта: Монографія К. : Каравела, 2010. – 320с. 2
За ред. В.В.Жернакова Трудове право : Підручник Харків : Право,2013 . – 496с. 5
Краснов Л. М. Организация работы по охране труда на предприятии : Справочник Дніпропетровськ : Проминь, 1990. – 239с 2
Лукьянов, В.А. Управление охраной труда К. : Будівельник, 1984. – 112с. 2
Мазур В. Г. Основы управления охраной труда в вузах К.:Вища школа, 1988. – 175с.: 1
Под ред. Б.А. Князевского Охрана труда : Учебник – М.:Высшая школа, 1982. –311с 3
За ред. В.Кучерявого Охорона праці Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с 99
Чернявский В. Б. Инженер службы охраны труда М. : Металлургия, 1991. – 128с. 1
Гандзюк П.М Основи охорони праці Київ  2006. -448 с. 69
Жидецкий В.Ц. Основы охраны труда: Учебник Львов: Афиша, 2001 20
Аналіз та профілактика виробничого травматизму Под ред. проф. Е.Я. Юдина Охрана труда в машиностроении: Учебник М.: Машиностроение, 1976 75
Жидецкий В.Ц. Основы охраны труда: Учебник Львов: Афиша, 2000 71
Никитин Л.И. Охрана труда М.: Лесная пром-сть, 1985 24
Никитин В.С. Охрана труда в пищевой промышленности. М.: Колос, 1996. – 255 с. 10
Кобевник В.Ф. Охрана труда: учебник для технических ВУЗов. Киев: Высшая Школа, 1990. 3
Основи хімічної безпеки Цыгальницкий В.М. и др. Техника безопасности в микробиологической промышленности. Справочное пособие М.: Лесная пром-ть, 1988. – 252 с. 2
Линецкий, В. А. Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности : Учебное пособие М. : Химия, 1976. – 438с. 7
Михно Е. П. Ликвидация последствий аварий и стихийніх бедствий. М.: Атомиздат, 1979, – 288 1
Сипко В. Г. За ред.. Кулика О. П. Правила безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні небезпечних речовин Дніпропетровськ, 2006. – 66 с. 1
Под ред.Л.К.Марининой Безопасность труда в химической промышленности : Учебное пособие М. : Академия, 2006. – 528с. 1
Под ред.Г.В.Макарова. Охрана труда в химической промышленности : Учебник М. : Химия, 1989. – 496с. 320
Под ред.Г.В.Макарова. Охрана труда в химической промышленности : Учебник М. : Химия, 1977. – 567с.: 285
Под ред. Н.Д. Золотницкого Лабораторный практикум по охране труда М. : Высшая школа, 1979. – 215с 3
Купчик М. П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. Охорона праці : Лабораторний практикум – К. : Основа, 1998. – 224с 1
В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей Практикум із охорони праці : Навчальний посібник Львів : Афіша, 2000. – 352с 2
Под ред. В.К. Шаршака Практикум по охране труда Учебник для студентов высших учебных заведений М. : Агропромиздат, 1987. – 143с. 1
Бобков  А.С., Блинов А.А. Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности : Учебник для вузов М. : Химия, 1998. – 400с. 2
Безопасность работ в химических производствах : Сборник офиц. материалов и метод. указаний. К. : Техніка, 1980. – 395с 17
Под ред. Дроздова Н.Г. Статическое электричество в химической промышленности : Процессы электризации и предупреждение загораний Л. : Химия, 1971. – 208с. 1
Пряников В. И., Родионова  А. И. Техника безопасности и промышленная санитария. В 2-х томах. Том 1: Техника безопасности : Справочник для работников химической промышленности М. : Химия, 1978. – 271с.: 34
Пряников В. И. , Родионова  А. И. Техника безопасности и промышленная санитария. В 2-х томах. Том 2: Промышленная санитария : Справочник для работников химической промышленности М. : Химия, 1979. – 319с. 14
Чесанов Л. Г. , Шапарь А. Г. Внутренняя среда помещений : Эколого-гигиенические аспекты Днепропет-:ПГАСА, 2001. –164с 13
Сильнодіючі отруйні речовини: властивості, методика прогнозування і захист від СДОР. – К., 2000, – 170 с. 1
Безчастнов М. В., Соколов В. М. Предупреждение аварий в химических производствах. М.: «Химия», 1979. – 392 с. 1
Основи радіаційної безпеки Выбросные газы и их радиационно-химическая очистка. (Радиационно-химическая технология. Выпуск 8). М. : Энергоиздат, 1981. – 47с. 4
Под ред. Ю.А.Егорова. Радиационная безопасность и защита АЭС : Сборник статей М. : Атомиздат, 1975. – 231с 5
Под ред. И.Б. Кеирим-Маркуса Радиационная безопасность. Величины, единицы, методы и приборы : Доклады 19 и 20 Международной Комиссии по радиац. единицам и измерениям М. : Атомиздат, 1974. – 140с. 1
Под редакцией Д. Бродера. Руководство по радиационной защите для инженеров. Том 1 М. : Атомиздат, 1972. – 417с. 1
Под редакцией Д. Бродера. Руководство по радиационной защите для инженеров. Том 2 М. : Атомиздат, 1973. – 287с. 1
 Н. М. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных . Модели и технологии К. : Наукова думка, 2014. – 184с. 1
Под ред. А.М.Паршина и П.А.Платонова. Радиационная повреждаемость и работоспособность конструкционных материалов СПб. : Политехника, 1997. – 312с. 1
Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О. Радіоекологія. Практикум : Навчальний посібник Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2014. – 404с. 1
Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности М. : Атомиздат, 1977. – 384с. 1
Козлов В Ф. Справочник по радиационной безопасности М. : Энергоатомиздат, 1987. – 192с. 1
Комочков М.М., Лебедев В. Н. Практическое руководство по радиационной безопасности на ускорителях заряженных частиц . : Энергоатомиздат, 1986. – 167с. 1
Константінов М.П., Журбенко О.А. Радіаційна безпека : Навч.пос. Суми : Університетська книга, 2003. – 151с 1
Ларичев А.В., Чистов Е.Д. Безопасность в радиационной технологии М. : Энергоиздат, 1981. 200с. 1
Ляшенко В.И., Дворецкий А.И. Охрана окружающей среды в зоне природного и техногенного радиационного загрязнения Дніпропетровськ : Гамалія, 2007. – 180с. 1
Машкович В.П., Панченко А.М. Основы радиационной безопасности : Учебное пособие М. : Энергоатомиздат, 1990. – 176с. 1
Романцев Е.Ф. Радиация и химическая защита М. : Атомиздат, 1968. – 248с. 1
Стыро Б.И. Изотопы йода и радиационная безопасность С.-П. : Гидрометеоиздат, 1992. – 256с. 2
Суворов Н.Н., Шашков В.С. Химия и фармокология средств профилактики радиационных поражений М. : Атомиздат, 1975. – 224с. 1
Судаков А.К. Защита населения от радиоактивных осадков М. : Атомиздат, 1973. – 118с. 11
Шаров Ю.Н., Шубин Н.В. Дозиметрия и радиационная безопасность : Учебник для техникумов . : Энергоиздат, 1982. – 256с. 1
Ляшенко В.И., Дворецкий А. И. , Ломакин П. И. Охрана окружающей среды в зоне природного и техногенного радиационного загрязнения Дніпропетровськ : Гамалія, 2007. – 180с.  1

 

Основи гігієни праці та виробничої санітарії

 

 

 

Курсова робота

Закон України. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки : від 04.04.2013 р. № 178-VII Голос України. – 2013. – № 82-83. – С.4-5.
Закон України. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліп-шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 р : від 04.04. 2013 р. № 1478-VII Офіційний вісник України. – 2013. – № 34. – С.7-24.
Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки : Розпорядження від 31.08.2011 р. № 889-р Офіційний вісник України. – 2011. – № 72. – С.46-52.
Куценко Г.И., Жашкова И. А. Основы гигиены труда и производственной санитарии : Учебное пособие М. : Высшая школа, 1990. – 127с. 2
Израэльсон З.И. Вопроссы гигиены труда и профессиональной патологии при работе с редкими металлами М. : Медицина, 1973. – 304с. 1
Трахтенберг І.М., КоршунМ. М. , Чебанова О. В. Гігієна праці та виробнича санітарія : Навчально-методичний посібник К., 1997. – 464с. 2
Доценко В. А. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли. СПб.; ГИОРД, 1999. – 496 с. 3
Агєєв Є.Я. Основи охорони праці : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 404с. 1
За ред. О.П. Яворського та І.Л.Солдака. Гігієна праці у парфумерно-косметичному виробництві : Навчальний посібник К. : Медицина, 2007. – 256с. 1
Шлейфман Ф.М., Чебанова О. В. , Тупчий Е. П. Гигиена труда на стеклозаводах К. : Здоров’я, 1989. – 56с.: 1
Гл. ред. Ю.А. Маняшин Вопросы гигиены труда и охраны окружающей среды в целюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока : Сборник научных трудов М., 1985. – 108с. 1
Под ред. С.И. Ашбеля. Гигиена труда и промышленная санитария в производствах пестицидов М. : Химия, 1973. – 206с.
Тарасенко Н.Ю. Гигиена труда при работе с торием М. : Госатомиздат, 1963. 86с. 1
Ретнев В.М. Гигиена труда на цементном заводе М. : Стройиздат, 1964. – 48с. 3
Семенов Н.И., Гармаш С. Н. Актуальность внедрения системы управления гигиеной и безопасностью труда на предприятиях пищевой промышленности Хімія та сучасні технології. VІIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Том 6 : Дніпропетровськ, 2017. – С.23-24.
Аудит ОП в виробництві Балантер Б.И. Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушений М.: Наука, 1977.– 252с. 30
Фролова Л.А., Мельников Б.І., Галівець Ю.Д.,  Мітіна Н.Б. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів технології неорганічних речовин: Навчальний посібник для студентів хіміко-технологічних вузів Дніпропетровськ: Журфонд, 2010. – 208с. 100
Пістун, І. П. , Кельман І. І. Охорона праці (людський чинник) : Навчальний посібник Львів : Афіша, 2008. – 304с. 3
Никсон, Ф.  Пер. с англ. Предисл. В.И. Сиськова. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надёжности  . Изд. 2-е. – М. : Издательство стандартов, 1990. – 230с.: 2
Васильев Н.Н. Моделирование процессов микробиологического синтеза. М.: Лесная пром-сть, 1975. – 341 с. 10
Кафаров В.В. и др. Моделирование и системный анализ биохимических производств. М.: Лесная пром-сть, 1985. – 280 с. 47
Э.Дж. Хенли, Х. Кумамото .  Надежность технических систем и оценка риска /; Перевод с английского В.С. Сыромятникова, Г.С. Деминой. Под общей редакцией В.С. Сыромятникова. –ил. М. : Машиностроение, 1984. – 528с.: 1
Зайцев Г. Н. Математический анализ биологических данных. М.: Наука, 1991. –184 с. 28
Лакин Г. Ф. Биометрия: Учеб. по. для биологич. спец. вузов. М.: Высшая школа. – 1980. – 293с. 25
Под ред. В. М. Шмидта. Исследование биологических систем математическими методами Л.: Изд-во ЛГУ.- 1985 5
Под ред. Н.В.Остапчук. Математическое моделирование процессов пищевых производств. Сборник задач. К.: Вища школа, 1992. – 176 с. 8
Грановский Ю. В. Основы планирования экстремального эксперимента для оптимизации многофакторных технологических процессов М., 1971. – 72с. 1
Под ред.Л.К.Марининой. Безопасность труда в химической промышленности : Учебное пособие. – (Высшее профессио-нальное образование)  М. : Академия, 2006. – 528с 1
Виробнича практика Сухов В.И. Система стандартов безопасности труда. Вып. № 1 М. : Издательство стандартов, 2002.. 165 с. 1
Кобевник В.Ф. Охрана труда: учебник для технических ВУЗов. Киев: Высшая Школа, 1990. 3
Никитин В.С. Охрана труда в пищевой промышленности. М.: Колос, 1996. – 255 с. 10
ДСТУ Б А.2.4-4-

 Сновні вимоги до проектної та робочої документації

 

Державний  комiтет архiтектури, будiвництва i житлової полiтики техническая комиссия по України Київ, 1999 – 79 с.
Захист у надзвичайних ситуаціях Под ред. А.Н. Баратова. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность : Справочник М. : Химия, 1987. – 272с. 1
Сергеев В. С. Защита населения и территории в чрезвічайних ситуаціях. М.: Академический проект, 2003. – 432 с. 1
Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: Навчальний посібник К.: Центр учбової літератури, 2010, 384 с. 1
За редакції В. В. Могильниченка. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Евакуаційні заходи. К.: КІМ, 2008.- 288 с. 1
За редакції В. В. Могильниченка. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування. К.: КІМ, 2008.- 152 с. 1
Кондратюк В. М. Запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і підвищення стійкості функціонування об’єктів економіки Дніпропетровськ, 2007. 64 с. 1
Михно Е. П. Ликвидация последствий аварий и стихийніх бедствий. М.: Атомиздат, 1979, – 288 1
Пожежна безпека Под ред. И.В. Рябова. Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности : Справочник М. : Химия, 1970. – 336с. 13
Пожаро- и взрывоопасные и токсические свойства ингредиентов резиновой промышленности : Учебное пособие. Ярославль : Политехнический ин-та, 1986. – 80с. 1
Под ред. А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения в 2-х книгах. Книга 1 : Справочник М. : Химия, 1990. – 496с. 6
Под ред. А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения в 2-х книгах Книга 2 : Справочник М. : Химия, 1990. – 384с. 7
Противопожарные мероприятия на промышленных предприятиях. К. : Техніка, 1979. – 320с 1
Сост. В.Ю.Буткевичюс. Сборник правил пожарной безопасности. Часть 1 М. : Стройиздат, 1981. – 415с. 1
Бобков А. С., Журавлев В. С. Техника безопасности и противопожарная техника в шинной промышленности М. : Химия, 1967. – 288с. 29
Справочник по пожарной безопасности и противопожарной защите на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М. : Химия, 1975. – 455с. 19
Гайдуков М.С. Пам’ятка про заходи пожежної безпеки під час роботи із зрідженими газами К. : Техніка, 1980. – 32с. 2
Гайдуков Н.С. Пожарная безопасность жилых и общественных зданий К. : Будівельник, 1979. – 168с. 24
Грищук М.В. Основи охорони праці : Підручник К. : Кондор, 2005. – 240с. 1
Предупреждение внезапных воспламенений порошков и взрывов газодисперсных систем. К.: Наук думка, 1975. – 220с 2
Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях М. : Химия, 1988. – 112с.: 3
Иванов Е.Н. Основы пожарной защиты нефтеперерабатывающих заводов М. : Химия, 1977. – 141с.: 6
Иванов Е.Н. Противопожарная защита открытых технологических установок М. : Химия, 1986. – 286с 1
Иванов Е.Н. Технические средства тушения пожаров на химических предприятиях М. : Химия, 1976. – 168с. 2
Малинин В. Р., Кутуев Р. Х. Практическое руководство по пожарной безопасности. Для руководителей предприятий пищевой промышленности СПб. : ГИОРД, 2000. – 104с. 4
Медведева В.С. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности : Учебник М. : Химия, 1989. – 288с. 4
Медведева В.С. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности : Учебник М. : Химия, 1982. – 295с.: 8
Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ М. : Химия, 1979. – 414с. 6
Пелевин Б.В. Предупреждение пожаров от электроустановок на промышленных предприятиях М. : Стройиздат, 1982. – 78с.: 5
Роев Э.Д. Пожарная защита объектов хранения и переработки сжиженных газов М. : Недра, 1980. – 184с. 1
Саушев В.С. Пожарная безопасность хранения химических веществ М. : Стройиздат, 1982. –128с.: 6
Стрижевский И.И., Заказнов В.Ф. Промышленные огнепреградители М. : Химия, 1974. – 264с. 1
Фетисов П.А. Справочник по пожарной безопасности в электроустановках М. : Стройиздат, 1975. – 207с. – 1
Чистяков Н.Н., Коган Ю. Ш. , Кирюханцев Е. Е. Противопожарное водоснабжение зданий М. : Стройиздат, 1990. – 176с 1

 

Безпека технологічних процесів

Лесенко Г.Г. Инженерно-технические средства безопасности труда Киев: Техніка, 1983 10
Под общ. ред. С.В. Белова Безопасность производственных процессов : Справочник М. : Машиностроение, 1985. – 448с. 1
Под ред.Л.К.Марининой Безопасность труда в химической промышленности : Учебное пособие М. : Академия, 2006. – 528с. 1
Безопасность работ в химических производствах : Сборник офиц. материалов и метод. указаний. К. : Техніка, 1980. – 395с 17
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів К.: Основа, 1998. 1
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів: Державний нормативний акт про охорону праці К.: Основа, 1998. 1
Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями): Державний нормативний акт про охорону праці ДНАОП 0.00-1.07-94 К.: Основа, 1998. 1
Правила захисту від статичної електрики: Державний нормативний акт про охорону праці ДНАОП 0.00-1.29-97. – К.: Основа, 1999. 1
Корф Э.И., Кац М. И. Техника безопасности и противопожарная техника в химической промышленности : Учебник М. : Высшая школа, 1961. – 252с. – 7
Трифонов К.И,. Девисилов В. А. Физико-химические процессы в техносфере : Учебник М. : Форум, 2007. – 240с. 1
Манець І.Г., Білецький В. С. , Ященко Ю. П. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології Донецьк : Донбас, 2004. – 576с. 5
Аполлонский С. М., Каляда Т. В. , Синдаловский Б. Е. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях : Учебное пособие СПб. : Политехника, 2006. – 263с. 1
Обновленский П.А., Мусяков Л. А., ЧельцовА. В.  Системы защиты потенциально опасных процессов химической технологии Л. : Химия, 1978. – 223с. 3
Синдеев Ю.Г. Охрана труда (для газосварщиков, электриков, механиков, электронщиков и работников легкой промышленности): Учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2001. 1
Пахаренко В.О., Пахаренко В. В. , Яковлєва Р. А.  Пластмаси в будівництві К. : Ліра-К, 2015. – 352с.  1
Ройтман М.Я., Комиссаров Е. П. , Пчелинцев В. А.  Пожарная профилактика в стротельстве : Учебное пособие для учащихся пожарно-технических училищ М. : Стройиздат, 1978. – 363с.: 2
Под ред.П.А.Долина Техника безопасности при строительно-монтажных работах в энергетике : Справочное пособие М. : Энергоатомиздат, 1990. – 544с 1
Кушелев В. П. Основы техники безопасности на нефтеперерабатывающих заводах М. : Химия, 1978. – 288с. – 6
Кушелев В. П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности М. : Химия, 1977. – 280с 1
Под ред. Ю.М.Соломенцева. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении : Учебное пособие М. : Высшая школа, 2002. – 310с.: 1
Тихомиров Ю. Ф. Промышленные вибрации и борьба с ними К. : Техніка, 1975. – 184с 2
Сост. А.И. Шуминов. Охрана труда в машиностроении. В 2-х томах. Том 1 : Сборник нормат.-техн. документов М. : Машиностроение, 1990. – 383с 4
Сост. А.И. Шуминов. Охрана труда в машиностроении. В 2-х томах. Том 2 : Сборник нормат.-техн. документов М. : Машиностроение, 1990. – 349с. 4
Ткачук К.Н., Слонченко А.В. Охрана труда в приборостроении : Учебное пособие К. : Вища школа, 1980. 192с. 2
Охрана труда в строительстве : Справочник. Инженерные решения К. : Будівельник, 1990.  208с. 1
Под ред.Г.В.Макарова. Охрана труда в химической промышленности : Учебник М. : Химия, 1989. – 496с. 320
Под ред.Г.В.Макарова. Охрана труда в химической промышленности : Учебник М. : Химия, 1977. – 567с.: 285
Андреева В.Г., Гаврилова Н.Н., Якимов В.И. Охрана труда в целлюлозно-бумажной промышленности М. : Леснаяпромышленность, 1987. – 124с 1
Вышинский В.В. Охрана труда в черной металлургии (в вопросах и ответах) Киев : Техника, 1986. – 191с. 11 11
Под ред. Б.А. Князевского

Охрана труда в электроустановках : Учебник

 

М. : Энергоатомиздат, 1983. – 336с. 11
Жуков В.И. Служба техники безопасности на химическом заводе М.: Химия, 1978. 1

Жуковіна А.В., Зайцев О.І.,

Грецька Г.А.

Охорона праці у фармацевтичній галузі: Навчальний посібник К.: Медицина, 2009. 5

Зак С.Л.,

Кузнецов В.А.

Техника безопасности и промышленная санитария в производстве химических волокон: Учебник М.: Химия, 1976. 1

Зафиров К.К.,

Пинчук П.А.,

Саруль Г.И.

Безопасность труда на предприятиях по обработке цветных металлов: Учебник М.: Металлур-гия, 1987. 1
Захаров Л.Н. Техника безопасности в химической лаборатории: Справочное издание Л.: Химия, 1991. 11
Звездин О.А., Черников Г.П. Охрана труда при производстве антикоррозионных работ: Учебник К.: Будівельник, 1983. 2
Линецкий В.А. Техника безопасности при эксплуатации и ремонте трубчатых печей М. : Химия, 1971. – 128с. 3
Линецкий В.А., Гончарюк В. А. Техника безопасности и противопожарная техника на нефтеперерабатывающих заводах : Учебное пособие М. : Химия, 1971. – 288с. 1
Линецкий В.А., Пряников В. И. Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности : Учебное пособие М. : Химия, 1976. – 438с. 7
Безпека устаткування Аполлонский С.М., Каляда Т. В. , Синдаловский Б. Е. Безопасность жизнедеятельности человека в электро-магнитных полях : Учебное пособие СПб. : Политехника, 2006. – 263с. 1
Клименко Н.А. Практикум по электробезопасности : Учебное пособие для техн. вузов К. : УМКВО, 1989. – 215с 4
Петренко Б.А. Научные основы электровзрывобезопасности в горнодобывающей и нефтехимической промышленности (теоретические вопросы) М. : Наука, 1980. – 120с. 1
Султанович А.И. Электробезопасность на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах М. : Химия, 1976. – 160с. 3
Усенко В.Г., Киприянов Ю.И Оборудование технологических линий для получения продуктов микробиологического синтеза М.: НИИхиммаш, 1984.– 112 с. 3

Бортников И.И.,

Босенко А.М.

Машины и аппараты микробиологических производств Минск: Вышэйшая школа, 1982.– 288 с. 2
Ефимов В.А. Эксплуатация и ремонт оборудования гидролизных заводов М.: Лесная промышленность, 1965.– 194 с. 1
Письменный В.В., Панов Д.П., Опришко А.А. Технология и автоматизация микробиологических производств Грозный: Книга, 1990.– 332 с. 1
Соколов В.Н., Яблокова М.А. Аппаратура микробиологической промышленности Л.: Машиностроение, 1988.– 278с 11
Колесник Є.В. Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів Дніпропетровськ: Пороги, 2013.– 96с. 15
Черкасов А.Н., Пасечник В.А. Мембраны и сорбенты в биотехнологии Л.: Химия, 1991.– 240с. 3
Бут С.А. Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива.
К.: Кондор, 2016. –262 с.
1
Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологическое оборудование предприятий перерабатывающих отраслей.
М.: Колос, 2001. – 352 с.
12
Ермолаева Г.А., Колчева Р. А. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков.
М.: ИРПО, «Академия».- 2000.-416с.
3
Ковалевский К.А., Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Технология и техника виноделия: Учебное пособие.
К.: Фирма «ИНКОС», 2004. – 560 с.
3
Под ред. В.А. Панфилова. Машины и аппараты пищевых производств. В двух книгах. Книга 1: Учебник
М.: Высшая школа, 2001.- 703с.
40
Под ред. В.А. Панфилова. Машины и аппараты пищевых производств. В двух книгах. Книга 2: Учебник
М.:Высшая школа, 2001.- 680 с.
40
Зайчик Ц. Р. Технологическое оборудование винодельческих предприятий.
М.: ДеЛи принт, 2001. –522 с.
2
Зайчик Ц. Р. Технологическое оборудование винодельческих предприятий. Расчетный практикум.
М.: Колос. –1997.- 191с.
2
Драгилев А.И., Дроздов В.С. Энергетическое, транспортное и санитарно-техническое оборудование пищевых предприятий.
М.: Колос, 1994. –551 с
1
Усенко В.Г., Киприянов Ю.И Оборудование технологических линий для получения продуктов микробиологического синтеза М.: НИИхиммаш, 1984.– 112с. 3
Волошин М.Д., Шестозуб А.Б., Гуляєв В.М. Устаткування галузі і основи проектування Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004. – 371с. 5

Вимоги охорони праці при проектуванні виробництва

 

курсове проектування

 

 

дипломне проектування

М. Я. Кузьменко, М. В. Бурмістр, Ю. М. Кобельчук. Основи проектування і будівництва та пожежної безпеки у виробництві і переробленні полімерів та деревних плит : Навчальний посібник Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 316с. 116
Є.П. Босов, Р.В. Жесан, В.м. Каліч Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва Кіровоград КНТУ 2007  -112 с. ЕВ
Волошин М.Д., Шестозуб А.Б., Гуляєв В.М. Устаткування галузі і основи проектування Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004. – 371с. 5
Максименко Ю.Л. Природоохранные нормы и правила проектирования: Справочник М.: Стройиздат, 190, – 528 с. 5
Долина Л.Ф. Проектирование станции очистки сточных вод населенного пункта Дн-ск: Стандарт, 2002. – 144с. 1
Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок М.:Высшая школа,1970 1
Под. ред. В.М.Цыгальницкого. Справочное пособие по технике безопасности в микробиологической промышленности М.: Лесная промышленность, 1972.– 230с. 2
Под ред. Э.Э.Каль-мана-Иванова Конструирование и расчет машин химических производств. М.: Машиностроение, 1985. 99
Под ред. В.Н.Стабникова. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. К.: Вища школа, 1982. – 310 с. 15
Кафаров В.В. и др.

Моделирование  биохимических реакторов.

 

М.: Лесная пром-сть, 1979. – 344 с. 98
Под ред. Н.В. стапчук. Математическое моделирование процессов пищевых производств. Сборник задач. К.: Вища школа, 1992. – 176 с. 2
Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Пушанко М.М..

Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості: Навчальний посібник

 

Вінниця: Нова книга, 2004.- 288 с. 3
Богомолов О.В., Гунський П.В., Богомолова В.П. Курсове та дипломне проектування обладнання переробних і харчових підприємств: Навчальний посібник. Харків: Еспада, 2005.- 432 с. 10
Кононюк А.Е. Справочник конструктора оборудования пищевых производств К.: Техника, 1981. – 320 с. 2
Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості: Навчальний посібник Львів: Інтелект-Захід, 2008.– 736с. 22
І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : Навчальний посібник /–– (Вища освіта в Україні). Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 232с. 3
Основи теорії надійності та техногенний ризик Концепция биологического риска воздействия ионизирующего излучения. М. : Атомиздат, 1973. – 66с. 1
Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : Навчальний посібник Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 240с 9
Гончаров В. М., Ларіна Р. Р., Балуєва О. В. Управління ризиками в логістиці : Навчальний посібник Львів : Магнолія 2006, 2012. – 253с 2
Петрук А. П. Взрывобезопасность электротермического оборудования с контролируемыми атмосферами (Б-ка электротермиста Вып. 68). М. : Энергия, 1979. – 112с 1
Синицын А. П. Расчёт конструкций  на основе  теории  риска М. : Стройиздат, 1985. – 304с 1
Екологічна безпека підприємств Дуднікова І. І.
Екологія і безпека життєдіяльності : Термінологічний словник-довідник
К. : Вища школа, 2005. – 247с. 50
Фостер К.Ф., Вейз Д.А.
Экологическая биотехнология: Пер. С англ.
Л.: Химия, 1990. – 384 с. 3/ЕВ
Волова Т.Г. Экологическая биотехнология: Учеб. Пособие для ун-тов Новосибирск: Науч.-изд. Центр «Сиб. Хронограф», 1997. – 140 с. 1
С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко.. Екосередовище і сучасність. Т.7 : Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем. Монографія К. : Кондор, 2006. – 611с. 1
Неклюдов А.Д., Иванкин А.Н. Экологические основы производств: взаимосвязь экологии, химии и биотехнологии. Учеб. Пособ. М.: МГУЛ, 2003. – 367 с. 1
Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д. та к.. Екологічна біохімія: Навч. посібник.
К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 440 с.
3/ЕВ
Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии: Учебное пособие
М.: Мир, 2006. – 504 с.
1
Емельянова Ф. Н., Кириллов Н. К. Организация переработки с/х продукции. Уч. Пособие.
М.:ЭКМОС, 2000.-384с.
1
В. И. Ляшенко, А. И. Дворецкий, П. И. Ломакин. Охрана окружающей среды в зоне природного и техногенного радиационного загрязнения
Дніпропетровськ : Гамалія, 2007. – 180с..-182с.
2
Киприянов Н. А. Экологически чистое растительное сырье и готовая пищевая продукция. Учебное пособие.
М.: Агар. – 1997. – 176с.
1
Телитченко М. М., Остроумов С. А Введение в проблемы биохимической экологии: биотехнология, с/х, охрана среды.
М.: Наука, 1990.- 288 с.
2
Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян Економіка природокористування : Підручник
К. : Кондор, 2010. – 465с.
2
Бобков А.С., Блинов А.А.
Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности : Учебник для вузов
М. : Химия, 1998. – 400с
02
Под редакцией А.Б. Дьякова
Экологическая безопасность транспортных потоков
М. : Транспорт, 1989. – 128с.
1
Отв. ред. Ю.Г. Пузаченко
Экосистемы в критических состояниях
М. : Наука, 1989. – 156с
1
Бобков  А.С., Блинов А.А.
Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности : Учебник для вузов
М. : Химия, 1998. – 400с.
2
Боков В.А., Лущик А.В.
Основы экологической безопасности : Учебное пособие
Симферополь : СОНАТ, 1998. – 224с.
32
Гринин А.С., Новиков В. Н.
Экологическая безопасность.Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях : Учебное пособие
М. : Гранд, 2000. – 336с.
5
Зеркалов Д.В.
Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : Посібник
К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412с.
2
Шмандій В. М. , Клименко М. О. , Голік Ю. С.
Екологічна безпека : Підручник
Херсон : Олді-плюс, 2013. – 366с.
8
Хотунцев Ю.Л.
Экология и экологическая безопасность : Учебное пособие
М.: Академия, 2002. – 480с.
1
Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян.
Економіка природокористування : Підручник
К. : Кондор, 2010. – 465с.
2
Исидоров В.А.
Экологическая химия : Учебное пособие для вузов
СПб. : Химиздат, 2001. – 304с.
3
Експертиза виробничіх процесів Федотов А.И., Ульянов Л. Н. , Мегорский Б. В.
Пожарно-техническая экспертиза : Учебное пособие
М. : Ред.-изд. отдел, 1978. – 210с.
1
Черкасов В.Н.
Пожарно-техническая экспертиза электрической части проекта
М. : Стройиздат, 1987. – 104с.
7

 

Основи наукових досліджень

Лудченко А.А.
Основы научных исследований
К.: т-во «Знання», 2000. -114с.
5
Шейко В.М, Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник 4-те вид., р.. І доп. – К.: Знання, 2004–307 с. 1
Свідло К.В., Лазарєва Т.А., Бачієва Л.О. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: Підручник Харків: Світ Книг, 2013. – 225 с. 4
Крутов В.И. и др. Основы научных исследований. Киев: Вища школа, 1983. – 184 с. 5
Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований. Харьков: ХГУ Вища школа, 1983. – 311 с. 10
Под ред. Оноприенко В.И. Методологические вопросы науковедения. К.: УкрИНТЭИ, 2001. – 332 с. 1
За ред. В.В.Пасічника. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : Навчальний посібник Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 282с. 17
Методологические проблемы конкретных наук. Сборник Новосибирск: Наука, 1984. – 320 с. 3
Отв. ред. А.И.Деревянко. Методологические проблемы совершенствования взаимосвязи науки и производства. Новосибирск: Наука, 1985. – 304 с. 1
Бургин М.С.,  Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки М., 1994 1
Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований К., 1985. 1
Приймак Т.А. Основы научных исследований К.: Знание. 2001. 5/ЕВ
Баскаков А.Я,  Туленков Н.В. Методология научного исследования К.:МАУП.-2004.-216 с. 1
За ред. А. Є. Конверського Основи методології та організації наукових досліджень:
К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
ЕВ
Огурцов А.Н. Основы научных исследований
Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с.
1/ЕВ
Мальцев М.П., Емельянов Н.А. Основы научных исследований.
Киев: Вища школа, 1982. – 234 с.
15
Комаров М.С. Основы научных исследований.
Львов: Вища школа, 1982. – 127 с.
35
Под ред. Н.Стефанова и др. Основы науковедения.
М.: Наука, 1985. – 431 с.
1
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. пос.
К.: Кондор, 2003. – 192 с.
16
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований:
К.: О-во “Знания”, КОО, 2001. — 113 с.
5/ЕВ

Свердан М.М,.

Свердан М.Р.

Основи наукових досліджень: Навчальний посібник
Чернівці: Рута, 2006. – 352 с. 2

 

Основи біологічної безпеки

Градова Н. Б., Бабусенко Е. С., Панфилов В. И. Биологическая безопасность биотехнологических производств: Учебное пособие. М.: Дели принт, 2010.- 136 с. 2
Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : Посібник К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412с. 2
Цыгальницкий В. М. Охрана труда и техника безопасности в микробио-логических производствах : Учебное пособие Л. : Химия, 1990. – 108с 3
За ред. В.І.Голінька Безпека людини у життєвому середовищі : Навчальний посібник Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 187с. 4
Перелік фахових періодичних видань зі спеціальності 263 Цивільна безпека у бібліотеці ДВНЗ УДЗТУ
Найменування фахового періодичного видання Роки надходження
1 Науково виробничий журнал «Охорона праці» 2005 – 2021
2 Всеукраїнський науково-популярний журнал «Безпека життєдіяльності» 2005 – 2021
3 Всеукраїнський науково-технічний журнал «Технополіс» 2010 – 2014
4 Виробничо-практичний журнал «Надзвичайна ситуація+» www.ns-plus/com.ua

з 2017

 

5 Безпека життєдіяльності (сбірник наукових праць) 2012-2016, 2018, 2020
6 Журнал Державної установи  «ННДІПБ таОП» «Інформаційний бюлетень з охорони праці» з  2017

Методичне забезпечення дісциплін, практик та дипломного проектування:

Факультет технології органічних речовин та біотехнології (ТОР та БТ)

Дипломне проектування

3470

 

     Методичні рекомендації до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти 4-5 курсів технологічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, В.О.Герасименко, Г.Г.Рунова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 23с.

Кільк. прим.:  15  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3, Абонемент. – 6, Філія. – 6)

3607

 

     Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці “у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти ІV-V курсів спеціальностей 131,133,144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня ” Бакалавр ” усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життедіяльності ; Укл.:Герасименко В.О.,Гармаш С.М.,Кушнир І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 6, Філія. – 6, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3774

 

     Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти IV-V курсів спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О. Герасименко, О.І. Ткаля, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 5, Філія. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4856

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей : “131 Прикладна механіка”, “133 Галузеве машинобудування”, “144 Теплоенергетика” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О.Герасименко,Д.Б.Шаталін, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 26с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

4867

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей : “101 Екологія”, “151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “161 Хімічні технології та інженерія”, “162 Біотехнологія та біоінженерія”, “181 Харчові технології”, “186 Видавництво та поліграфія”, “226 Фармація” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О.Герасименко, Н.Б.Мітіна, С.М.Гармаш. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 23с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

4868

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів : спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “073 Менеджмент”, “075 Маркетинг” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, С.М.Гармаш, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 32с.

Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 2, Абонемент. – 6)

4869

 

     Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” : за освітнім рівнем “Магістр” для студентів спеціальностей “122 Комп’ютерні науки”,”123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, С.М.Гармаш, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 27с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

Безпека життєдіяльності

3736

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни “Безпека життєдіяльності” : очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Частина 1 / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 32с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 5, Філія. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3745

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни “Безпека життєдіяльності” очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Частина II / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 23 с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 5, Філія. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3967

 

     Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності”для практичних робіт за темою “Захист від небезпечних та шкідливих чинніків виробничого та побутового характеру” для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 24с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 12, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4364

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти I-II курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 63с.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 5, Абонемент. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4469

 

     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти I-II курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм : навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42с.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 5, Абонемент. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4550

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу”Безпека життєдіяльності”для студентів І-ІІ курсів спеціальностей 131,133,144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня”Бакалавр”усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життедіяльності ; Укл.:Герасименко В.О.,Малиновська Н.В.,Рунова Г.Г. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 47с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

4564

 

     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Шаталін Д.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 39с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2, Філія. – 6)

4615

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів I-II курсів спеціальностей 131, 133, 144 механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Малиновська Н.В., Рунова Г.Г., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 43с.

Кільк. прим.:  8  (Філія. – 6, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2)

4656

 

     Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності” до виконання розрахунково-графічної роботи : для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. М.М.Плис,М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 39с.

Кільк. прим.:  8  (Філія. – 4, Зал економічної літератури. – 4)

4857

 

     Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності ” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “073 Менеджмент”, “075 Маркетинг” : “122 Комп’ютерні науки”, “123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 26с.

Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4863

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінанси, банківська справа та страхування”, “073 Менеджмент”, “075 Маркетинг”, : “122 Комп’ютерні науки”, “123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 44с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

4870

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей : “101 Екологія”,””151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “161 Хімічні технології та інженерія”, “162 біотехнології та біоінженерія”, “181 Харчові технології”, “186 Видавництво та поліграфія”, “226 Фармація” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: В.О.Герасименко, Н.В.Малиновська, С.М.Гармаш. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 47с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

4871

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальностей “051 Економіка”, “072 Фінансі, банківська справа та страхування,”073 Менеджмент”, “075 Маркетинг” : “122 Комп’ютерні науки”, “123 Комп’ютерна інженерія”, “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, Д.Б.Шаталін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 64с.

Кільк. прим.:  8  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 4, Філія. – 4)

5076

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей “263-Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 52с. – Електронне видання
Основи охорони праці

3753

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б. Мітіна, В.О. Герасименко, Г.Г. Рунова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 72 с.

Кільк. прим.:  15  (Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3, Абонемент. – 5, Філія. – 7)

3769

 

    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей 122 – Комп`ютерні науки та інформаційні технології, 123 – Комп`ютерна інженерія, 152 – Метрологія та інформаційно- : вимірювальна техніка освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б. Мітіна, С.М. Гармаш, Н.В. Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с.

Кільк. прим.:  15  (Філія. – 12, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

3809

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей : 051 – Економіка, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 59с.

Кільк. прим.:  15  (Абонемент. – 12, Зал економічної літератури. – 3)

4552

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці”для студентів ІV курсу спеціальностей 051,072,073,075,122,123,152 освітньо- кваліфікаційного рівня”Бакалавр”денної форми навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16с.

Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4974

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “161 Хімічні технології та інженерія” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Н.Б.Мітіна, В.О.Герасименко, І.П.Кушнір. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 71с. – Електронне видання
Промислова та цивільна безпека

5211

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Промислова та цивільна безпека” за освітнім рівнем ” Магістр” для студентів усіх спеціальностей / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Мітіна Н.Б.,Малиновська Н.В.,Плис М.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 48с. – Електронне видання

5212

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дісципліни ” Промислова та цивільна безпека” за освітнім рівнем ” Магістр” для студентів усіх спеціальностей / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Мітіна Н.Б.,Герасименко В.О.,Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 51с. – Електронне видання

4377

 

     Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Охорона праці в галузі “для студентів V-VІ курсів технологічних спеціальностей : 101,161,162,181,186,226 денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Герасименко В.О.,Рунова Г.Г.,Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48с.

              Кільк. прим.:  20  (Абонемент. – 17, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4467

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36с.

              Кільк. прим.:  15  (Філія. – 5, Абонемент. – 7, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 3)

4563

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36с.

              Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4565

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Охорона праці в галузі” для студентів V-VI курсів економічних спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 12с.

              Кільк. прим.:  8  (Зал економічної літератури. – 4, Філія. – 4)

4616

 

     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 131, 133, 144, 151, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” денної та заочної форм навчання / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36с.

              Кільк. прим.:  8  (Філія. – 6, Зал(СЧЗ) технічної літ. – 2)

4654

 

     Методичні вказівки з дисципліни “Цивільний захист” до лабораторного заняття на тему:”Прогнозування радіаційної обстановки та організація захисту населення і території в умовах радіаційного забруднення місцевості” : для здобувачів вищої освіти технологічних та механічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. М.М.Плис, М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : УДХТУ, 2018. – 44с.

              Кільк. прим.:  8  (Філія. – 4, Зал економічної літератури. – 4)

4921

 

     Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни”Цивільний захист”на тему:”Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів(ПНО) та оцінка стійкості об’єкта національної економіки : (ОНЕ) в умовах надзвичайних ситуацій”за освітнім рівнем”Магістр”для студентів спеціальностей 101,131,133,143,144,161,162,181,186,226 / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Плис М.М.,Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 32с. – Електронне видання

5032

 

     Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни “Цивільний захист” на тему: “Нормативно-правові основи дисципліни “Цивільний захист” за освітнім рівнем “Магістр” для студентів усіх спеціальностей / о. п. Кафедра ; Укл.: М.М. Плис, М.В. Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 32с. – Електронне видання

Основи гігієни праці та виробничої санітарії для БТ

4926

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “162-Біотехнологія та біоінженерія” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: С.М.Гармаш, Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 36с. – Електронне видання
Спеціальність "Цивільна безпека"

 

5079

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальностей “263 Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Герасименко В.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 45с. – Електронне видання

4948

 

     Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Нормативно-правове забезпечення охорони праці” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263- Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: С.М.Гармаш, Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 11с. – Електронне видання

4918

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Система управління охороною праці” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263 Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: О.І.Ткаля. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 38с. – Електронне видання

4932

 

     Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Система управління охороною праці”освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263-Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:О.І.Ткаля. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 34с. – Електронне видання

5213

 

     Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни ” Система управління охороною праці” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 – ” Цивільна безпека” вибірковий блок ” Цівільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. Ткаля О.І. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 13c. – Електронне видання

5075

 

     Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Система управління охороною праці” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263 – Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: О.І.Ткаля. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 21с. – Електронне видання

5080

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Ергономіка” до розділу “Теоретичні основи ергономіки. Аналіз і опис трудової діяльності” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності “263- Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Шелег Т.К. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 16с. – Електронне видання

5082

 

    Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Ергономіка”за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263 – Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Малиновська Н.В., Герасименко В.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 12с. – Електронне видання

5210

 

     Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи гігієни праці та виробничої санітарії ” за освітним рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека ” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 10c. – Електронне видання

4917

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Аналіз та профілактика виробничого травматизму” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263 – Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. : Н.Б.Мітіна, Н.В.Малиновська, Д.Б.Шаталін. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 36с. – Електронне видання

5209

 

     Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисціпліни “Аналіз та профілактика виробничого травматизму”за освітнім рівнем “Бакалавр”для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життедіяльності ; Укл.Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 9c. – Електронне видання

4933

 

     Методичні вказівки до лабораторного заняття №5 з дисципліни “Основи хімічної безпеки” на тему: “Засоби захисту від впливі небезпечних хімічних речовин” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263- Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 40с. – Електронне видання

4954

 

     Методичні вказівки до лабораторного заняття №4 з дисципліни “Основи хімічної безпеки” на тему: “Практична робота з приладами хімічного контролю” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263-Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 38с. – Електронне видання

5054

 

     Методичні вказівки до лабораторного заняття №1 з дисципліни “Основи хімічної безпеки” на тему ” Практична робота з правовими та нормативними документами,що регламентують хімічну безпеку” : за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності ” 263 Цивільна безпека ” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 28с. – Електронне видання

5067

 

     Методичні вказівки до лабораторного заняття №3 з дисципліни “Основи хімічної безпеки” на тему “Прогнозування та оцінка наслідків можливих аварій з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин ” : за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності “263 Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 25с. – Електронне видання

5083

 

     Конспект лекцій з дисципліни “Основи хімічної безпеки” за освітнім рівнем “Бакалавр” : для студентів спеціальності “263- Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: М.М.Плис, М.В.Рогальов. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 101с. – Електронне видання

5173

 

     Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни ” Основи хімічної безпеки “за освітним рівнем” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. Плис М.М. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 19с. – Електронне видання

5214

 

     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Пожежна безпека” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Шаталін Д.Б.,Мітіна Н.Б.,Малиновська Н.В. – Дніпро : Вища школа, 2021. – 27с. – Електронне видання

5208

 

     Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Пожежна безпека” за освітнім рівнем “Бакалавр” для студентів спеціальності 263 “Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Шаталін Д.Б.,Мітіна Н.Б.,Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 10c. – Електронне видання

5182

 

       Конспект лекцій з дисципліни ” Захист у надзвичайних ситуаціях ” за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Плис М.М.,Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 111с. – Електронне видання

5183

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять №3 з дисципліни ” Захист у надзвичайних ситуаціях “на тему ” Дослідження захисних можливостей та ефективності захисту людей у захисних спорудах “за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 : ” Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. : Плис М.М.,Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 27с. – Електронне видання

5184

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять №6 з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях “на тему ” Аварійно- рятувальні роботи в зоні надзвичайної ситуації : розрахунок сил та засобів для ліквідації надзвичайної ситуації ” : за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл. : Плис М.М.,Герасименко В.О. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 33с. – Електронне видання

5187

 

     Методичні вказівки до лабораторних занять №2 з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях “на тему ” Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та захист від дії їх факторів ураження” : за освітнім рівнем ” Бакалавр” для студентів спеціальності 263 ” Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.: Плис М.М.,Шаталінин Д.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 39с. – Електронне видання

5206

 

     Методичні вказівки до лабораторного заняття № 5 з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях “на тему ” Дослідження стійкості функціонування об’єктів національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій” за освітнім рівнем ” Бакалавр” : для студентів спеціальності ” 263 Цивільна безпека” / Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності ; Укл.:Плис М.М.,Маліновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 37с. – Електронне видання