Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності проводить навчання студентів по загальноосвітнім дисциплінам і формує у студентів теоретичні знання і практичні уміння з метою підготовки інженерів і технологів для науково-дослідної, проектно-конструкторської і практичної роботи на підприємствах хіміко-технологічного профілю. На кафедрі  для студентів, що отримують освіту за всіма напрямками та спеціальностями нашого університету викладаються наступні дисципліни:

 1. Безпека життєдіяльності (для бакалаврів)
 2. Основа охорони праці (для бакалаврів)
 3. Охорона праці в галузі (для спеціалістів та магістрів)
 4. Цивільний захист (для спеціалістів та магістрів)

Кожна навчальна дисципліна містить в своєму складі лекцiйний, практичний та лабораторний блок занять.

Забезпечення літературою за дисциплінами:

Безпека життєдіяльності
 1. Аполлонский С.М., Каляда Т.В., Синдаловский Б.Е. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях: Учебное пособие — СПб.: Политехника, 2006. (наявність у бібліотеці – 1 шт., електронний варіант)
 2. Безопасность жизнедеятельност. Часть 1: Учебное пособие. / Под ред. Арустамова Э.А. — М.: ИВД «Маркетинг», 1998. (наявність у бібліотеці – 14 шт.)
 3. Безопасность жизнедеятельност. Часть 2: Учебное пособие / Под ред. Арустамова Э.А. — М.: ИВД «Маркетинг», 1999. (наявність у бібліотеці – 13 шт.)
 4. Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — Львів: «Магнолія 2006», 2007. (наявність у бібліотеці – 2 шт.)
 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Белова С.В. — М.: Высш. школа, 2000. (наявність у бібліотеці – 1 шт.)
 6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Белова С.В. М.: Высш. школа, 1999. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 7. Гайченко В.А. Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник — К.: МАУП,  2004. (наявність у бібліотеці – електронний варіант.)
 8. Безпека людини у життєвому середовищі: Навчальний посібник / За ред. Голінька В.І. — Дн-вськ: НГУ, 2004. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 9. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності: Підручник — Львів: Афіша, 2001. (наявність у бібліотеці – 94 шт.)
 10. Дуднікова І.І. Екологія та безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник — К.: Вища школа, 2005. (наявність у бібліотеці – 50 шт.)
 11. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2001. (наявність у бібліотеці – 12 шт.)
 12. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2003. (наявність у бібліотеці – 99 шт.)
 13. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — К.: Каравела, 2005. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 14. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник — К.: Каравела, 2006. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 15. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник — К.: Каравела, 2007. (наявність у бібліотеці – 42 шт.)
 16. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій — К.: КДТЕУ, 1999. (наявність у бібліотеці – 136 шт.)
 17. Плис М.М., Плис М.М. (м). Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Наочний посібник — Дніпро: УДХТУ, 2016. (наявність у бібліотеці – електронний варіант, на кафедрі – 20 шт.)
Основи охорони праці
 1. Бедрій Я.І., Дещинський Ю.Л., Івах Р.М. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів : Магнолія, 2006. (наявність у бібліотеці – 21 шт.)
 2. Васильчук М.В., Винокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці: Підручник – К.: Просвіта, 1997. (наявність у бібліотеці – 16 шт.)
 3. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник — К.: Каравела, 2003. (наявність у бібліотеці – 98 шт.)
 4. Гандзюк М. П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник — К.: Каравела, 2006. (наявність у бібліотеці – 26 шт.)
 5. Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основы охраны труда: Учебник – Львов  : Афиша, 2000. (наявність у бібліотеці – 69 шт.)
 6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2000. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 7. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2001. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 8. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: Навчальний посібник – Львів: Афіша, 2000. (наявність у бібліотеці – 3 шт.)
 9. . Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий / Под ред. Заборова В.И – К.: Будівельник, 1989. (наявність у бібліотеці – 3 шт.)
 10. Производственная санитария. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, холодоснабжение, освещение, уборка пыли, защита воздушного басейна, очистка сточных вод, бытовые помещения: Справочное пособие / Под ред. Злобинского Б.М. – М.: Металлургия, 1996. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 11. Кольцов К.С., Попов Б.Г. Самовозгорание твёрдых веществ и материалов и его профилактика — М.: Химия, 1978. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 12. Кораблев В.П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности: Справочник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 13. Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузик А.Д. Охорона праці: Навчальний посібник — Львів: Оріяна-Нова, 2007. (наявність у бібліотеці – 99 шт.)
 14. Вредные вещества в промышленности. Т.1. Органические вещества: Справочник /Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. — М.: Химия, 1976. (наявність у бібліотеці – 14 шт., електронний варіант)
 15. Вредные вещества в промышленности. Т.2. Органические вещества: Справочник /Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. — М.: Химия, 1976. (наявність у бібліотеці – 21 шт., електронний варіант)
 16. Вредные вещества в промышленности. Т.3 Неорганические и элементорганические соединения: Справочник / Под ред. Лазарева Н.В., Гадаскиной И.Д. — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 27 шт., ЕВ – електронний варіант)
 17. Лесенко Г.Г., Паньковский Ю.С., Петров В.Н. Инженерно-технические средства безопасности труда: Справочник — К.: Техніка, 1983. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 18. Михаловский С.А., Гриценко А.Ю. Справочник по охране труда — Минск: Белорусь, 1990. (наявність у бібліотеці – 9 шт.)
 19. Титова Г.Н. Сборник производственных ситуаций и деловых игр по курсу «Охрана труда»: Учебное пособие — Л.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 49 шт.)
 20. Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Зеркалов Д.В. Основи охорони праці: Підручник — К.: Основа, 2014 (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 21. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха: Справочник — К.: Техніка, 1986. (наявність у бібліотеці – 10 шт., електронний варіант)
 22. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение: Справочник — К.: Техніка, 1986. (наявність у бібліотеці – 10 шт., електронний варіант)
Охорона праці в галузі
 1. Бобков А.С., Журавлев В.С. Техника безопасности и противопожарная техника в шинной промышленности: Справочное издание — М.: Химия, 1967. (наявність у бібліотеці – 29 шт.)
 2. Бобков А.С. Охрана труда в резиновой промышленности — Л.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 56 шт.)
 3. Бобков А.С., Блинов А.А. Охрана труда при производстве и переработке полимерных материалов: Учебник — М.: Химия, 1986. (наявність у бібліотеці – 18 шт.)
 4. Гайдуков Н.С. Пожарная безопасность промышленных зданий: Справочник — К.: Будівельник, 1979. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности — М.: Энерго-издат, 1985. (наявність у бібліотеці – 52 шт.)
 6. Жуковіна А.В., Зайцев О.І., Грецька Г.А. Охорона праці у фармацевтичній галузі: Навчальний посібник — К.: Медицина, 2009. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 7. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химической лаборатории: Справочное издание — Л.: Химия, 1991. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 8. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги: Навчальний посібник — К.: Основа, 2011. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 9. Золотницкий А.Д. Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве: Учебник — М.: Высш. школа, 1978. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 10. Иванов Б.И. Пожарная безопасность в химических лабораториях: Учебник  — М.: Химия, 1988. (наявність у бібліотеці – 16 шт.)
 11. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу: Підручник — Львів: Магнолія-2006, 2012. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 12. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу: Підручник Львів: Магно-лія-2006, 2015. (наявність у бібліотеці – 23 шт.)
 13. Охрана труда в электроустановках: Учебник / Под ред. Князевского Б.А — М: Энергоатом-издат, 1983. (наявність у бібліотеці – 11 шт.)
 14. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности: Справочник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 19 шт.)
 15. Кушелев В.П., Орлов Г.Г., Сорокин Ю.Г. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности : Учебник — М.: Химия, 1983. (наявність у бібліотеці – 33 шт.)
 16. Макаров Г.В., Стрельчук Н.А., Кушелев В.П. Охрана труда в химической промышленности: Учебник — М.: Химия, 1977. (наявність у бібліотеці – 285 шт.)
 17. Охрана труда в химической промышленности: Учебник / Под ред. Макарова Г.В. — М.: Химия, 1989. (наявність у бібліотеці – 322 шт., електронний варіант)
 18. Медведева В.С., Билинкис Л.И. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности: Учебник — М.: Химия, 1982. (наявність у бібліотеці – 8 шт.)
 19. Низовой В.Г. Охрана труда на предприятиях стекольной промышленности: Учебное пособие — М.: Лёгкая индустрия, 1974. (наявність у бібліотеці – 1 шт.)
 20. Никитин В.С., Бурашников Ю.М., Агафонов А.И. Охрана труда в пищевой промышленности: Учебное пособие — М.: Колос, 1996. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)
 21. Николаев О.К. Охрана труда в технологии кинофотоматериалов: Учебное пособие — Л.: ЛИКИ, 1987. (наявність у бібліотеці – 24 шт.)
 22. Никитин Л.И., Щербаков А.С. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности: Учебник — М.: Лесн. пром-сть, 1985. (наявність у бібліотеці – 24 шт.)
 23. Полтев М.К. Охрана труда в машиностроении: Учебник — М.: Высш. школа, 1980. (наявність у бібліотеці – 49 шт.)
 24. Правила безопасности в коксохимической промышленности: Справочник — М.: Металлургия, 1970. (наявність у бібліотеці – 6 шт.)
 25. Пряников В.М. Техника безопасности и промышленная санитария: В 2-х томах. Том 1: Техника безопасности: Справочник для работников химической промышленности — М.: Химия, 1978. (наявність у бібліотеці – 34 шт.)
 26. Пряников В.М. Техника безопасности и промышленная санитария: В 2-х томах. Том 2: Промышленная санитария: Справочник для работников химической промышленности — М.: Химия, 1979. (наявність у бібліотеці – 14шт.)
 27. Сорокин Ю.Г., Сибилев М.С. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Руководящие материалы. Справочник — М.: Химия, 1984. (наявність у бібліотеці – 9 шт.)
 28. Под ред. Юдина Е.Я. Охрана труда в машиностроении: Учебник — М.: Машиностроение, 1976. (наявність у бібліотеці – 74 шт.)
Цивільний захист
 1. Атаманюк В.Г., Шершев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник — М.: Высш. школа, 1986. (наявність у бібліотеці – 25 шт., електронний варіант)
 2. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие — М.: Гранд, 2000. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 3. Депутат О.П. Цивільна оборона: Навчальний посібник — Львів: Афіша,  2000. (наявність у бібліотеці – 20 шт.)
 4. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Підручник — Львів: ПП «Василькевич К.І.», 2005. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 5. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник — Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. (наявність у бібліотеці – 4 шт.)
 6. Плис М.М., Плис М.М. (м).  Безпека життєдіяльності та цивільний захист: Наочний посібник Дніпро: УДХТУ, 2016. (наявність у бібліотеці – електронний варіант)
 7. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник / За ред. Сонько С.П. — Львів: Магнолія Плюс, 2006. (наявність у бібліотеці – 5 шт.)
 8. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник — К.: Знання, 2006. (наявність у бібліотеці – 10 шт.)

Методичне забезпечення дісциплін, практик та дипломного проектування:

Безпека життєдіяльності
 • Довідник: документи, що регламентують використання засобів індивідуального захисту для здобувачів вищої освіти при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльеності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивльний захист» освітньо-кваліфікацій-них рівнів „бакалавр” та „магістр”, ДВНЗ «УДХТУ», 2016. –50с. 
 • КЛ 3514 Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (лекції 1 та 2). Для студентів освітньо-кваліфікаційного  рівня  «Бакалавр» усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.:  Плис М. М. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 40 с
 • МВ 3736 Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни «Безпека життєдіяльності» очної та заочної форм  навчання освітньо-кваліфікаційного  рівня «Бакалавр» Частина I// Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. –  28 с.
 • МВ 3745 Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні тем з дисципліни «Безпека життєдіяльності» заочної форм навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Частина II // Укл.: Плис М. М. Плис М. М. -Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 22 с.
 • Пам’ятка  Як діяти в умовах загрози вашому життю і здоров’ю» //Укл.:. Плис М. М, Плис М. М. (м), Рогальов М. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 23 c.
 • МВ 3967 Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життєдіяльності» по темі: «Захист від небезпечних та шкідливих чинників виробничого та побутового характеру» для здобувачів вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» // Укл.:  Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В., Малиновська Н. В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 45 с.
 • МВ 4364 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 63 с.
 • Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»  Плис М.М., Плис М.М.,под .ред Пивоварова О.А. – 2018 р.
 • МВ 4469 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм навчання // Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42 с.
 • МВ 4550 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів І–ІІ курсів для спеціальностей 131, 133, 144, механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх форм навчання // Укл.: Герасименко В.О., Малиновська Н.В., Рунова Г.Г.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48 с.
 • МВ 4564 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Безпека життєдіяльності” для здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів механічних спеціальностей 131, 133, 144 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм навчання // Укл.: Шаталін Д.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 42 с.
 • МВ 4615 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти I-ІІ курсів технологічних спеціальностей 131, 133, 134, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Малиновська Н.В., Рунова Г.Г.,Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 73 с.
 • МВ 4656 Методичні вказівки з дисципліни «Безпека життєдіяльності» до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок, характеристика та порядок схематичних зображень зон та осередків, що виникають (можуть виникати) в умовах надзвичайних ситуацій» для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» // Укл.: М.М. Плис, М.М. Плис, М.В. Рогальов. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 37 с.
 • Дистанційне навчання. Тести (питання) для системи електронного тестування з дисципліни «Безпека життєдіяльності»  для здобувачів вищої освіти  очної та заочної форм навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр» // Укл.: Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси банківська справа та страхування», «073 Менеджмент », «075 Маркетинг», «122 Комп`ютерні науки», «123 Комп`ютерна інженерія», «152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка » // Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. –  26 с. (в типографії)
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси банківська справа та страхування», «073 Менеджмент », «075 Маркетинг», «122 Комп`ютерні науки», «123 Комп`ютерна інженерія», «152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка » // Укл.:Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Кушнір І.П.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. –  44 с. (в типографії)
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси банківська справа та страхування», «073 Менеджмент », «075 Маркетинг», «122 Комп`ютерні науки», «123 Комп`ютерна інженерія», «152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» // Укл.: Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В., Шаталін Д.Б.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 64 с. (в типографії)
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «101 Екологія», «151 автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», «161 Хімічні технології та інженерія», «162 Біотехнологія табіоінженерія», «181 Харчові технології», «186 Видавництво та поліграфія» // Укл.: Герасименко В.О., Малиновська Н.В., Гармаш С.М.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 47 с. (в типографії)
Основи охорони праці
 • МВ 2436 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання // Укл.: Герасименко В.О., Гармаш С.М., Рунова Г.Г. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2013. – 31с.
 • МВ 2997 Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы охраны труда» для студентов-иностранцев IV курса технологических специальностей дневной формы обучения // Укл.: Герасименко В.А., Рунова Г.Г. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2014. – 77с.
 • МВ 3470 Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти IV–V курсів спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх форм навчання // Укл.: Герасименко В.О., Мітіна Н.Б., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с.
 • МВ 3769 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с.
 • МВ 3774 Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у дипломних проектах та роботах для здобувачів вищої освіти IV–V курсів спеціальностей 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх форм навчання // Укл.: Герасименко В.О., Ткаля О.І., Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 20 с.
 • МВ 3809 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи охорони праці” для здобувачів вищої освіти IV курсу економічних спеціальностей 051, 072, 073, 075 освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М, Малиновська Н.В. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 60 с.
 • МВ 4029 Методические указания к выполнению раздела “Охрана труда” в дипломных проектах и работах для соискателей высшего образования – иностранцев IV курса технологических специальностей 131, 133, 144 механического факультета образовательно-квалификационного уровня “Бакалавр”// Составители: Герасименко В.А., Рунова Г.Г., Кушнир И.П. – Днепр: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 27 с.
 • МВ 4061 Методические указания к выполнению раздела “Охрана труда” в дипломных проектах и работах для соискателей высшего образования – иностранцев IV курса технологических специальностей 101, 144, 151, 161, 162, 181, 186, 226 дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня “Бакалавр” // Составители: Герасименко В.А., Рунова Г.Г., Гармаш С.Н. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 27 с.
 • МВ 4067 Методические указания к выполнению раздела “Охрана труда” в дипломных проектах и работах для соискателей высшего образования – иностранцев IV курса технологических специальностей 122, 123, 152 образовательно-квалификационного уровня “бакалавр” // Составители: Герасименко В.А., Митина Н.Б., Малиновская Н.В. – Днепр: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 22 с.
 • МВ 4552 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Основи охорони праці» для студентів IV курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання // Укл.: Мітіна Н.Б. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 16 с.
Охорона праці в галузі
 • МВ 2423 Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних проектах та роботах для студентів V–VІ курсів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» // Укл.: Герасименко В О., Рунова Г.Г., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2013, – 26 с.
 • МВ 2425 Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних проектах та роботах для студентів економічних спеціальностей V–VI курсів освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”, „Магістр” // Укл.:  Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Науменко Г.І. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2013 – 29 с.
 • МВ 3202 Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях» в дипломных проектах и работах для студентов-иностранцев V-VI курсов технологических специальностей образовательно-квалификационных уровней «специалист», «магистр» // Укл.: Герасименко В.А., Рунова Г.Г. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2015. – 36 с.
 • МВ 3204 Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов-иностранцев V курса технологических специальностей дневной формы обучения образовательно-квалификационных уровней «специалист», «магистр» // Укл.: Герасименко В.А., Рунова Г.Г. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2015. – 44 с.
 • МВ 4377 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів V–VІ курсів технологічних спеціальностей 101, 161, 162, 181, 186, 226 денної та заочної форм навчання / Укл.: Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 48 с.
 • МВ 4467 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання – // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с.
 •  МВ 4467 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу для спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання / Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Кушнір І.П.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с.
 • МВ 4470 Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Охрана труда в отрасли» для студентов-иностранцев V курса технологических специальностей 101, 151, 161, 162, 181, 186, 226 всех форм обучения образовательно-квалификационного уровня „магистр” / Сост.: Герасименко В.А., Рунова Г.Г., Кушнир И.П. – Днепр: ДНВЗ УГХТУ, 2018. – 48 с.
 • МВ 4563 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V курсу для спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання / Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М.. Кушнір І.П.– Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 36 с.
 • МВ 4565 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів V–VІ курсів спеціальностей 051, 072, 073, 075, 122, 123, 152 освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання / Укл.: Мітіна Н.Б. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 14 с.
 • МВ 4567 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V–VІ курсів економічних спеціальностей усіх форм навчання // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 36 с.
 • МВ 4616 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Охорона праці в галузі” для здобувачів вищої освіти V–VІ курсів механічних спеціальностей усіх форм навчання // Укл.: Герасименко В.О., Гармаш С.М., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 36 с.
 • МВ 2426 Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних проектах та роботах для студентів V–VІ курсів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» механічних спеціальностей усіх форм навчання // Укл.: Герасименко В.О., Рунова Г.Г., Плис М.М. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2013. – 28с.
 • Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем «магістр» для студентів спеціальностей «131 Прикладна механіка», «133 Галузеве машинобудування», «144 Теплоенергетика» // Укл.: Герасименко В.О., Шаталін Д.Б., Кушнір І.П. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2019. – 28 с. (в типографії)
 • Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем «магістр» для студентів спеціальностей «122 Комп`ютерні науки», «123 Комп`ютерна інженерія», «152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» // Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2019. – 28 с. (в типографії)
 • Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» за освітнім рівнем «магістр» для студентів спеціальностей «051 Економіка», «072 Фінанси, банківська справа та страхування», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг» / Укл.: Мітіна Н.Б., Гармаш С.М., Малиновська Н.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 32 с. (в типографії)
 •       Методичні вказівки до виконання у дипломних проектах та роботах розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” за освітнім рівнем «магістр» для студентів спеціальностей «101 Екологія», «151 автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», «161 Хімічні технології та інженерія», «162 Біотехнологія та біоінженерія», «181 Харчові технології», «186 Видавництво та поліграфія», «226 Фармація» // Укл.: Мітіна Н.Б., Герасименко В.О., Гармаш С.М. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2019. – 26 с. (в типографії)
Цивільний захист
 • П  3262 «Пам’ятка. Як діяти в умовах загрози вашому життю і здоров’ю» підготовлена для співробітників та студентів Українського Державного хіміко-технологічного університету з метою дати поради, як діяти в умовах наявності загрози та познайомити з методами і способами дій та самозахисту від небезпек. // Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В., ДВНЗ «УДХТУ», 2015. – 37с.
 • МВ 2886 Методичні вказівки з дисципліни «Цивільний захист» до теми: «Методи розрахунку зон ураження від можливих технологічних вибухів і пожеж. Захист в умовах пожеж» для всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр». Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 42 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів V курсу всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” // Укл.: Плис М.М., ДВНЗ «УДХТУ», 2016. – 80с.
 • МВ 3365 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для вивчення тем з дисципліни «Цивільний захист» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр». Частина II // Укл.: Плис М.М. (с), Плис М.М. (м) – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 24 с.
 • МВ 3366 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для вивчення тем з дисципліни «Цивільний захист» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр». Частина I // Укл.: Плис М.М. (ст.), Плис М.М. (мол.), Рогальов М.В. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 32 с.
 • МВ 3770 Методические указания подготовлены для иностранных соискателей высшего образования, выполняющих индивидуальное задание по предмету «Гражданская защита» на тему: «Прогноз-оценка возможных последствий аварий на промышленных предприятиях» для образовательно – квалификационных уровней «специалист», «магистр» // Сост.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Днепр: ГВУЗ УГХТУ, 2016. – 37 c.
 • МВ 4654 Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Цивільний захист» за темою: «Прогнозування радіаційної обстановки та організація захисту населення і території в умовах радіаційного забруднення місцевості» для здобувачів вищої освіти технологічних та механічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» // Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 44 с.
 • Дистанційне навчання. Тести (питання) для системи електронного тестування з дисципліни «Цивільний захист» для здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання освітньо–кваліфікаційного рівня «Магістр» // Укл.: Плис М.М., Плис М.М., Рогальов М.В. – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ 2018. – 43 с.