Обрати сторінку

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ СКЛА, КЕРАМІКИ, БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

адреса: к. 412, головний корпус, просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005

тел.: +38 (0562) 47-36-97

e-mail: [email protected]

Хоменко Олена Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент, науковий співробітник

Науменко Світлана Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент

 

Демченко Аліна Миколаївна

 

Лементарьова Валерія Олександрівна

 

Варава Наталія Іванівна

Факультет здійснює підготовку фахівців за ступенем бакалавра та магістра за наступними освітніми програмами:

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітні програми:

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра Хімічної технології кераміки та скла, Хімічна технологія в’яжучих матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра

 

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців і передбачає оволодіння знаннями в галузі хімічних технологій та інженерії традиційних та новітніх унікальних видів кераміки, вогнетривких матеріалів, скла, скловидних покриттів, а також будівельних матеріалів на основі композиційних в’яжучих.

Програма забезпечує підготовку фахівців з урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, створює умови для працевлаштування випускників, здійснення ними організаційно-управлінської, практичної, науково-технічної та аналітичної діяльності в галузі хімічної технології та інженерії, а також суміжних галузях. Випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і плідно працюють на керівних та інженерних посадах на провідних промислових підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах.

Освітня програма «Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів» передбачає навчання за трьома основними напрямками:

– хімічна технологія кераміки;

– хімічна технологія скла та скловидних покриттів;

– хімічна технологія в’яжучих матеріалів.

Поняття кераміки об’єднує широкий спектр матеріалів та виробів, які виготовляють на основі глинистої сировини, чистих оксидів та безкисневих сполук методами керамічної технології.

Традиційні види кераміки, зокрема, фарфор, фаянс і майоліка виготовлені з природних матеріалів, представляють високу цінність та мають великий попит. Вони є справжніми витворами мистецтва та є результатом безмежної фантазії майстрів. Керамічна цегла і керамічна плитка завжди успішно утримують лідируючі позиції серед великої кількості сучасних стінових і облицювальних матеріалів. Без вогнетривів неможливий розвиток країни з потужною металургійною галуззю.

Поряд з традиційними видами кераміки постійно з’являються новітні матеріали, виготовлені для найбільш перспективних наукоємних галузей промисловості (авіаційної та ракетно-космічної техніки, електроніки, приладобудування та інших).

Так, за комплексом властивостей зносостійка кераміка істотно перевершує традиційні ріжучі матеріали (тверді сплави). Конструкційна кераміка допускає застосування в умовах більш високих температур у порівнянні з металами і тому є перспективним матеріалом для виробництва двигунів внутрішнього згоряння,  газотурбінних і авіаційних двигунів. До кераміки спеціального призначення відносяться надпровідна кераміка, кераміка для броньового захисту військової техніки та теплового захисту головних частин ракет і космічних кораблів.

Також неможливо представити розвиток медицини без сучасної біосумісної нанокераміки (біокераміки), яка широко використовується в медичній практиці (ортопедії і травматології, щелепно-лицьовій хірургії, стоматології).

Скло – матеріал, який володіє комплексом унікальних властивостей (висока прозорість, довговічність, міцність, твердість, не горючість, хімічна стійкість та інші). Головним компонентом сучасного промислового скла служить кремнезем (діоксид кремнію).

Скло є неодмінним предметом сучасного інтер’єру. Будь-які рідини можуть бути надійно збережені у самій безпечній, екологічній та гігієнічній скляній тарі.

З сортового та художньо-декоративного скла виготовляють найрізноманітніші вироби побуту та предмети інтер’єру – скляний посуд, вази, прикраси, статуетки, скляні меблі та інші.

Різні види технічного скла широко використовують в приладобудуванні, хімічній промисловості, автомобілебудуванні, оборонній сфері. Стрімкий розвиток науки і техніки обумовив створення і нових видів скла – лазерного, склоподібних електролітів для джерел струму та інших.

Склоемалеві покриття різних видів широко використовуються в побуті та техніці і дозволяють надійно захистити від корозії металеві вироби.

Ситали поєднують найкращі властивості скла та кристалічних матеріалів. З них виробляють різноманітні вироби від деталей для приладобудування до варильних панелей електричних плит та зубних протезів.

Всі без винятку споруди, які можливо собі уявити в історії людства були збудовані за участю будівельних матеріалів на основі в’яжучих матеріалів.

Найпоширенішим в’яжучим матеріалом є цемент, який у сукупності з бетоном є другим після води найбільш уживаним ресурсом на Землі. Поряд з високими характеристиками міцності цемент об’єднує в собі ряд цінних властивостей, що безсумнівно робить його незамінним в різних сферах людської життєдіяльності. Від пірамід до сучасних будівель і споруд неперевершене значення цементу не втратило сенс.

Сьогодні оздоблення жодного приміщення не обходиться без ще одного важливого в’яжучого матеріалу – гіпсу. Простота використання цього дешевого і надійного матеріалу підтвердилась на практиці, коли роботу необхідно зробити красиво і в короткі терміни, а різноманітність колірного рішення і готових виробів з гіпсу (гіпсокартон) підкорить будь-кого. З огляду на те, що гіпсове в’яжуче є вельми податливим матеріалом, широке застосування він знайшов і в архітектурно-будівельній сфері (гіпсова ліпнина).

Ще одним дуже важливим в’яжучим матеріалом є вапно. Вогнетривкі матеріали на основі негашеного вапна – одні з найдешевших, що дозволяє використовувати його там, де застосування більш дорогих вогнетривких матеріалів неможливо або недоцільно. Також вапно є основною сировиною при виробництві силікатної цегли. Даний матеріал вважається одним з найпоширеніших у будівництві, забезпечує поряд з конструкційними якостями декоративні, високі теплоізоляційні і звукоізоляційні властивості.

Враховуючи вище зазначене освітня програма «Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів» поєднує в собі вікові традиції та найсучасніші науково-технічні здобутки.

Якщо Ви хочете оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, бажаєте безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!

Хімічні технології і дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра Хімічної технології кераміки та скла, Хімічна технологія в’яжучих матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра

 

Освітня програма «Хімічні технології і дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів» спрямована на підготовку фахівців, здатних поєднувати базові, розвивати новітні та інноваційні знання і вміння як в галузі хімічної технології та інженерії, так і в галузі промислового дизайну. Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Випускники мають широкий світогляд, володіють високим інтелектуальним потенціалом і рівнем культури, вмінням творчо підходити до вирішення проблем, аналізувати та обирати оптимальні варіанти рішень, вмінням орієнтуватись в умовах дизайн-тенденцій сучасного ринкового середовища в галузі скла, кераміки та будівельних матеріалів. Сферою їх діяльності є практичне виробництво продукції, а також управління процесом створення предметно-просторових систем.

Дизайнерська творчість охоплює найрізноманітніші сфери діяльності і різні вироби – від таких, які цінні, перш за все, своїми функціональними властивостями, до таких, в яких найголовніше це естетична якість і художні переваги.

Під час навчання студенти вивчають технології одержання сучасних різновидів художніх виробів зі скла, кераміки, будівельних матеріалів; специфічні особливості матеріалів, їх технічні та декоративні властивості, вплив технологічних параметрів на особливості форми, поверхні та фактури предмету; навчаються комплексно підходити до рішення конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних та економічних задач; вивчають обладнання та особливості виготовлення виробів художнього призначення і вплив технологічних факторів на якість продукції.

В навчальну програму підготовки входять дисципліни професійного спрямування: «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Рисунок, живопис, композиція», «Кольорознавство», «Скульптура та ліплення», «Комп’ютерне проектування в графічному дизайні», «Сучасні матеріали для інтер’єру приміщень, будівництва та архітектури», «Хімія і технологія пігментів», «Технологія виготовлення художнього скла, кераміки та інших композиційних матеріалів» та інші.

Крім того, фахівці набувають поглиблених знань з класичної хімічної технології виготовлення скла, кераміки та будівельних матеріалів в рамках дисциплін професійного спрямування: «Кристалографія і мінералогія», «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології», «Основи наукових досліджень», «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», «Хімічна технологія скла і ситалів», «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів» та інші.

Випускники отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку для здійснення самостійного планування і організації виробничої та проектної дизайнерської діяльності. В результаті набутих знань та вмінь вони здатні:

– обробляти та інтерпретувати дані, що належать до хімічної інженерії і промислового дизайну, співвідносити їх з відповідними теоріями;

– до образного мислення, пошуку нових нетрадиційних проектних рішень;

– обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю хімічних виробництв, а також створення об’єктів промислового дизайну;

– формулювати проектно-образну задачу, раціонально та грамотно її виконувати, зокрема, розробляти декор, підбирати кольорове рішення для композиції або виробу в цілому;

– самостійно проектувати вироби художньо-декоративного призначення, обґрунтовувати конкретну виробничу технологію їх виготовлення та обирати необхідні матеріали.

Отже, випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і є затребувані на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, промислового дизайну, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах.

Якщо Ви особистість, хочете оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, бажаєте безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітні програми:

Інжиніринг харчових продуктів

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Сучасне виробництво харчових продуктів, як великої потужності, так і міні-підприємства, гостро потребує  кваліфікованих фахівців, обізнаних у питаннях інжинірингу. Такі спеціалісти визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо проектування відповідних цехів, компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування обладнання.

Цим питанням, як і створенню нового та модернізації наявного обладнання і технологічних комплексів, обґрунтуванню раціональних режимів роботи устаткування, створенню сучасних наукоємних технологій, впровадженню й забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю приділена основна увага в освітній програмі «Інжиніринг харчових продуктів».

Під час навчання студенти набувають навичок:

– виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів,

– кінематичних розрахунків обладнання,

– розрахунків на міцність,

– підбору та компонування обладнання згідно з технологічною схемою,

– визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування,

– проектування технологічного обладнання.

– вибір обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість харчової продукції.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва, цеху, дільниці;
 • інженера механіка
 • інженера проектувальника;
 • викладача вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • машинобудуваннярізного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості(кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • переробні виробництва(м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.);
 • інжинірингові компанії
Інжиніринг виробничих об’єктів

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Одним із видів науково-технічної продукції, який значною мірою впливає на міжнародну торгівлю товарами і є додатковим засобом підвищення їх конкурентоспроможності, просування на закордонний ринок, є інженерно-технічні та консультативні послуги.

Підтримка замовника у його виробничій діяльності, проектування, постачання і комплектація обладнання від провідних світових виробників, будівельно-монтажні роботи, сервіс, включаючи забезпечення запасними частинами та витратними матеріалами зі складів в Україні, гарантійне та післягарантійне обслуговування, авторський супровід – інжиніринг виробничих об’єктів.

Пріоритетний напрямок діяльності інжинірингу виробничих об’єктів в таких галузях:

– Хімічна і харчова промисловість;

– будівельних матеріалів;

– шляхобудівельна;

– машинобудівельна;

– підприємства комунальної галузі.

Підготовка фахівців передбачає послідовність і логіку викладу дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про спорудження об’єктів “під ключ” обов’язково супроводжується наданням проектно-дослідницьких послуг; створення нових товарів, технологій, наступний продаж ліцензій на винаходи та ноу-хау неможливі без виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, технологічних робіт; авторського та технічного нагляду.

Студенти отримують професійні навички:

– комплексне проектування технічно складних об’єктів з подальшою можливістю удосконалення та модернізації технологічних процесів

– підбір і розрахунок технологічного обладнання для отримання оптимальних параметрів зневоднення, проведення попередніх випробувань на підприємствах

– забезпечення авторського та технічного нагляду за комплексом будівельних робіт, пов’язаних з реконструкцією будівель або будівництвом нових цехів і виробничих об’єктів.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівник підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженер-механік,
 • інженер проектувальник;
 • майстер виробництва; дільниці, цеху,
 • майстер відділу технічного контролю, майстер-контролер,
 • інженер з технічного нагляду;
 • викладач вищого навчального закладу,
 • науковий співробітник,
 • випробувач,
 • технік, технік-механік,
 • інженер-менеджер,
 • інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • переробки нафтопродуктів;
 • хімічної галузі(виробництво хімічних речовин, полімерних виробів, мінеральних добрив, лакофарбові заводи та ін.);
 • будівельних матеріалів(виготовлення вогнетривів, керамічних матеріалів, склоемалевих покриттів, цегельні і цементні заводи та ін.);
 • машинобудуваннярізного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості(кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • переробні виробництва(м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.);
 • науково-дослідні інститути
 • інжинірингові компанії
Інжиніринг пакувальних виробів

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Сучасна тенденція розвитку пакувальних виробів у зростанні їх асортименту та об’ємів споживання населенням.

Проблема у недостатній безпеці харчової продукції, збереження її поживної цінності та смаку, в утилізації вживаної упаковки.

Для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції необхідно забезпечення відповідність вимогам стандартів, у тому числі міжнародних, упаковки з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції.

Інжиніринг пакувальних виробів передбачає освоєння студентами основ застосування методів наукоємного комп’ютерного інжинірингу в практиці проектування пакувального обладнання та розробку упаковки.

Студенти отримують професійні навички:

– здатність вибирати оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, надійності й вартості, а також термінів виконання, безпеки життєдіяльності та екологічної чистоти виробництва;

– здатність створювати та використовувати математичні моделі технічних систем та процесів

– здатність вивчати й аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, показники та результати роботи, систематизувати їх і узагальнювати;

– здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові методи дослідницької діяльності;

– здатність до виконання розрахунків технологічного обладнання щодо забезпечення працездатності під дією експлуатаційних навантажень;

– здатність і навички до застосування методів графічного представлення установок, вузлів, деталей машин, устаткування, схем технологічних процесів;

– здатність представляти технічну документацію відповідно вимог до конструкторської документації;

– здатність до освоєння нових технологічних процесів пакування і нових видів техніки і технології;

– здатність щодо обрання типу обладнання для пакування, його типорозмірів відповідно до вимог виробництва пакувальних виробів;

– здатність до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття рішень в рамках своїх задач професійної діяльності;

– здатність до пошуку і аналізу науково-технічної інформації;

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженер – проектувальника;
 • інженер механіка
 • майстра виробництва, цеху, дільниці;
 • викладача вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

– хімічної галузі (полімерних виробів, лакофарбові заводи та ін.);

– машинобудування різного призначення (хімічне та харчове машинобудування, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);

– харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);

– інжинірингові компанії

Випускові кафедри:
– хімічної технології кераміки та скла;
– хімічної технології в’яжучих матеріалів;
– обладнання і технології харчових виробництв.
Загальноосвітні кафедри:
– процесів, апаратів та загальної хімічної технології;
– українознавства.

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв – єдиний та унікальний представник гармонійного поєднання технологічного та механічного напрямів підготовки фахівців університету. Факультет заснований у 1954 році і має славну багаторічну історію. Кафедри факультету пройшли довгий шлях становлення і розвитку, під час якого сформувалися основні принципи, традиції і стандарти навчання.

Навчання студентів на випускових кафедрах факультету проводять висококваліфіковані фахівці, а саме 4 доктори наук, професори та 15 кандидатів наук, доценти. Колективи кафедр мають тісні зв’язки з підприємствами галузі, а також плідно співпрацюють з провідними вченими вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України, а також деяких закордонних установ. На кафедрах факультету проводяться фундаментальні та прикладні дослідження в рамках держбюджетних і господарчо-договірних робіт, до виконання яких активно залучаються студенти 4–6 і молодших курсів. Кафедрами факультету підготовлені тисячі висококваліфікованих кадрів для хімічної та харчової промисловості, а також десятки кандидатів і докторів наук. Реалізація основних напрямів діяльності факультету забезпечує високий рівень і якість підготовки молодих фахівців, і робить наших випускників затребуваними і конкурентними на сучасному ринку праці.

«Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС)» Складно назвати галузь наукової чи виробничої діяльності, яка б поєднувала в собі вікові традиції та найсучасніші здобутки і користувалась такою увагою, як виготовлення кераміки та скла. Поряд з традиційними виробами (художнє скло, архітектурно-будівельне чи медичне скло, посуд, санітарна чи будівельна кераміка, вогнетриви) постійно з’являються новітні матеріали, виготовлені для найбільш перспективних наукоємних галузей промисловості (авіаційної та ракетно-космічної техніки, електроніки, приладобудування та інші). Крім того, сьогодні неможливо представити розвиток медицини без сучасної біосумісної нанокераміки (біокераміки), яка широко використовується в медичній практиці (ортопедії і травматології, щелепно-лицьової хірургії, стоматології).

Жодне будівництво, ремонт чи оздоблення житлового простору не обходиться без застосування будівельних матеріалів, зокрема, матеріалів та виробів на основі цементу (кладочні та штукатурні розчини, наливні підлоги, бетон), гіпсу (гіпсокартон, штукатурки, панно, ліпніна та інші), а також вапна.

Таким чином, у сучасному світі кераміка, скло та будівельні матеріали відіграють провідну роль, обумовлену широкою сферою їх застосування.

У 2013 році на факультеті в рамках спеціальності «Хімічні технології та інженерія» запроваджено сучасну та перспективну освітню програму «Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТД)». Освітня програма направлена на підготовку фахівців, здатних поєднувати базові, розвивати новітні та інноваційні знання і вміння як в галузі хімічної технології та інженерії, так і в галузі промислового дизайну. Випускники мають широкий світогляд, володіють високим інтелектуальним потенціалом і рівнем культури, вмінням творчо підходити до вирішення проблем та обирати оптимальні варіанти рішень, здатністю до аналізу, вмінням орієнтуватись в умовах дизайн-тенденцій сучасного ринкового середовища в галузі скла, кераміки та будівельних матеріалів.

Освітньою програмою «Інжиніринг харчових продуктів (ІП)» передбачено комплексне надання знань із розробки, налагодження і експлуатації спеціалізованого обладнання для здійснення технологічних процесів в умовах: промислових (масове або штучне виробництво та збереження харчових напівфабрикатів і продуктів); споживчих (дім) або громадських (ресторан, кафе, їдальня), транспорту (повітряний, наземний, водний) або непрофільних закладів (офіси, готелі), забезпечуючи приготування харчових продуктів.

«Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО)» Інтенсифікація технологічних процесів (застосування високих і низьких температур, вакууму або високих тисків тощо) висуває нові вимоги не тільки до конструктивних особливостей обладнання, а також до матеріалів, з яких виробляється це обладнання. Основними функціями фахівців цього профілю є: вибір матеріалів для контакту з харчовими продуктами, продуктами мікробіологічної та хімічної промисловості; моніторинг устаткування та споруд; захист об’єктів від агресивного впливу довкілля та техногенних факторів.

Освітньою програмою «Інжиніринг пакувальних виробів» передбачено комплексне надання знань із розрахунку і дизайну самих пакувальних виробів та обладнання для їх виробництва; розробки, налагодження і експлуатації спеціалізованого обладнання із фасування продуктів (дозування, пакування і збереження), реалізації товару (транспортування, складування і розпакування) й утилізації пакувальних виробів (переробка у сировину: не кондиції, залишків та упаковки).