Select Page

GLASS, CERAMICS, AND FOOD

address: k. 412, ave. Gagarin, 8, the city of Dnipro, 49005

tel .: +38 (0562) 47-36-97

e-mail: [email protected]

Olena Sergiivna Khomenko

 

 Науменко Світлана Юріївна

Alina Mykolaivna Demchenko

Valeria Oleksandrivna Lementariova

Варава Наталія Іванівна

The Faculty trains specialists for the bachelor’s and master’s degrees in the following educational programs:

Branch of knowledge: 16 Chemical and bioengineering

Specialty: 161 Chemical Technology and Engineering

Educational programs:

Chemical technologies of ceramics, glass and building materials

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра Хімічної технології кераміки та скла, Хімічна технологія в’яжучих матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців і передбачає оволодіння знаннями в галузі хімічних технологій та інженерії традиційних та новітніх унікальних видів кераміки, вогнетривких матеріалів, скла, скловидних покриттів, а також будівельних матеріалів на основі композиційних в’яжучих.

Програма забезпечує підготовку фахівців з урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, створює умови для працевлаштування випускників, здійснення ними організаційно-управлінської, практичної, науково-технічної та аналітичної діяльності в галузі хімічної технології та інженерії, а також суміжних галузях. Випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і плідно працюють на керівних та інженерних посадах на провідних промислових підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах.

Освітня програма «Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів» передбачає навчання за трьома основними напрямками:

– хімічна технологія кераміки;

– хімічна технологія скла та скловидних покриттів;

– хімічна технологія в’яжучих матеріалів.

Поняття кераміки об’єднує широкий спектр матеріалів та виробів, які виготовляють на основі глинистої сировини, чистих оксидів та безкисневих сполук методами керамічної технології.

Традиційні види кераміки, зокрема, фарфор, фаянс і майоліка виготовлені з природних матеріалів, представляють високу цінність та мають великий попит. Вони є справжніми витворами мистецтва та є результатом безмежної фантазії майстрів. Керамічна цегла і керамічна плитка завжди успішно утримують лідируючі позиції серед великої кількості сучасних стінових і облицювальних матеріалів. Без вогнетривів неможливий розвиток країни з потужною металургійною галуззю.

Поряд з традиційними видами кераміки постійно з’являються новітні матеріали, виготовлені для найбільш перспективних наукоємних галузей промисловості (авіаційної та ракетно-космічної техніки, електроніки, приладобудування та інших).

Так, за комплексом властивостей зносостійка кераміка істотно перевершує традиційні ріжучі матеріали (тверді сплави). Конструкційна кераміка допускає застосування в умовах більш високих температур у порівнянні з металами і тому є перспективним матеріалом для виробництва двигунів внутрішнього згоряння,  газотурбінних і авіаційних двигунів. До кераміки спеціального призначення відносяться надпровідна кераміка, кераміка для броньового захисту військової техніки та теплового захисту головних частин ракет і космічних кораблів.

Також неможливо представити розвиток медицини без сучасної біосумісної нанокераміки (біокераміки), яка широко використовується в медичній практиці (ортопедії і травматології, щелепно-лицьовій хірургії, стоматології).

Скло – матеріал, який володіє комплексом унікальних властивостей (висока прозорість, довговічність, міцність, твердість, не горючість, хімічна стійкість та інші). Головним компонентом сучасного промислового скла служить кремнезем (діоксид кремнію).

Скло є неодмінним предметом сучасного інтер’єру. Будь-які рідини можуть бути надійно збережені у самій безпечній, екологічній та гігієнічній скляній тарі.

З сортового та художньо-декоративного скла виготовляють найрізноманітніші вироби побуту та предмети інтер’єру – скляний посуд, вази, прикраси, статуетки, скляні меблі та інші.

Різні види технічного скла широко використовують в приладобудуванні, хімічній промисловості, автомобілебудуванні, оборонній сфері. Стрімкий розвиток науки і техніки обумовив створення і нових видів скла – лазерного, склоподібних електролітів для джерел струму та інших.

Склоемалеві покриття різних видів широко використовуються в побуті та техніці і дозволяють надійно захистити від корозії металеві вироби.

Ситали поєднують найкращі властивості скла та кристалічних матеріалів. З них виробляють різноманітні вироби від деталей для приладобудування до варильних панелей електричних плит та зубних протезів.

Всі без винятку споруди, які можливо собі уявити в історії людства були збудовані за участю будівельних матеріалів на основі в’яжучих матеріалів.

Найпоширенішим в’яжучим матеріалом є цемент, який у сукупності з бетоном є другим після води найбільш уживаним ресурсом на Землі. Поряд з високими характеристиками міцності цемент об’єднує в собі ряд цінних властивостей, що безсумнівно робить його незамінним в різних сферах людської життєдіяльності. Від пірамід до сучасних будівель і споруд неперевершене значення цементу не втратило сенс.

Сьогодні оздоблення жодного приміщення не обходиться без ще одного важливого в’яжучого матеріалу – гіпсу. Простота використання цього дешевого і надійного матеріалу підтвердилась на практиці, коли роботу необхідно зробити красиво і в короткі терміни, а різноманітність колірного рішення і готових виробів з гіпсу (гіпсокартон) підкорить будь-кого. З огляду на те, що гіпсове в’яжуче є вельми податливим матеріалом, широке застосування він знайшов і в архітектурно-будівельній сфері (гіпсова ліпнина).

Ще одним дуже важливим в’яжучим матеріалом є вапно. Вогнетривкі матеріали на основі негашеного вапна – одні з найдешевших, що дозволяє використовувати його там, де застосування більш дорогих вогнетривких матеріалів неможливо або недоцільно. Також вапно є основною сировиною при виробництві силікатної цегли. Даний матеріал вважається одним з найпоширеніших у будівництві, забезпечує поряд з конструкційними якостями декоративні, високі теплоізоляційні і звукоізоляційні властивості.

Враховуючи вище зазначене освітня програма «Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів» поєднує в собі вікові традиції та найсучасніші науково-технічні здобутки.

Якщо Ви хочете оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, бажаєте безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!

Chemical technology and design of products from ceramics, glass and building materials

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра Хімічної технології кераміки та скла, Хімічна технологія в’яжучих матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра

Освітня програма «Хімічні технології і дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів» спрямована на підготовку фахівців, здатних поєднувати базові, розвивати новітні та інноваційні знання і вміння як в галузі хімічної технології та інженерії, так і в галузі промислового дизайну. Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Випускники мають широкий світогляд, володіють високим інтелектуальним потенціалом і рівнем культури, вмінням творчо підходити до вирішення проблем, аналізувати та обирати оптимальні варіанти рішень, вмінням орієнтуватись в умовах дизайн-тенденцій сучасного ринкового середовища в галузі скла, кераміки та будівельних матеріалів. Сферою їх діяльності є практичне виробництво продукції, а також управління процесом створення предметно-просторових систем.

Дизайнерська творчість охоплює найрізноманітніші сфери діяльності і різні вироби – від таких, які цінні, перш за все, своїми функціональними властивостями, до таких, в яких найголовніше це естетична якість і художні переваги.

Під час навчання студенти вивчають технології одержання сучасних різновидів художніх виробів зі скла, кераміки, будівельних матеріалів; специфічні особливості матеріалів, їх технічні та декоративні властивості, вплив технологічних параметрів на особливості форми, поверхні та фактури предмету; навчаються комплексно підходити до рішення конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних та економічних задач; вивчають обладнання та особливості виготовлення виробів художнього призначення і вплив технологічних факторів на якість продукції.

В навчальну програму підготовки входять дисципліни професійного спрямування: «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Рисунок, живопис, композиція», «Кольорознавство», «Скульптура та ліплення», «Комп’ютерне проектування в графічному дизайні», «Сучасні матеріали для інтер’єру приміщень, будівництва та архітектури», «Хімія і технологія пігментів», «Технологія виготовлення художнього скла, кераміки та інших композиційних матеріалів» та інші.

Крім того, фахівці набувають поглиблених знань з класичної хімічної технології виготовлення скла, кераміки та будівельних матеріалів в рамках дисциплін професійного спрямування: «Кристалографія і мінералогія», «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Математичне моделювання і оптимізація об’єктів хімічної технології», «Основи наукових досліджень», «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», «Хімічна технологія скла і ситалів», «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів» та інші.

Випускники отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку для здійснення самостійного планування і організації виробничої та проектної дизайнерської діяльності. В результаті набутих знань та вмінь вони здатні:

– обробляти та інтерпретувати дані, що належать до хімічної інженерії і промислового дизайну, співвідносити їх з відповідними теоріями;

– до образного мислення, пошуку нових нетрадиційних проектних рішень;

– обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю хімічних виробництв, а також створення об’єктів промислового дизайну;

– формулювати проектно-образну задачу, раціонально та грамотно її виконувати, зокрема, розробляти декор, підбирати кольорове рішення для композиції або виробу в цілому;

– самостійно проектувати вироби художньо-декоративного призначення, обґрунтовувати конкретну виробничу технологію їх виготовлення та обирати необхідні матеріали.

Отже, випускники відповідають сучасним вимогам роботодавців і є затребувані на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, промислового дизайну, в освітніх закладах, науково-дослідних та проектних інститутах.

Якщо Ви особистість, хочете оволодіти сучасною і цікавою спеціальністю, бажаєте безупинно розвиватись та не зупинятись на досягнутому ЗАПРОШУЄМО до нас на навчання!

Branch of Knowledge: 13 Mechanical Engineering

Specialty: 133 Branch Engineering

Educational programs:

Food Engineering

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Сучасне виробництво харчових продуктів, як великої потужності, так і міні-підприємства, гостро потребує  кваліфікованих фахівців, обізнаних у питаннях інжинірингу. Такі спеціалісти визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо проектування відповідних цехів, компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування обладнання.

Цим питанням, як і створенню нового та модернізації наявного обладнання і технологічних комплексів, обґрунтуванню раціональних режимів роботи устаткування, створенню сучасних наукоємних технологій, впровадженню й забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю приділена основна увага в освітній програмі «Інжиніринг харчових продуктів».

Під час навчання студенти набувають навичок:

– виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів,

– кінематичних розрахунків обладнання,

– розрахунків на міцність,

– підбору та компонування обладнання згідно з технологічною схемою,

– визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування,

– проектування технологічного обладнання.

– вибір обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість харчової продукції.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва, цеху, дільниці;
 • інженера механіка
 • інженера проектувальника;
 • викладача вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • машинобудуваннярізного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості(кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • переробні виробництва(м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.);
 • інжинірингові компанії
Engineering of production facilities

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Одним із видів науково-технічної продукції, який значною мірою впливає на міжнародну торгівлю товарами і є додатковим засобом підвищення їх конкурентоспроможності, просування на закордонний ринок, є інженерно-технічні та консультативні послуги.

Підтримка замовника у його виробничій діяльності, проектування, постачання і комплектація обладнання від провідних світових виробників, будівельно-монтажні роботи, сервіс, включаючи забезпечення запасними частинами та витратними матеріалами зі складів в Україні, гарантійне та післягарантійне обслуговування, авторський супровід – інжиніринг виробничих об’єктів.

Пріоритетний напрямок діяльності інжинірингу виробничих об’єктів в таких галузях:

– Хімічна і харчова промисловість;

– будівельних матеріалів;

– шляхобудівельна;

– машинобудівельна;

– підприємства комунальної галузі.

Підготовка фахівців передбачає послідовність і логіку викладу дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про спорудження об’єктів “під ключ” обов’язково супроводжується наданням проектно-дослідницьких послуг; створення нових товарів, технологій, наступний продаж ліцензій на винаходи та ноу-хау неможливі без виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, технологічних робіт; авторського та технічного нагляду.

Студенти отримують професійні навички:

– комплексне проектування технічно складних об’єктів з подальшою можливістю удосконалення та модернізації технологічних процесів

– підбір і розрахунок технологічного обладнання для отримання оптимальних параметрів зневоднення, проведення попередніх випробувань на підприємствах

– забезпечення авторського та технічного нагляду за комплексом будівельних робіт, пов’язаних з реконструкцією будівель або будівництвом нових цехів і виробничих об’єктів.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівник підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженер-механік,
 • інженер проектувальник;
 • майстер виробництва; дільниці, цеху,
 • майстер відділу технічного контролю, майстер-контролер,
 • інженер з технічного нагляду;
 • викладач вищого навчального закладу,
 • науковий співробітник,
 • випробувач,
 • технік, технік-механік,
 • інженер-менеджер,
 • інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • переробки нафтопродуктів;
 • хімічної галузі(виробництво хімічних речовин, полімерних виробів, мінеральних добрив, лакофарбові заводи та ін.);
 • будівельних матеріалів(виготовлення вогнетривів, керамічних матеріалів, склоемалевих покриттів, цегельні і цементні заводи та ін.);
 • машинобудуваннярізного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості(кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • переробні виробництва(м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.);
 • науково-дослідні інститути
 • інжинірингові компанії
Engineering of packaging products

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Сучасна тенденція розвитку пакувальних виробів у зростанні їх асортименту та об’ємів споживання населенням.

Проблема у недостатній безпеці харчової продукції, збереження її поживної цінності та смаку, в утилізації вживаної упаковки.

Для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції необхідно забезпечення відповідність вимогам стандартів, у тому числі міжнародних, упаковки з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції.

Інжиніринг пакувальних виробів передбачає освоєння студентами основ застосування методів наукоємного комп’ютерного інжинірингу в практиці проектування пакувального обладнання та розробку упаковки.

Студенти отримують професійні навички:

– здатність вибирати оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, надійності й вартості, а також термінів виконання, безпеки життєдіяльності та екологічної чистоти виробництва;

– здатність створювати та використовувати математичні моделі технічних систем та процесів

– здатність вивчати й аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, показники та результати роботи, систематизувати їх і узагальнювати;

– здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові методи дослідницької діяльності;

– здатність до виконання розрахунків технологічного обладнання щодо забезпечення працездатності під дією експлуатаційних навантажень;

– здатність і навички до застосування методів графічного представлення установок, вузлів, деталей машин, устаткування, схем технологічних процесів;

– здатність представляти технічну документацію відповідно вимог до конструкторської документації;

– здатність до освоєння нових технологічних процесів пакування і нових видів техніки і технології;

– здатність щодо обрання типу обладнання для пакування, його типорозмірів відповідно до вимог виробництва пакувальних виробів;

– здатність до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття рішень в рамках своїх задач професійної діяльності;

– здатність до пошуку і аналізу науково-технічної інформації;

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • заступника директора з якості;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженер – проектувальника;
 • інженер механіка
 • майстра виробництва, цеху, дільниці;
 • викладача вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

– хімічної галузі (полімерних виробів, лакофарбові заводи та ін.);

– машинобудування різного призначення (хімічне та харчове машинобудування, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);

– харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);

– інжинірингові компанії

Graduating Departments

 • chemical technology of ceramics and glass;
 • chemical technology of abrasive materials;
 • equipment and technology of food production.

General Departments:

 • processes, apparatus and general chemical technology;
 • Ukrainian Studies.

Faculty of Glass, Ceramics and Food – a unique representative of the harmonious combination of technological and mechanical directions of training of university specialists. The faculty was founded in 1954 and has a glorious multi-year history. Departments of the Faculty have come a long way in formation and development, during which formed the basic principles, traditions and standards of teaching.

Students’ training at the graduating departments of the Faculty is carried out by highly qualified specialists, namely 4 doctors of sciences, professors and 15 candidates of sciences, associate professors. The collectives of the departments have close ties with the enterprises of the branch, and fruitfully cooperate with the leading scientists of higher educational institutions and research institutes of Ukraine, as well as some foreign institutions. Faculty departments conduct fundamental and applied research within the framework of state budget and economic and contractual work, for which students 4-6 and junior courses are actively involved. The departments of the faculty have prepared thousands of highly skilled personnel for the chemical and food industry, as well as dozens of candidates and doctors of sciences. Realization of the main directions of the faculty’s activity provides a high level and quality of training of young professionals, and makes our graduates more in demand and competitive in the modern labor market.

«Chemical technologies of ceramics, glass and building materials»

It is difficult to name a branch of scientific or industrial activity, which would combine the centuries-old traditions and the most advanced achievements and enjoyed such attention as the manufacture of ceramics and glass. Along with traditional products (art glass, architectural and medical or medical glass, utensils, sanitary or building ceramics, refractories), the latest materials made for the most promising science-intensive industries (aerospace, rocket and space technology, electronics, instrumentation and others). In addition, today it is impossible to imagine the development of medicine without modern biocompatible nanoceramics (biochemicals), which is widely used in medical practice (orthopedics and traumatology, maxillo-facial surgery, dentistry).

No building, repair or decoration of the living space can be avoided without the use of building materials, in particular, materials and products based on cement (masonry and plaster solutions, bulk floors, concrete), plaster (drywall, plaster, panels, stucco, and others), as well lime.

Thus, in today’s world, ceramics, glass and building materials play a leading role, due to a wide range of applications.

In 2013, the Faculty in the framework of the specialty “Chemical technologies and engineering” introduced a modern and promising educational program “Chemical technologies and design of products from ceramics, glass and building materials“. The educational program is aimed at training specialists capable of combining basic, developing the latest and innovative knowledge and skills both in the field of chemical technology and engineering, as well as in the field of industrial design. Graduates have a wide worldview, have a high intellectual potential and a level of culture, creative ability to solve problems and choose the best solutions, ability to analyze, ability to orientate in the design trends of the modern market environment in the field of glass, ceramics and building materials.

The educational program “Food Engineering” provides for the comprehensive provision of knowledge on the development, adjustment and operation of specialized equipment for the implementation of technological processes in the conditions: industrial (mass or artificial production and preservation of food semifinished products and products); consumer (household) or public (restaurant, cafe, dining room), transport (air, land, water) or non-core facilities (offices, hotels), providing food preparation.

“Engineering of industrial facilities “ The intensification of technological processes (the application of high and low temperatures, vacuum or high pressures, etc.) put forward new requirements not only to the design features of equipment, but also to the materials from which this equipment is produced. The main functions of specialists in this profile are: the choice of materials for contact with food products, products of the microbiological and chemical industry; monitoring of equipment and facilities; protection of objects from aggressive influence of the environment and man-made factors.

The educational program “Engineering of packaging products” provides for the comprehensive provision of knowledge on the calculation and design of the packaging products themselves and equipment for their production; development, installation and operation of specialized equipment for packaging products (dispensing, packaging and storage), sales of goods (transportation, storage and unpacking) and utilization of packaging products (processing into raw materials: defectives, remains and packaging).