Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Кравець Василь Іванович

Кравець Василь Іванович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук.

Працює на кафедрі з 1984 року. З 2000 року завідувач кафедри. Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році в Московському інституті хімічного машинобудування за темою «Розробка агрегату для гранулювання лігнінного борошна та методики його розрахунку» За спеціальністю 05.04.09.

Наукові інтереси – розробка технології і обладнання для тонкого і надтонкого здрібнення. Опубліковано більше 30 наукових робіт, з них 7 авторських свідоцтв та патентів.

Google Scholar

Єрмаков Петро Петрович

Єрмаков Петро Петрович

Професор, доктор технічних наук.

Працює професором на кафедрі з 2005 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1984 році, докторську у 1995 році за темою «Автоколивальна масообмінна апаратура харчової промисловості».Наукові інтереси – кавітація, мастильно-охолоджуючі рідини, торсіонна інформатика, очищення води, екологія. Опубліковано 100 статей, 100 доповідей та тез на наукових конференціях, 30 авторських свідоцтв та патентів. Під його науковим керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація.

Google Scholar

Казіміров Ігор Павлович

Казіміров Ігор Павлович

Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив у 1982 році ДХТІ за спеціальністю «Машини та технологія переробки пластмасс у вироби та деталі». Інженер-механік. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.04 – Тертя та зношування вмашинах на тему «Розрахунок та проектування підшипників ковзання для магістральних насосних агрегатів нафтопроводів». Працює на кафедрі з 2010 року.

Наукові інтереси – геометричне моделювання в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання.Має 26 наукових публікацій. Проводить практичні роботи. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.

Google Scholar

 Бабенко Василь Григорович

Бабенко Василь Григорович

Старший викладач.

Працює на кафедрі з 1981 року на посадах: стажера-викладача, інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. З 1990 року по 2008 – асистент. З 2008 року по теперішній час – старший викладач кафедри прикладної механіки (деталей машин).

Наукові інтереси – використання полімерних композицій і модифікованої деревини у вузлах тертя машин.Читає лекції, веде курсове проектування, проводить лабораторні та практичні роботи.Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.Є заступником декана механічного факультету.

Google Scholar

 Гнатко Олена Миколаївна

Гнатко Олена Миколаївна

Старший викладач.

З 2002 року працює асистентом кафедри прикладної механіки (деталей машин) ДВНЗ УДХТУ.З 2014 року – старший викладач кафедри.Веде курсове проектування, лабораторні та практичні заняття по теорії механізмів та машин, деталям машин, прикладній механіці.

Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.З вересня 2014 року виконує обов’язки заступника декана механічного факультету.Наукові інтереси – розвиток технологій електроактивованих водяних розчинів: рішення для екологічної та харчової безпеки.Участь у міжнародних конференціях з опублікуванням 5 тез доповідей,

Google Scholar

Алєксандров Олександр Григорович

Алєксандров Олександр Григорович

Старший викладач, кандидат технічних наук.

Працює в УДХТУ з 2000 року. З 2000 по 2010 рік – асистент кафедри інженерної графіки. З 2010 року працює старшим викладачем кафедри інженерної графіки. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Розробка еластомерних композицій, що містять подрібнений вулканізат» за спеціальністю 05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів.

Наукові інтереси – геометричне моделювання в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання. З 1998 року по 2016 рік має 18 наукових публікацій. Читає лекції з курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», проводить лабораторні та практичні роботи, керує курсовим проектуванням, проведенням олімпіад з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.

Google Scholar

 Карпенко Вероніка Анатоліївна

Карпенко Вероніка Анатоліївна

Асистент.

З 2005 року по теперішній час працює асистентом кафедри прикладної механіки (деталей машин). За спеціальністю інженер-механік.

Відповідальна за рейтингові картки викладачів та кафедри в цілому.Проводить лабораторні та практичні заняття, курсові проекти. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою, приймає участь в громадській роботі. У співавторстві підготувала посібник.Опубліковано 5 статей та 12 тезисів.

Google Scholar

Лівак Оксана Вікторівна

Лівак Оксана Вікторівна

Асистент.

Закінчила НГУ у 2002 році. Спеціальність: «Збагачення корисних копалин».

З 2003 року по теперішній час – асистент кафедри прикладної механіки (інженерної графіки).

Проводить практичні та лабораторні роботи.Наукові інтереси – геометричне моделювання в САПР деталей хіміко-технологічного обладнання.З 2003 року по 2016 рік має 8 наукових публікацій.

Google Scholar

Шишко Сергій Володимирович

Шишко Сергій Володимирович

Учбовий майстер.

Працює на кафедрі прикладної механіки (деталей машин) з 1981 року.З 1981 по 2013 рік – асистент кафедри.

Викладав курсове проектування, лабораторні та практичні заняття по теорії механізмів та машин, деталям машин, прикладній механіці. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою.З 2013 року – інженер кафедри.Приймає активну участь у громадському житті кафедри. З січня 2015 року – відповідальний з ЦО механічного факультету.

Магеррамова Лариса Миколаївна

Магеррамова Лариса Миколаївна

Завідівач лабораторією.

Закінчила ДХТІ (вечірнє відділення) в 1990 році за спеціальністю «Машини та апарати хімічних виробництв», одержавши кваліфікацію – інженер-механік.1990 – 1995 роки – старший лаборант кафедри прикладної механіки (деталей машин).З 1995 року по теперішній час займає посаду зав. лабораторією вказаної кафедри.Займається господарською діяльністю та приймає активну участь у громадському житті кафедри.