Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Наукова діяльність кафедри прикладної механіки

З 1978 року до цього часу колектив кафедри деталей машин здійснює дослідження та розробку машин для тонкого здрібнювання полімерних, волокнистих і вологих матеріалів з метою їх утилізації та використання, як сировини для одержання нових продуктів (В.І. Кравець, В.Ф. Антоненко, М.І. Огурцов). У процесі досліджень розроблено кілька конструкцій млинів. Одна з останніх розробок доцентів В.І. Кравця та В.Ф. Антоненка – універсальний триступінчастий млин з регульованим ступенем здрібнювання відкриває широкі можливості для використання його в різних галузях промисловості та сільського господарства. Дослідження з удосконалювання конструкцій млинів і пошуку нових сфер застосування в промисловості тривають.

Співробітники кафедри ДМ ас. Глечиков В.В. і Шишко С.В. разом зі співробітником кафедри ТМ і СМ ас. Трубіциним М.Н.займаються теоретичними питаннями внутрішньої механіки барабанного млина. Взяли участь в 3-х міжнародних конференціях «Теорія й практика процесів здрібнювання, поділу, змішування й ущільнення матеріалів» (2009-2011), м. Одеса, де виступили з доповідями по розроблювальній тематиці. У процесі рішення поставлених завдань підтримуються наукові контакти з: проф.Семченко Г.Д. (ХПІ); проф. Сокур Н.И. (Кременчуцький технічний ун-т); проф. Науменко Ю.В. (Ровенський ун-т водного господарства); проф. Біленко Л.Ф. ( З-Петербурзький ін-т «Механобр», Росія).

Отримано новий матеріал – тонкодисперсний пісок, що являє собою скляні мікросфери діаметром менш 200 мкм, які мають товщину сфери порядка декількох мікронів. Так як у середині мікросфери вакуум, то пісок є гарним теплоізоляційним матеріалом для мастик, шпаклівок, фарб і та.ін. Шпаклівка з піском випробувана на паперовій фабриці в м. Дніпропетровську, як теплоізоляційний матеріал для устаткування котельні.

Зараз розроблена установка для проведення досліджень процесу кавітації, з метою оптимізації енерговитрат. За допомогою гідродинамічних пристроїв кавітація виходить у потоці рідини й використовується для інтенсифікації фізичних, хімічних і реакційних процесів.

Зав. кафедрою Кравець В.І. та асистент кафедри Гнатко О.М. приймали участь у НАТОвській екологічній конференції під егідою академії геополітичних проблем (травень 2011, Дніпропетровськ) з доповідями: «Переробка твердих відходів промислових виробництв шляхом тонкого здрібнення у відцентровому млині» та «Электролізер для производства экологически безопасных функциональных водных растворов: Изучение массопереноса в кольце». Наукова робота проводилася спільно з Манітобським університетом, (Вінніпег, Манітоба, Канада).