Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Перебудова навчального процесу, створення сучасної бази, безперервне підвищення кваліфікації викладацького складу дали кафедрі можливість викладати курси «Комп’ютерне проектування деталей машин»“Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерів”“Прикладна механіка”“Деталі машин”“Теорія механізмів і машин”“Основи конструювання та проектування” для бакалаврів, спеціалістів і магістрів всіх спеціальностей університету. Кафедра має у своєму розпорядженні навчальні та дослідницькі лабораторії, обладнані сучасними установками і приладами.

Навчально-методичні розробки:
1. Методичні вказівки та завдання до курсового проекту з курсу “Деталі машин” для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей 7.090220 та 7.090221 денного та заочного факультетів / Укладачі:М. І. Огурцов, І. А. Кулик. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002.- 54с.
2. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічних робіт з прикладної механіки (опір матеріалів) для студентів 2 курсу технологічних спеціальностей/ Укладачі: В. П Шаповалов та ін. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002.- 34с.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні курсового проекту 3 курсу “Прикладна механіка” для студентів технологів-хіміків 2 курсу на тему: «Апарат з перемішуючим пристроєм» / Укл. В. Ф. Антоненко, В. І. Кравець.- Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005.- 44с.
4. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання (РЗ) для студентів 2-3 курсів спеціальностей «Розрахунок і конструювання» / Укладачі: В. І. Кравець, П. П. Єрмаков, В. П. Шаповалов, В.Ф.Антоненко, – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 20с.
5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія механізмів і машин” для студентів 2 курсу механічних спеціальностей / Укладачі: В. І. Кравець, С. В. Ковальов, Л. П. Скочко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 48с.
6. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з прикладної механіки для студентів 2 курсу технологічних спеціальностей (Частина перша) / Укладачі: В. П. Шаповалов, В. Ф. Антоненко, В. Г. Бабенко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 27с.
7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладна механіка» для студентів 2 курсу технологічних спеціальностей (Частина друга) / Укладачі:В. П. Шаповалов, В. Ф. Антоненко, В. Г. Бабенко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 28с.
8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Деталі машин” для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Частина 1 / Укладачі: М. І. Огурцов, В. Г. Бабенко, С. В. Ковальов. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009.- 42с.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Деталі машин” для студентів 3-4 курсів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Частина 2 / Укладачі: М. І. Огурцов, В. Г. Бабенко, В. І. Кравець. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 42с.
10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Прикладна механіка» для студентів технологів-хіміків 2 курсу. Розрахунок одноступінчастого циліндричного редуктора / Укладачі: В. А. Карпенко, В. В. Глечиков, О. М. Гнатко – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 40с.
11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладна механіка» для студентів 2-3 курсів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В. А. Карпенко, В. В. Глечиков, С. В. Ковальов. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – 60с.
12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Деталі машин» для студентів 3 курсу механічних спеціальностей. Частина 2 / Укладачі: С. В. Ковальов, С. В. Шишко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2010.- 34с.
13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Деталі машин» для студентів 3 курсу механічних спеціальностей. Частина 1 / Укладачі: С. В. Ковальов, С. В. Шишко. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2010.- 52с.