Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИКИ

Навчально- методична література по кафедрі фізики за 2010-2017 роки

Повна назва видання Спеціальність Укладачі Рік видання Кількість сторінок
1. Методичні вказівки до розв’язування задач та контрольні домашні завдання з курсу фізики “Електромагнетизм” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей всіх форм навчання pdf Мех., техн. Бурліков В.В.,

Кравченко В.С.,

Нестеренко О.І

2010 24
2. Методичні вказівки до розв’язування задач та контрольні домашні завдання з курсу фізики “Атомна фізика і квантова теорія” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей всіх форм навчання pdf Мех., техн. Селезньова Н.В.,

Скалозуб О. С.,

Сорочинська В.Є.

2010 36
3. Збірник індивідуальних завдань з курсу “Механіка” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей всіх форм навчання pdf Мех., техн. Якубовська З.М.

Татарко Л.Г.

Скалозуб О.С.

2010 28
4. Методичні вказівки до розв’язування задач та контрольні домашні завдання з курсу фізики “Хвильова оптика” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей всіх форм навчання pdf Мех., техн. Селезньова Н.В.,

Скалозуб О. С.,

Сорочинська В.Є.

2010 33
5. Методичні вказівки до розв’язування задач та контрольні домашні завдання з курсу фізики “Молекулярна фізика і термодинаміка” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей всіх форм навчання pdf Мех., техн. Карпова Л.М.,

Бурликов В.В.,

Селезньова Н.В.

2012 35
6.  Методичні вказівки до розв’язування задач та контрольні домашні завдання з курсу фізики “Коливання і хвилі” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей всіх форм навчання pdf Мех., техн. Селезньова Н.В.,

Скалозуб О. С.,

Сорочинська В.Є.

2012 28
7.  Методичні вказівки до розв’язування задач та контрольні домашні завдання з курсу фізики “Електростатика” для студентів І–ІІ курсів всіх спеціальностей заочної форми навчання pdf Мех., техн. Селезньова Н.В.,

Тиха Л.С.

2012 28
8. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №4(Э) ч.2
“Определение электроемкости конденсатора и индуктивности соленоида с помощью цепи переменного тока. Часть 2” для иностранных студентов
І–ІІ курсов всех специальностей всех форм обучения pdf
Мех., техн. Бурликов В.В., Карпова Л.М.,

Нестеренко А.И.

2013 14
9. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №6(О)

′′Исследование закономерностей внешнего фотоэффекта′′ для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей всех форм обучения pdf

Мех., техн. Якубовська З.М.,

Бурликов В.В.,

Нестеренко О.І.

2013 11
10. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №5(О)

′′Определение постоянной в законе Стефана-Больцмана′′ для иностранных

студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf

Мех., техн. Селезньова Н.В.,

Карпова Л.М.,

Нестеренко Н.Г.

 

2014 9
11. Методические указания к выполнению лабораторной работы №3(О)
“Проверка закона Малюса” для студентов I-II курсов всех
специальностей всех форм обучения pdf
Мех., техн. Бурликов В.В.,

Нестеренко Н. Г.,

Нестеренко А.И.

2015 12
12. Методические указания к выполнению лабораторной работы №2(О)
“Определение длины волны лазерного излучения с помощью
дифракционной решетки” для студентов I-II курсов всех специальностей
всех форм обучения pdf
Мех., техн. Нестеренко Н.Г.,

Тихая Л.С.,

Нестеренко А.И.

 

2015 12
13. Методические указания к выполнению лабораторной работы №1(К)
“Изучение затухающих электромагнитных колебаний” для иностранных
студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Тихая Л.С.,

Татарко Л.Г.,

Нестеренко А.И.

2015 14
14. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №9(Э)
“Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного
поля Земли при помощи тангенс-гальванометра” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Нестеренко А.И.

Скалозуб О. С.,

Якубовская З.Н.

2015 8
15. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №4(Э) ч.1
“Определение электроемкости конденсатора и индуктивности соленоида с помощью цепи переменного тока. Часть 1” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей всех форм обучения pdf
Мех., техн. Бурликов В.В.,

Карпова Л.М.,

Нестеренко Н.Г.

2015 13
16. Методические указания к выполнению лабораторной роботы
№3(Э) “Определение ЭДС источника тока методом компенсации” для
иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Селезнева Н.В.,

Скалозуб О. С.,

Тиха Л.С.

 

2015 8
17. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №2(Е)
“Определение сопротивления резистора с помощью мостика Уитстона” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Селезнева Н.В.,

Карпова Л.М.,

Нестеренко А.И.

2015 11
18. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №1(Э)
“Исследование электростатического поля” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей всех форм обучения pdf
Мех., техн. Якубовская З.Н.

Татарко Л.Г.,

Нестеренко А.И.

2015 11
19. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №8(М)
“Определение отношения теплоемкостей воздуха  методом
адиабатического расширения ( Клемана-Дезорма)” для иностранных
студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Карпова Л.М.,

Селезнева Н.В.,

Бурликов В.В.

2015 14
20. Посібник до електронного тестування з загальної фізики:
Частина 1. Механіка; Частина 2. Молекулярна фізика і термодинаміка. pdf
Мех., техн. Нестеренко О.І.

Якубовська З.М.

 

2014 194
21. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно – хімічних процесів pdf Мех., техн. Нестеренко О.І.

Бурликов В.В.

2014 278
22. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №7(М)
“Определение коэффициента внутреннего трения (динамической вязкости) жидкости методом Стокса” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей всех форм обучения pdf
Мех., техн. Бурликов В.В.,

Карпова Л.М.,

Нестеренко Н.Г.

2015 12
23. Методические указания к выполнению лабораторной работы № 3(М)
“Определение момента инерции крутильного маятника Обербека”
для студентов І–ІІ курсов всех специальностей всех форм обучения pdf
Мех., техн. Тихая Л.С.,

Скалозуб А. С.,

Нестеренко А.И.

 

2015 18
24. Методические указания к выполнению лабораторной роботы №2(М)
“Исследование упругого удара шаров” для иностранных студентов І–ІІ
курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Селезнева Н.В.

Карпова Л.М.,

Скалозуб А. С.

2015 10
25. Збірник семінарів по курсу «Фізичні методи дослідження», Семінар № 1
Рентгеноструктурний аналіз для студентов ІІ курсу напряму підготовки «Фармація» pdf
Мех., техн. Нестеренко О.І.,

Скалозуб О.С.

2016 7
26. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи
ядерної фізики та дозиметрії» для студентів ІІІ-IV курсів спеціальності
«Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх
основі» всіх форм навчання pdf
Мех., техн. Бурліков В.В.,

Скалозуб О.С.,

Нестеренко О.І.

2016 44
27. Сборник индивидуальных заданий по курсу “Колебания и волны”
для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Селезнева Н.В.,

Скалозуб А.С.,

Нестеренко А. И.

2016 24
28. Методические указания к решению задач по физике “Молекулярная физика и термодинамика” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf Мех., техн. Карпова Л.М.,

Якубовская З.Н.,

Нестеренко А. И

2016 27
29.  Методические указания к решению задач по физике “Электростатика” для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf

 

Мех., техн. Тиха Л.С.,

Селезнева Н.В.,

Карпова Л.М.

2016 24
30. Методические указания к решению задач по физике “Механика”
для иностранных студентов І–ІІ курсов всех специальностей pdf
Мех., техн. Якубовская З.Н.,

Татарко Л.Г.,

Нестеренко Н.Г.

2016 27
31. Методичні вказівки до лабораторних занять №1(Е) “Дослідження
електростатичного поля” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів
6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Тиха Л.С.

Якубовская З.Н.,

Татарко Л.Г.,

2016 13
32. Методичні вказівки до лабораторних занять №2(М) “Дослідження
пружного удару куль” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050101,
6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501pdf
Мех., техн. Карпова Л.М.,

Селезнева Н.В.,

Нестеренко О.І.

2016 11
33. Методичні вказівки до лабораторних занять №2(Е) “Вимірювання опору
резистора за допомогою містка Уітстона ” з дисципліни “Фізика” студентів
напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501  pdf
Мех., техн. Бурликов В.В.,

Нестеренко М.Г.,

Скалозуб О.С.

 

2016 12
34. Методичні вказівки до лабораторних занять №3(Е) “Визначення ЕРС
джерела струму методом компенсації” з дисципліни “Фізика” студентів
напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503 pdf
Мех., техн. Селезнева Н.В.,

Нестеренко О.І.,

Карпова Л.М.

2016 10
35. Методичні вказівки до лабораторних занять № 4Е(1) “Визначення ємності
конденсатора у колі змінного струму” з дисципліни “Фізика” студентів
напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Татарко Л.Г.,

Тиха Л.С.,

Якубовская З.Н.

2016 12
36. Методичні вказівки до лабораторних занять №7(М) “Визначення коефіці-
єнта внутрішнього тертя (динамічної в’язкості) рідини методом Стокса” з
дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202,
6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.040106 pdf
Мех., техн. Нестеренко М.Г.,

Скалозуб О.С.,

Бурликов В.В.

2016 13
37. Методичні вказівки до лабораторних занять №8 (М) “Визначення
відношення теплоємностей повітря методом адіабатичного
розширення (Клемана-Дезорма) ” з дисципліни “Фізика” студентів
напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Нестеренко О.І.,

Карпова Л.М.,

Селезнева Н.В.

2016 14
38. Методичні вказівки до лабораторних занять №3(М) “Визначення моменту
інерції крутильного маятника Обербека” з дисципліни “Фізика” студентів
напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Якубовская З.Н.,

Татарко Л.Г.,

Тиха Л.С.

2016 18
39. Методичні вказівки до практичних занять за розділом “Рентгеноспектра-
льний аналіз” з дисципліни “Фізика та фізичні методи аналізу” для
студентів напрямку 6.120201 pdf
Мех., техн. Нестеренко О.І.,

Скалозуб О.С.

2017 8
40. Методичні вказівки до лабораторних занять № 9(Е) “Визначення горизон-
тальної складової магнітного поля Землі за допомогою тангенс-
гальванометра” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050202,
6.051001, 6.050601, 6.051301 pdf
Мех., техн. Карпова Л.М.,

Нестеренко М.Г.,

Селезнева Н.В.

2017 11
41. Методичні вказівки до лабораторних занять №6(О) “Дослідження
закономірностей зовнішнього фотоефекту” з дисципліни “Фізика”
студентів напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601,
6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Нестеренко О.І.,

Карпова Л.М.,

Селезнева Н.В.

2017 12
42. Методичні вказівки до лабораторних занять № 5(О) ”Визначення сталої у
законі Стефана-Больцмана” з дисципліни ”Фізика” студентів напрямів
6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Нестеренко М.Г.,

Скалозуб О.С.,

Бурликов В.В.,

2017 12
43. Методичні вказівки до лабораторних занять №4(Е) ч.2 “Визначення
електроємності конденсатора та індуктивності котушки за допомогою кола змінного струму. Частина 2” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Скалозуб О.С.,

Бурликов В.В.,

Нестеренко М.Г.

 

2017 16
44. Методичні вказівки до лабораторних занять №3(О) “Перевірка закону
Малюса” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050202, 6.051001,
6.050601, 6.051301 pdf
Мех., техн. Якубовская З.Н.,

Татарко Л.Г.,

Тиха Л.С.

2017 15
45. Методичні вказівки до лабораторних занять № 1(К) “Вивчення загасаючих
електромагнітних коливань” з дисципліни “Фізика”студентів напрямів
6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Тиха Л.С.,

Якубовская З.Н.,

Татарко Л.Г.

2017 17
46. Конспект лекцій «Основи ядерної фізики та дозиметрії» для студентів ІII курсу спеціальності «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі» всіх форм навчання, частина І pdf Мех., техн. В.В. Бурликов 2017 52
47. Методичні вказівки до лабораторних занять №2(О) “Визначення довжини
хвилі лазерного випромінювання за допомогою дифракційної гратки” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050101, 6.050102, 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Карпова Л.М.,

Селезнева Н.В.,

Нестеренко О.І.

2017 14
48. Методичні вказівки до лабораторних занять №3(А) “Визначення питомого
заряду електрона методом магнітного фокусування” з дисципліни “Фізика” студентів напрямів 6.050202, 6.051001, 6.050601, 6.050502, 6.050503, 6.051301, 6.051401, 6.120201, 6.040106, 6.051701, 6.051501 pdf
Мех., техн. Бурликов В.В.,

Нестеренко М.Г.,

Скалозуб О.С.

2017 15

Викладачами кафедри розроблені робочі програми, учбові посібники та методичні розробки з дисциплін, які викладаються на кафедрі фізики.

 

Основними формами навчальної роботи кафедри відповідно до п.5 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОУ №161 від 2 червня 1993 р. є:
•    лекції
•    лабораторні роботи
•    практичні заняття
•    консультації
•    індивідуальні завдання: розрахункові
•    організація самостійної роботи студентів

Крім видання традиційного учбово-методичного забезпечення, в університеті та на кафедрі розроблені електронні кейси з учбових дисциплін, що включають в себе робочу учбову програму, рейтингову картку, конспект лекцій, методичні вказівки, екзаменаційні питання тощо.

Розроблені комплекти тестових завдань для перевірки залишкових знань студентів з дисциплін кафедри.

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси з загального курсу фізики. Комплекти постійно, за необхідністю, оновлюються. Протягом останніх п’яти років кафедрою підготовлено та оновлено навчально-методичні розробки (методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання), розроблені й впроваджені нові лабораторні роботи, впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлені конспекти лекцій державною мовою.

Кожен рік на кафедрі проводиться університетський тур студентської олімпіади з фізики, в якій студенти беруть активну участь. На кафедрі працює науково-методичний семінар

Високий рівень навчання забезпечується за рахунок наукового потенціалу викладачів кафедри, підвищенню кваліфікації, виданню наукових праць, участі в наукових семінарах та конференціях.