Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИКИ

Нестеренко Олександр Іванович

Нестеренко Олександр Іванович

Завідувач кафедри фізики,професор, доктор фізико-математичних наук

Працює на кафедрі фізики з 1976 року: з 1976 по 1979р.– старший науковий співробітник; з 1979 по 1981р. –  асистент; з 1981 по 1989р.– доцент; з 1989р. по теперішній час – професор, завідувач кафедри фізики. Кандидатську дисертацію захистив у 1978 році за темою “Дослідження кінетики дифузійних процесів на межі фаз деяких гетерогенних систем”. Докторську дисертацію захистив у 1989 році за темою “Кінетика реакційної дифузії в багатофазних металевих системах з рухомими межами фаз”. В 1990 та 1991 роках прочитав курс лекцій для докторантів.Дрезденського університету (Німеччина).Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1971р. за спеціальністю «Двигуни летальних апаратів»; Інженер-механік.

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: реакційна дифузія в багатофазних системах з рухомими границями фаз. З 1974 по 2018 рік опубліковані 1 монографія, 102 статей, зроблено 92 допові та тез на міжнародних наукових конференціях. Під його науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Підтримує наукові зв’язки Росією та Німеччиною.У співавторстві з викладачами кафедри фізики написано та видано два навчальних посібника з грифом МОН.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадських роботах.

Якубовська Зінаїда Миколаївна

Якубовська Зінаїда Миколаївна

доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук

Закінчила Харківський державний університет у 1985р. за спеціальністю «радіофізика і електроніка». З 1994 року працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко-технологічного університету. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році за темою «Обґрунтування параметрів нейтралізації технологічних розчинів та шахтних вод при підземному видобутку корисних копалин».З 2007 року по теперішній час працює доцентом кафеждри фізики.

Науковий керівник − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного гірничого університету Садовенко Іван Олександрович. Захист відбувся 7.09.2007 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.03 із захисту дисертацій при Національному гірничому університеті за спеціальністю 05.15.11 − Фізичні процеси гірничого виробництва.

Наукові інтереси – застосування математичного моделювання в дослідженні проблем охорони навколишнього середовища. З 2000 по 2018 рік опубліковано 20 статей, 8 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях. У співавторстві з викладачами кафедри фізики написан та видан  навчальний посібник з грифом МОН з курсу „Механіка та молекулярна фізика”

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально-методичної літератури, науково-дослідною роботою, а також приймає участь в громадських роботах. Відповідає за профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів.

Карпова Людмила Михайлівна

Карпова Людмила Михайлівна

доцент кафедри фізики, кандидат фізико – математичних наук

З 2002 по 2003 р. – працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету, з 2003 року по тепершій час працює доцентом кафедри фізики .Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році за темою ”Термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, науковий керівник доктор фізико-математичних наук Панченко Т.В. Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1995 р. за спеціальністю «фізика твердого тіла»; Інженер — фізик

Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла: термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn. З  1998 по 2018 рік опубліковано 7 статей, зроблено 4 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в роботі громадських роботах.

Тиха Людмила Станіславівна

Тиха Людмила Станіславівна

доцент кафедри фізики, кандидат хімічних наук

Працює асистентом на кафедрі з 1994 року. З 2003 року по теперешній час працює доцентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко–технологічного університету.  Кандидатську дисертацію захистила у 1993 році за темою «Кінетика анодно – іскрового оксидування алюмінію та розробка технології отримання захисних покрить».Закінчила  Український державний хіміко-технологічний університет у 1987р. за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії» ; Інженер-механік

Наукові інтереси – дослідження в області електрохімії: «Теорія технології створення високоефективних антикорозійних покрить на металах» . З 1987 по 2018 рік опубліковано 8 статей, зроблено 11 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадській роботі.

Селезньова Надія Вікторівна

Селезньова Надія Вікторівна

асистент кафедри фізики

З 2007 року по теперішній час працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету. Готує к захисту кандидатську дисертацію за темою «Математичне моделювання теплового стану конструкції при екстремальних кліматичних умовах».

Закінчила Дніпропетровський національний університет з відзнакою у 2004 році за спеціальністю «Теплофізика», магістр.

Наукові інтереси – дослідження в області математичне моделювання та обчислювальні методи: «Математичне моделювання температурних полів багатошарових конструкції при екстремальних теплових впливах». З 2003 по 2018 рік опубліковано 11 статей, з яких 9 у фахових виданнях, зроблено 13 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадській роботі. Проводе практичні і лабораторні заняття з студентами заочної форми навчання.  Відповідальна за створення сайту кафедри фізики, а також паспорту кафедри, рейтингових карток викладачів та кафедри в цілому.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=E2_EJ7AAAAAJ&hl=uk

Татарко Лариса Гаврилівна

Татарко Лариса Гаврилівна

Старший викладач кафедри фізики

З 1992 року працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко–технологічного університету. З 2005 по 2018р. – старший викладач кафедри.Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1988р. за спеціальністю «гідроаеро­динаміка»;механік. Захист кандидатської дисертації відбувся 16.12.2016, за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка, тема кандидатської дисертації: “Обґрунтування параметрів процесу гідро транспортування мінеральної сировини по магістралях із сталевих і полімерних труб”. Присудженно науковий ступінь доктора філософії

Наукові інтереси – чисельні моделювання процесів теплота масопереносу в каналах складного поперечного перерізу на базі методів МКР та МКЕ. З 1992 по 2018 рік опубліковано 7 статті, зроблено 5 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально–методичної літератури, науково – дослідною роботою, а також приймає участь в громадських роботах. Вчений секретар кафедри фізики.

Скалозуб Олександр Сергійович

Скалозуб Олександр Сергійович

доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Бурликов В’ячеслав Валерійович

Бурликов В’ячеслав Валерійович

доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

З 2000 року працює асистентом на кафедрі фізики Українського державного хіміко – технологічного університету. З 2002 по теперішній час доцент кафедри фізики. Кандидатську дисертацію захистив у 2000 році за темою «Релятивістські сферичні конфігурації з рівнянням стану ідеальної рідини» за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. Науковий керівник − доктор фіз. – мат. наук, професор, Коркіна Марія Петрівна, професор каф. теоретичної фізики. Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті. Диплом кандидата наук ДК № 006961, рішення президії ВАК України від 10.05.2000 р. Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1995р. за спеціальністю «Фізика»; фізик.

Наукові інтереси— теорія гравітації, точні розв’язки рівнянь загальної теорії відносності, космологія. З 1992 по 2018 рік опубліковано 12 статей, зроблено 17 доповідей та тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Читає лекційні курси „Загальний курс фізики” та „Основи ядерної фізики та дозиметрії”. Проводе практичні заняття з студентами денної та заочної форми навчання. Відповідальний за проведення студентської олімпіади з фізики. У співавторстві з викладачами кафедри фізики написан та видан  навчальний посібник з грифом МОН з курсу „Основи ядерної фізики”. Займається розробкою навчально – методичної літератури, науково – дослідною роботою.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4aD5YgAAAAJ&hl=uk

Нестеренко Микола Григорович

Нестеренко Микола Григорович

доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Працює на кафедрі фізики с 1972 року — асистентом кафедри фізики; з 1989 року і по теперішній час — доцент кафедри. В 1986р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Кінетика росту включень при гомогенному розпаді пересиченого твердого розчину в неізотермічних умовах».Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1972р. за спеціальністю «Теоретична фізика»; викладач фізики.

Наукові інтереси — дослідження в області фізики твердого тіла. За результатами досліджень надруковано 64 друкованих робіт.

Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття. Займається розробкою навчально–методичної літератури, науково–дослідною роботою, а також приймає участь в громадській роботі. Адмініструє базу даних для комп’ютерного тестування студеннтів.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A83pskMAAAAJ&hl=uk