Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИКИ

Кафедра фізики УДХТУ була створена в 1930 році. Першим завідуючим кафедрою фізики в період з 1930 по 1932 рр. був професор Маліновський К.Е. З 1930 по 1937 рр. кафедрою завідував доцент Данилов В.І., згодом член – кореспондент АНУССР. Завдяки його енергійній діяльності створюється фонд демонстраційного обладнання. В 1933 році на кафедрі організується й обладнується рентгенівська лабораторія для проведення науково–дослідницьких робіт з рентгеноструктурного аналізу. У передвоєнний період на кафедрі захистили кандидатські дисертації чотири співробітники.

З 1937 по 1950 рр. кафедру очолював доцент Левашевич М.А. (з перервою на період евакуації). У 1950–1952 рр. кафедрою завідував старший викладач Подосинников Н.Н., а з 1952 – 1961 рр.–доцент Косинців Б.І.

В 1961–1977 рр. кафедру очолював професор Морозов В.П. Під його керівництвом проводилися наукові дослідження, присвячені проблемам вивчення властивостей будови молекул і кристалів.

В 1977–1987 рр. кафедрою завідував професор Цауне А.Я., котрий розробляв теорію спектрів молекул, молекулярну спектроскопію.

З 1988 року дотепер завідувачем кафедри фізики є професор Нестеренко О.І.

Професор Нестеренко О.І. очолює науковий напрямок по вивченню кінетики реакційної дифузії в багатофазних системах твердих тіл. Кафедра підтримує наукові зв’язки з ФМІ НАН України, ІФХ Російської АН, Дрезденським технічним університетом (Німеччина), університетом ім. А. Міцкевича (Польща), Паризьким університетом ім. П’ера й Марії К’юри (Франція) і ін.

З найбільш важливих наукових напрямках–на кафедрі захищені три докторські (Морозов В.П., Цауне А.Я., Нестеренко О.І.) і 32 кандидатських дисертацій. Співробітниками кафедри опубліковані такі монографії й посібники: Нестеренко О.І., Шатинський В.Ф. Захисні дифузійні покриття.–К.: Наук. думка, 1988.–271 с; Морозов В.П., Сорочинська В.Є. Лекції з фізики.– ДНУ, 1994. – 116 с; Цауне А.Я., Сорочинська В.Є. Конспект лекцій з фізики.–УДХТУ, 2002.–196 с.

Також посібники з грифом МОН України:

Нестеренко О.І., Бурликов В.В. Посібник до електронного тестування з основ ядерної фізики та радіаційно–хімічних процесів.– Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014. – 278 с.

Нестеренко О.І., Якубовська З.М. Посібник до електронного тестування з загальної фізики. Частина 1. Механіка. Частина 2. Молекулярна фізика і термодинаміка.– Дніпропетровськ: УДХТУ, 2014.– 198 с.

За останні п’ять років на кафедрі захищено дві кандидатські дисертації.  Щороку кафедрою випускаються нова навчально–методична література до лабораторного практикуму та практичних занять. Розробляються нові комплекти комп’ютерних тестів для контролю знань з навчальних дисциплін, а також нові лабораторні роботи і практичні курси. Кожен рік на кафедрі проводяться університетські тури студентської олімпіади з фізики , працює науково-методичний семінар.

У цей час багатогранна діяльність кафедри здійснюється доктором фіз.–мат. наук, професором Нестеренко О.І., 6 кандидатами наук, доцентами, 1 старшим викладачем, 1 асистентом, 1 зав. лабораторією та 2 ст. лаборанта. Велика робота проводиться по вдосконаленню учбово–лабораторної бази кафедри фізики.

Історія кафедри продовжується.