Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Олевський Віктор Ісаакович

Олевський Віктор Ісаакович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями та їх застосування в технологічних процесах» (2015р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), факультет прикладної математики, спеціальність – динаміка та міцність машин, кафедра прикладної теорії пружності, кваліфікація – механік (1988 р.).

Наукові інтереси: нелінійна теорія оболонок, підсумовування рядів, що розбігаються, нечіткі методи аналізу в популяційній генетиці, хмарні технології, математичне моделювання технічних систем.

Член Товариства промислової та прикладної математики (SIAM).

Член редакційної колегії журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (ДВНЗ УДХТУ).

Рецензент у журналі «Journal of Computational and Applied Mathematics» (Elsevier, Нідерланди), що входить до наукометричних баз Scopus (Q1, Q2) та Web of Science. Рецензент електронної бази даних zbMATH (Springer).

Публікації: понад 100 статей у фахових виданнях; 5 монографій, 4 винаходи

Борзов Сергій Олексійович

Борзов Сергій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації : спецтема (1995 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), фізико-технічний факультет, спеціальність – виробництво літальних апаратів, кафедра технології виробництва літальних апаратів, кваліфікація – інженер-механік (1989 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології.

Публікації: колективна монографія, понад 60 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Насонова Світлана Сергіївна

Насонова Світлана Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації : «Моделювання  експлуатаційної надійності та раціональне планування системи технічних обстежень  сталевих резервуарів для нафтопродуктів» (2007 р.)

Базова освіта: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, факультет технічної кібернетики, спеціальність – прикладна математика, кафедра прикладної математики, кваліфікація – інженер-математик (1999 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи.

Публікації: колективна монографія, понад 20 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Orcid

Поліщук Алла Вікторівна

Поліщук Алла Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування та визначення раціональних параметрів генераторів імпульсів тиску для гідроциклічної обробки вугільних пластів» (1989 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка, кафедра теоретичної та прикладної механіки, кваліфікація – механік (1981 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання в геомеханіці та екології.

Публікації: колективна монографія, понад 60 статей та тез доповідей. 

Google Scholar

Науменко Тетяна Станіславівна

Науменко Тетяна Станіславівна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – математика, кафедра диференціальних  рівнянь, кваліфікація – математик, викладач (2000 р.).

Наукові інтереси: математичні методи моделювання, апроксимації типа Паде.

Публікації: колективна монографія, 10 статей та тез доповідей.

Google scholar

Scopus

Orcid

Шапка Ірина Віталіївна

Шапка Ірина Віталіївна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – математика, кафедра алгебри та геометрії, кваліфікація – математик, викладач математики та основ економіки (2006 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, апроксимації типа Паде.

Публікації: колективна монографія, 4 статті

Google Scholar

Scopus

Orcid

Кулікова Тетяна Іванівна

Кулікова Тетяна Іванівна

Інженер 1 категорії

Базова освіта: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, факультет прикладної математики, спеціальність прикладна математика, кафедра прикладної математики, кваліфікація – інженер-математик (1975 р.).