Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Олевський Віктор Ісаакович

Олевський Віктор Ісаакович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент

Тема докторської дисертації – «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями та їх застосування в технологічних процесах» (2015р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), факультет прикладної математики, спеціальність динаміка та міцність машин, кафедра прикладної теорії пружності, кваліфікація – механік (1988 р.).

Наукові інтереси: нелінійна теорія оболонок, підсумовування рядів, що розбігаються, нечіткі методи аналізу в популяційній генетиці, хмарні технології, математичне моделювання технічних систем.

Член Товариства промислової та прикладної математики (SIAM).

Член редакційної колегії журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (ДВНЗ УДХТУ).

Рецензент у журналі «Journal of Computational and Applied Mathematics» (Elsevier, Нідерланди), що входить до наукометричних баз Scopus (Q1, Q2) та Web of Science. Рецензент электронної бази даных zbMATH (Springer).

Публікації: більше 100 статей у фахових виданнях; 5 монографій, 4 винаходи

Борзов Сергій Олексійович

Борзов Сергій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації – спецтема (1995 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), фізико-технічний факультет, спеціальність виробництво літальних апаратів, кафедра технології виробництва літальних апаратів, кваліфікація – інженер-механік (1989 р.).

Наукові інтереси: інформаційні технології.

Публікації: колективна монографія, більше 60 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Насонова Світлана Сергіївна

Насонова Світлана Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації – «Моделювання  експлуатаційної надійності та раціональне планування системи технічних обстежень  сталевих резервуарів для нафтопродуктів» (2007 р.)

Базова освіта: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, факультет технічної кібернетики, спеціальність прикладна математика, кафедра прикладної математики, кваліфікація – інженер-математик (1999 р.).

Наукові інтереси: моделювання поведінки складних систем; обчислювальні методи.

Публікації: колективна монографія, більше 20 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Orcid

Поліщук Алла Вікторівна

Поліщук Алла Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації «Обґрунтування та визначення раціональних параметрів генераторів імпульсів тиску для гідроциклічної обробки вугільних пластів» (1989 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність механіка, кафедра теоретичної та прикладної механіки, кваліфікація – механік (1981 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання в геомеханіці та екології.

Публікації: колективна монографія, більше 60 статей та тез доповідей.

Google Scholar

Науменко Тетяна Станіславівна

Науменко Тетяна Станіславівна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність математика, кафедра диференціальних  рівнянь, кваліфікація – математик, викладач (2000 р.).

Наукові інтереси: математика.

Публікації: колективна монографія, 10 статей та тез доповідей.

Google scholar

Scopus

Orcid

Шапка Ірина Віталіївна

Шапка Ірина Віталіївна

старший викладач

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність математика, кафедра алгебри та геометрії, кваліфікація – математик, викладач математики та основ економіки (2006 р.).

Наукові інтереси: математика.

Публікації: колективна монографія, 4 статті

Google Scholar

Scopus

Orcid

Кулікова Тетяна Іванівна

Кулікова Тетяна Іванівна

Інженер 1 категорії

Базова освіта: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, факультет прикладної математики, спеціальність прикладна математика, кафедра прикладної математики, кваліфікація – інженер-математик (1975 р.).