Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected].ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Косолап Анатолій Іванович

Косолап Анатолій Іванович

завідувач кафедри СКС, доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), професор (2014 р.)

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, кваліфікація – «математик, викладач математики» (1969 р.).

Дисципліни, що викладає: Системне програмне забезпечення, Програмування на мові VBA, Оптимальне проектування комп’ютерних систем.

(Враховуючи те, що професор Косолап А.І. є відомим спеціалістом в області оптимізації складних систем, студенти отримують сучасні знання та практичні навики з оптимального проектування комп’ютерних систем. Крім того, Косолап А.І. є практикуючий програміст з великим досвідом, тому студенти мають можливість швидко та якісно освоїти ази програмування). 

Наукові інтереси: моделювання складних систем та їх оптимізація, розробка програмного забезпечення.

Публікації: опублікував понад 200 наукових робіт в області оптимізації, у тому числі 6 монографій та 5 навчальних посібників. Профіль Google Scholar

Керівництво аспірантами і докторантами: є керівником 2-х аспірантів, підготував одного кандидата наук.

А.І. Косолап – фахівець в області математичного моделювання та оптимізації складних систем. Розробив пакет прикладних програм Excel_SP для моделювання та оптимізації складних систем, а також десятки інших програм для розв’язання оптимізаційних задач.

Брав участь як доповідач у більше ніж 50 міжнародних конференціях, у тому числі міжнародних наукових форумах по оптимізації в Німеччині (Ремаген, 2009 р.), Франції (Тулуза, 2010 р., 2013 р., Ніцца, 2019 р.), Польщі (Варшава. 2018 р.) та ін.

В області оптимізації складних систем розробив декілька нових напрямків досліджень. Проаналізував світові досягнення в області оптимізації і розвинув далі опуклий аналіз, теорію і методи напіввизначеної оптимізації, негладкої оптимізації, детерміновану глобальну оптимізацію, які знаходять широке застосування в оптимальному проектуванні, штучному інтелекті, економіці, виконанні складних проектів, розпізнаванні образів, хімії та багатьох інших прикладних областях. Розробив нові ефективні методи для розв’язання цих класів задач.

А.І. Косолап є членом Європейського наукового товариства з безперервною оптимізації – «EUROPT» і міжнародного наукового товариства – «Mathematical Optimization Society».

Алпатов Анатолій Петрович

Алпатов Анатолій Петрович

доктор технічних наук (1968 р.), професор

Базова освіта: Казанський авіаційний інститут, спеціальність – «динаміка польоту та управління», кваліфікація – «інженер-механік» (1965 р.).

Дисципліни, що викладає: Цифрова обробка сигналів та зображень, Проектування комп’ютерних систем діагностики технічних комплексів, Комп’ютерний контроль та аналіз сигналів.

(Окрім теоретичних знань професор Алпатов А.П. має значний досвід проектування реальних складних систем. На його лекціях студенти отримують сучасні знання, та практичні навики. Його знання є унікальними для кожного думаючого студента.)

Публікації: є автором і співавтором 260 наукових публікацій, 15 монографій, 30 винаходів.

А.П. Алпатов – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, Заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Харбінського політехнічного університету (Китай).

Був членом секції Наукової ради АН СРСР з проблем управління рухом і навігації, членом Національного комітету Української асоціації автоматичного управління IFAC. В даний час є членом Міжнародного комітету з проблем засмічення космічного простору. Входив до складу експертної ради Вищої атестаційної комісії України. Член редколегій низки наукових журналів. В даний час керує відділом системного аналізу і проблем управління Інституту технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.

Основний напрямок фундаментальних досліджень пов’язаний з розробкою теорії і методів моделювання руху складних механічних систем в умовах космічного простору. Розробив теорію рухомого управління космічними літальними апаратами, математичні моделі динаміки просторово-розвинених механічних систем з пружними зв’язками, включаючи маніпуляційні системи, космічні тросові системи і сонячні електростанції космічного базування.

Велику увагу приділяє педагогічній роботі. Був професором Дніпропетровського державного університету, завідувачем кафедри медичної кібернетики, створеної ним в Дніпропетровському медичному інституті. В даний час є професором кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Підготував 3 докторів та 9 кандидатів наук.

Хорошилов Сергій Вікторович

Хорошилов Сергій Вікторович

доктор технічних наук (спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування), професор

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет, спеціальність — «керування в технічних системах», кваліфікація — «інженер» (1995 р.).

Дисципліни, що викладає: Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту, Проектування систем штучного інтелекту, Інструментальні засоби розробки мережевих додатків, Теорія автоматичного керування, Методи ідентифікації систем.

(Професор Хорошилов С.В. вміє заінтересувати студентів своїми предметами, так як є відомим спеціалістом по предметам, що викладає. Він має також практичний досвід розробки комп’ютерних систем, в тому числі разом з європейськими університетами. Студенти на його лекціях познають сучасний рівень знань та умінь в галузях штучного інтелекту).

Наукові інтереси: Динаміка і управління космічними апаратами; управління великими космічними конструкціями; теорія адаптивного і робастного управління; проблема космічного сміття.

Публікації: опублікував понад 100 наукових робіт, серед яких 4 монографії. Профіль Google Scholar

С.В. Хорошилов має більш ніж 25-и річний досвід роботи в галузі космічних систем і передових технологій. Результати його робіт відзначені нагородами Президента України, Національної академії наук України та Державного космічного агентства України. Розроблені ним математичні моделі, методи, методики і алгоритми використовувалися ДП «КБ «Південне» при розробці ряду космічних місій.

С.В. Хорошилов приймав участь у міжнародному проекті LEOSWEEP (improving Low Earth Orbit Security With Enhanced Electric Propulsion), що фінансувався Європейським союзом, виступав з лекціями та доповідями у Австрії, Германії, Іспанії, Бельгії, Канаді, Китаї та інших країнах.

С.В. Хорошилов – постійний експерт Державного космічного агентства України в складі Міжагентського координаційного комітету з проблеми космічного сміття, входить до складу атестаційної комісії та центрального органу Системи сертифікації космічної техніки в Україні.

С.В. Хорошилов – член редколегій наступних наукових журналів: «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» (УДХТУ); Технічна механіка (ІТМ НАНУ і ДКАУ); Вісник Дніпровського університету серія «Ракетно-космічна техніка» (ДНУ).

Капітонов Олександр Георгійович

Капітонов Олександр Георгійович

кандидат хімічних наук (спеціальність 02.00.05 – електрохімія), доцент (2012 р.)

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), кваліфікація – «фізик, викладач фізики» (1976 р.).

Дисципліни, що викладає: Системне програмування, Периферійні пристрої, Комп’ютерні системи, Дослідження та проектування спеціалізованих комп’ютерних систем, Дослідження та проектування вбудованих комп’ютерних систем.

(Доцент Капітонов О.Г. має значний досвід викладання перелічених предметів. Як фізик за освітою він добре розуміє функціонування комп’ютерних систем та передає свій значний досвід студентам).

Наукові інтереси: математичне моделювання процесів фазоутворення.

Публікації: понад 40 наукових робіт. Профіль Google Scholar

Пономарьова Олена Анатоліївна

Пономарьова Олена Анатоліївна

кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти), доцент (2013 р.)

Базова освіта: У 1996 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала диплом спеціаліста за напрямом «Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами» з відзнакою.

Дисципліни, що викладає: Цифрова обробка сигналів та зображень, Проектування комп’ютерних систем діагностики технічних комплексів, Теорія інформації та кодування.

(Доцент Пономарьова О.А. професійний комп’ютерний інженер. Вміє заінтересувати студентів своїми предметами. Має значний практичний досвід роботи з комп’ютерними системами, який успішно передає студентам).

Наукові інтереси: У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (123 Комп’ютерна інженерія) у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп’ютерної системи орієнтації бурового інструмента». У 2013 р. отримала звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем.

Публікації: є автором і співавтором понад 50 наукових публікацій та патентів, Профіль Google  Scholar

Приймала участь у трьох експертних комісіях з акредитації освітніх програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти: УІПА, м. Харків; ДДМА, м. Краматорськ; м. Одеса. 2019 р. Пройшла Онлайн-тренінг на платформі  Prometheus Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат від 23.09.2019 р.

Сергєєва Ольга В’ячеславівна

Сергєєва Ольга В’ячеславівна

кандидат технічних наук (спеціальність 05.17.01 – технологія неорганічних речовин), доцент (2011 р.)

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «хімічне машинобудування та апаратобудування», кваліфікація – «інженер-механік» (1995 р.); Дніпропетровський державний університет, спеціальність – «інформаційні системи в менеджменті», кваліфікація – «інженер-економіст» (1996 р.).

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерна схемотехніка, Електронно-обчислювальні машини і мікропроцесорні системи, Проектування мікропроцесорних систем, Комп’ютерний моніторинг хімічних виробництв.

(Доцент Сергєєва О.В. має значний досвід викладання перелічених предметів. Проводить активну наукову роботу по використанню комп’ютерних систем в хімічних технологіях. Тому на її лекціях студенти навчаються використовувати комп’ютерну техніку для розв’язування прикладних задач).

Наукові інтереси: моделювання плазмохімічних процесів обробки рідких середовищ.

Публікації: 71 друкована праця, з яких 35 – це статті у фахових виданнях України та 6 – це статті у міжнародних виданнях. Профіль Google Scholar

Бразинська Світлана Вікторівна

Бразинська Світлана Вікторівна

старший викладач, вчений секретар кафедри СКС

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – «гідроаеродинаміка», кваліфікація – «механік» (1979 р.).

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерна логіка, Дискретна математика, Автоматизація проектування комп’ютерних систем.

(Старший викладач Бразинська С.В. має значний досвід викладання перелічених дисциплін. Значну увагу приділяє методиці навчання. Студенти на її лекції отримують змістовні знання в тому числі за допомогою системи дистанційної освіти УДХТУ).

Наукові інтереси: дистанційна освіта, СДО Moodle.

Публікації: 15 наукових публікацій, 46 методичних вказівок. Профіль Google Scholar

Дубовик Тетяна Миколаївна

Дубовик Тетяна Миколаївна

старший викладач

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація – «фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2001 р.).

Дисципліни, що викладає: Проектування інтелектуальних роботехнічних систем : Комп’ютерна електроніка Архітектура комп`ютерів, Комп’ютерні технології в діловодстві, , Проектування комп’ютерних систем діагностики технічних комплексів.

(Старший викладач Дубовик Т.М. приділяє значну увагу кінцевому результату своєї викладацької роботи – це якості отриманих знань більшістю студентів. Її головна мета навчити студентів, зокрема творчого підходу при розробці власних комп’ютерних систем, зокрема інтелектуальних роботів).

Наукові інтереси: КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ
Понад 50 публікацій, 2 навчальних посібника у співавторстві, 1 колективна монографія, 1 авторське свідотство у співавторстві, 35 методичних вказівок.

Організатор гуртка «Радіолюбитель» на факультеті та керівник студентського наукового гуртка «Комп`ютерна інженерія» на кафедрі СКС.

Профіль Google Scholar

Романчук Олександр Олександрович

Романчук Олександр Олександрович

викладач

Базова освіта: У 2015 р. закінчив Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара по спеціальності математика. З 2015 по 2018 рік навчався в аспірантурі кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем УДХТУ.

Дисципліни, що викладає: Дискретна математика, Програмування на мові Java, Паралельні та розподілені обчислення.

(Викладач Романчук О.О. є молодим спеціалістом і викладачем, але має глибокі знання в математиці.

Це дозволяє йому навчати студентів логічно мислити, вмінню розв’язувати складні задачі).

Наукові інтереси: методи оптимізації складних систем, дискретна математика, має 8 наукових публікацій та був участником декількох міжнародних науково-технічних конференцій.

Довгопола Альона Олександрівна

Довгопола Альона Олександрівна

асистент

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «метрологія» (2013 р.).

Дисципліни, що викладає: Системний аналіз, Ефективність та надійність технічних систем, Системне програмне забезпечення, Інженерія програмного забезпечення, Теорія інформації та кодування, Архітектура ЕОМ.

(Ассистент Довгопола А.А. досить відповідально відноситься до викладацької діяльності. Вона допомогає кожному студенту отримати практичні навики і досягла в цьому значних успіхів).

Наукові інтереси: методи глобальної оптимізації, метрологія.

Публікації: більше 10 наукових робіт. Профіль Google Scholar

Пеня Тетяна Дмитрівна

Пеня Тетяна Дмитрівна

інженер І категорії

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація – «фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2003 р.).