Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Косолап Анатолій Іванович

Косолап Анатолій Іванович

завідувач кафедри СКС, доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), професор (2014 р.)

Тема докторської дисертації: «Розробка детермінованих моделей та методів глобальної оптимізації з використанням опуклості» (2012 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, кваліфікація – «математик, викладач математики» (1969 р.).

Дисципліни, що викладає: Системне програмне забезпечення, Системний аналіз, Internet-технології, Ефективність та надійність технічних систем.

Наукові інтереси: моделювання складних систем та їх оптимізація, розробка програмного забезпечення.

Публікації: опублікував понад 150 наукових робіт в області оптимізації, у тому числі 4 монографії, 5 навчальних посібників. Профіль Google Scholar

Керівництво аспірантами і докторантами: є керівником 2-х аспірантів, підготував одного кандидата наук.

А.І. Косолап – фахівець в області математичного моделювання та оптимізації складних систем. Розробив пакет прикладних програм Excel_SP для моделювання та оптимізації складних систем, а також десятки інших програм для розв’язання оптимізаційних задач.

Брав участь як доповідач у більше ніж 30 міжнародних конференціях, у тому числі міжнародних наукових форумах по оптимізації в Німеччині (Ремаген, 2009 р.) та Франції (Тулуза, 2010 р., 2013 р.) та ін.

В області оптимізації складних систем розробив декілька нових напрямків досліджень. Проаналізував світові досягнення в області оптимізації і розвинув далі опуклий аналіз, теорію і методи напіввизначеної оптимізації, негладкої оптимізації, детерміновану глобальну оптимізацію, які знаходять широке застосування в оптимальному проектуванні, штучному інтелекті, економіці, виконанні складних проектів, розпізнаванні образів, хімії та багатьох інших прикладних областях. Розробив нові ефективні методи для розв’язання цих класів задач.

А.І. Косолап є членом Європейського наукового товариства з безперервною оптимізації – «EUROPT» і міжнародного наукового товариства – «Mathematical Optimization Society».

Алпатов Анатолій Петрович

Алпатов Анатолій Петрович

доктор технічних наук (1968 р.), професор

Базова освіта: Казанський авіаційний інститут, спеціальність – «динаміка польоту та управління», кваліфікація – «інженер-механік» (1965 р.).

Дисципліни, що викладає: Цифрова обробка сигналів та зображень, Проектування комп’ютерних систем діагностики технічних комплексів, Комп’ютерний контроль та аналіз сигналів.

Публікації: є автором і співавтором 260 наукових публікацій, 15 монографій, 30 винаходів.

А.П. Алпатов – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, Заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Харбінського політехнічного університету (Китай).

Був членом секції Наукової ради АН СРСР з проблем управління рухом і навігації, членом Національного комітету Української асоціації автоматичного управління IFAC. В даний час є членом Міжнародного комітету з проблем засмічення космічного простору. Входив до складу експертної ради Вищої атестаційної комісії України. Член редколегій низки наукових журналів. В даний час керує відділом системного аналізу і проблем управління Інституту технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.

Основний напрямок фундаментальних досліджень пов’язаний з розробкою теорії і методів моделювання руху складних механічних систем в умовах космічного простору. Розробив теорію рухомого управління космічними літальними апаратами, математичні моделі динаміки просторово-розвинених механічних систем з пружними зв’язками, включаючи маніпуляційні системи, космічні тросові системи і сонячні електростанції космічного базування.

Велику увагу приділяє педагогічній роботі. Був професором Дніпропетровського державного університету, завідувачем кафедри медичної кібернетики, створеної ним в Дніпропетровському медичному інституті. В даний час є професором кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Підготував 3 докторів та 9 кандидатів наук.

Хорошилов Сергій Вікторович

Хорошилов Сергій Вікторович

доктор технічних наук (спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування), професор

Тема докторської дисертації: «Методологічні основи керування орієнтацією сонячних електростанцій космічного базування» (2013 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет, спеціальність — «керування в технічних системах», кваліфікація — «інженер» (1995 р.).

Дисципліни, що викладає: Інженерія програмного забезпечення, Експертні системи, Системи штучного інтелекту, Інструментальні засоби розробки мережевих додатків, Технології розробки комп’ютерних систем.

Наукові інтереси: Динаміка і управління космічними апаратами; управління великими космічними конструкціями; теорія адаптивного і робастного управління; проблема космічного сміття.

Публікації: опублікував понад 70 наукових робіт, серед яких 2 монографії. Профіль Google Scholar

С.В. Хорошилов – провідний науковий співробітник відділу системного аналізу та проблем управління Інституту технічної механіки з 20-и річним досвідом роботи в галузі динаміки космічних систем і передових технологій. Результати його робіт відзначені нагородами Президента України, Національної академії наук України та Державного космічного агентства України. Розроблені ним математичні моделі, методи, методики і алгоритми використовувалися ДП «КБ «Південне» при розробці ряду космічних місій. С.В. Хорошилов – постійний експерт ДКАУ в складі Міжагентського координаційного комітету з проблеми космічного сміття.

Капітонов Олександр Георгійович

Капітонов Олександр Георгійович

кандидат хімічних наук (спеціальність 02.00.05 – електрохімія), доцент (2012 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Урахування елементу сталої фази в релаксаційних електрохімічних вимірюваннях» (1996 р.).

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), кваліфікація – «фізик, викладач фізики» (1976 р.).

Дисципліни, що викладає: Системне програмування, Периферійні пристрої, Комп’ютерні системи, Дослідження та проектування спеціалізованих комп’ютерних систем, Дослідження та проектування вбудованих комп’ютерних систем.

Наукові інтереси: математичне моделювання процесів фазоутворення.

Публікації: понад 40 наукових робіт. Профіль Google Scholar

Пономарьова Олена Анатоліївна

Пономарьова Олена Анатоліївна

кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти), доцент (2013 р.)

Базова освіта: У 1996 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала диплом спеціаліста за напрямом «Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами» з відзнакою.

Дисципліни, що викладає: Цифрова обробка сигналів та зображень, Проектування комп’ютерних систем діагностики технічних комплексів, Теорія інформації та кодування.

Наукові інтереси: У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (123 Комп’ютерна інженерія) у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп’ютерної системи орієнтації бурового інструмента». У 2013 р. отримала звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем.

Публікації: є автором і співавтором понад 50 наукових публікацій та патентів, Профіль Google  Scholar

Приймала участь у трьох експертних комісіях з акредитації освітніх програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти: УІПА, м. Харків; ДДМА, м. Краматорськ; м. Одеса. 2019 р. Пройшла Онлайн-тренінг на платформі  Prometheus Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат від 23.09.2019 р.

Сергєєва Ольга В’ячеславівна

Сергєєва Ольга В’ячеславівна

кандидат технічних наук (спеціальність 05.17.01 – технологія неорганічних речовин), доцент (2011 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Технологія плазмохімічного рідкофазного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв» (2004 р.).

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «хімічне машинобудування та апаратобудування», кваліфікація – «інженер-механік» (1995 р.); Дніпропетровський державний університет, спеціальність – «інформаційні системи в менеджменті», кваліфікація – «інженер-економіст» (1996 р.).

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерна схемотехніка, Електронно-обчислювальні машини і мікропроцесорні системи, Проектування мікропроцесорних систем, Комп’ютерний моніторинг хімічних виробництв.

Наукові інтереси: моделювання плазмохімічних процесів обробки рідких середовищ.

Публікації: 71 друкована праця, з яких 35 – це статті у фахових виданнях України та 6 – це статті у міжнародних виданнях. Профіль Google Scholar

Бразинська Світлана Вікторівна

Бразинська Світлана Вікторівна

старший викладач, вчений секретар кафедри СКС

Базова освіта: Дніпропетровський державний університет (нині Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара), механіко-математичний факультет, спеціальність – «гідроаеродинаміка», кваліфікація – «механік» (1979 р.).

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерна логіка, Дискретна математика, Автоматизація проектування комп’ютерних систем.

Наукові інтереси: дистанційна освіта, СДО Moodle.

Публікації: 15 наукових публікацій, 46 методичних вказівок. Профіль Google Scholar

Щербина Вадим Анатолiйович

Щербина Вадим Анатолiйович

старший вткладач

Базова освіта: Днiпропетровський нацiональний університет, спеціальність – «Прикладна математика», кваліфікація – «специалiст математик» (1994 р.).

З 1999р по 2008р працював на комп’ютерній фірмі в США. Вільно володіє англійською мовою. Має сертифікат фірми Майкрософт по комп’ютерним мережам та значний практичний досвід по проектуванні та установці комп’ютерних мереж та розробці веб-сайтів.

Читає курси: комп’ютерні мережі, internet-технології, проектування internet-технологій клієнт-сервер.

 

Дубовик Тетяна Миколаївна

Дубовик Тетяна Миколаївна

старший викладач

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація – «фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2001 р.).

Дисципліни, що викладає: Комп’ютерна електроніка, Робототехніка, ЕОМ та мікропроцесорні системи, Комп’ютерна схемотехніка, Комп’ютерні технології в діловодстві, Методи та засоби комп’ютерно-інтегрованих технологій, Цифрова обробка сигналів та зображень, Проектування комп’ютерних систем діагностики технічних комплексів, Комп’ютерний контроль та аналіз сигналів, Експертні системи, Інженерія програмного забезпечення.

Наукові інтереси: розробка інформаційних технологій підвищення ефективності підготовки ІТ-спеціалістів.

Публікації: 39 публікацій (з них 6 статей в журналах з переліку ВАК), 20 методичних вказівок. Профіль Google Scholar

Романчук Олександр Олександрович

викладач

Базова освіта: У 2015 р. закінчив Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара по спеціальності математика. З 2015 по 2018 рік навчався в аспірантурі кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем УДХТУ.

Дисципліни, що викладає: Дискретна математика, Програмування на мові Java, Паралельні та розподілені обчислення.

Наукові інтереси: методи оптимізації складних систем, дискретна математика, має 8 наукових публікацій та був участником декількох міжнародних науково-технічних конференцій.

Довгопола Альона Олександрівна

Довгопола Альона Олександрівна

асистент

Тема кандидатської дисертації: «Математичне моделювання та розв’язок багатоекстремальних задач методом точної квадратичної регуляризації».

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «метрологія» (2013 р.).

Дисципліни, що викладає: Системний аналіз, Ефективність та надійність технічних систем, Системне програмне забезпечення, Інженерія програмного забезпечення, Теорія інформації та кодування, Архітектура ЕОМ.

Наукові інтереси: методи глобальної оптимізації, метрологія.

Публікації: більше 10 наукових робіт. Профіль Google Scholar

Пеня Тетяна Дмитрівна

Пеня Тетяна Дмитрівна

інженер І категорії

Базова освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, спеціальність – «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація – «фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2003 р.).