Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Комп’ютерний інженер повинен вміти робити складні обчислення, проектувати нові комп’ютерні системи, зокрема кіберфізичні, розробляти програмне забезпечення для різних комп’ютерних систем, зокрема комп’ютерних мереж. Кафедра СКС дає такі знання. Крім фундаментальних теоретичних знань кафедра приділяє значну увагу практичним навичкам. Більшість лекцій на кафедрі проводиться з використанням мультимедійного обладнання, що дає змогу давати більший обсяг знань. Частина з перерахованих нижче предметів входять в навчальні плани тільки нашої кафедри. Це дає змогу кафедрі підготовити IT-спеціалістів з унікальними знаннями та можливостями.


Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (магістр) – завантажуй тут.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (магістр) – завантажуй тут.

План навчально-методичної роботи кафедри на 2020-21 навчальний рік завантажити тут.

ДИСЦИПЛІНИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь бакалавра)
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Фізика
 • Теорія електричних кіл
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Дискретна математика
 • Комп’ютерна електроніка
 • Екологія
 • Політологія
 • Менеджмент організацій
 • Хімія
 • Теорія інформації та кодування
 • Системний аналіз
ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь бакалавра)
 • Алгоритмізація та програмування
 • Комп’ютерна логіка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Системне програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Комп’ютерні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Організація баз даних
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Математичне моделювання та оптимізація комп’ютерних систем
 • Інтернет-технології
 • Проектування мікропроцесорних систем
 • Програмування на мові Java
 • Програмування на мові VBA
 • Офісні комп’ютерні технології
 • Теорія автоматичного керування
 • Проектування комп’ютерних систем діагностики
 • Методи ідентифікації систем
 • Методи та моделі штучного інтелекту
ДОДАТКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (Кібербезпека)
 • Основи інформаційної безпеки
 • Адміністрування та безпека комп’ютерних мереж
 • Управління телекомунікаційними системами та мережами
 • Розробка надійного програмного забезпечення
 • Системи управління ризиками в кібербезпеці
 • Методи верифікації та тестування програмного забезпечення
 • Мережеве програмування
 • Прикладна криптографія
 • Захист банківських операцій
ДИСЦИПЛІНИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь магістра)
 • Інтелектуальна власність
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школи
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь магістра)
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Оптимальне проектування комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування кіберфізичних систем
 • Проектування інтелектуальних робототехнічних систем
 • Дослідження та проектування систем машинного навчання
 • Адміністрування комп’ютерних мереж
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Backend розробка
ЧОМУ НАВЧАЮТЬСЯ СТУДЕНТИ
 • розбиратися та створювати комп’ютерні схеми;
 • знатися на архітектурі комп’ютерів;
 • створювати прикладні та системні програми;
 • розуміти, як побудовані і як працюють периферійні пристрої;
 • проектувати складні комп’ютерні системи;
 • аналізувати та моделювати системи;
 • розумітися на теорії інформації та кодування;
 • розуміти теорію автоматичного керування;
 • використовувати стандарти розробки програмного забезпечення;
 • використовувати методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій;
 • використовувати методи і засоби автоматизації проектування комп’ютерних систем;
 • організовувати паралельні та розподілені обчислення.