Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (магістр) – завантажуй тут.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (магістр) – завантажуй тут.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь бакалавра):

 • Програмування
 • Комп’ютерна логіка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Системне програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Комп’ютерні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Організація баз даних
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Математичне моделювання та оптимізація комп’ютерних систем
 • Інтернет-технології
 • Проектування мікропроцесорних систем
 • Програмування на мові Java
 • Програмування на мові VBA
 • Інструментальні засоби розробки мережних додатків
 • Комп’ютерні технології в діловодстві
 • Теорія автоматичного керування
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Методи ідентифікації систем
 • Методи та моделі штучного інтелекту

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь магістра):

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Оптимальне проектування комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем
 • Робототехніка
 • Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту
 • Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем
 • Цифрова обробка сигналів та зображень
 • Програмування на мові Java

ДИСЦИПЛІНИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь бакалавра):

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Вища математика
 • Фізика
 • Теорія електричних кіл
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Дискретна математика
 • Комп’ютерна електроніка
 • Екологія
 • Політологія
 • Менеджмент організацій
 • Хімія
 • Теорія інформації та кодування
 • Системний аналіз

ДИСЦИПЛІНИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (ступінь магістра):

 • Інтелектуальна власність
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школи
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист

ЧОМУ НАВЧАЮТЬСЯ СТУДЕНТИ:

 • розбиратися та створювати комп’ютерні схеми;
 • знатися на архітектурі комп’ютерів;
 • створювати прикладні та системні програми;
 • розуміти, як побудовані і як працюють периферійні пристрої;
 • проектувати складні комп’ютерні системи;
 • аналізувати та моделювати системи;
 • розумітися на теорії інформації та кодування;
 • розуміти теорію автоматичного керування;
 • використовувати стандарти розробки програмного забезпечення;
 • використовувати методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій;
 • використовувати методи і засоби автоматизації проектування комп’ютерних систем;
 • організовувати паралельні та розподілені обчислення.