Обрати сторінку

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Перша група студентів для отримання в Українському державному хіміко-технологічному університеті спеціальності “Спеціалізовані комп’ютерні системи” була прийнята у 1996 році.

Особливості підготовки фахівців з цієї спеціальності викликали потребу в створенні окремої кафедри.

Тому в 1999 році на механічному факультеті УДХТУ на базі кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики за ініціативою кандидата фізико-математичних наук, доцента Миколи Феодосійовича Огданського та професора Юрія Івановича Мережка була створена кафедра інформаційних технологій та кібернетики. Кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент М.Ф. Огданський.

Кафедра отримала ліцензії на підготовку спеціалістів за спеціальністю “Економічна кібернетика“, “Спеціалізовані комп’ютерні системи” та “Інформаційні управляючі системи і технології“. В роки становлення вченим секретарем кафедри був кандидат технічних наук Євген Миколайович Логачов, а з 2002 року – старший викладач Світлана Вікторівна Бразинська.

У 2002-2003 роках усі спеціальності було акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”. У 2003 році кафедра здобула ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю “Спеціалізовані комп’ютерні системи“.

Активну участь в організації роботи кафедри приймали заступники завідувача кафедри, кандидат фізико-математичних наук Сергій Михайлович Заблуда (2002-2006) і кандидат хімічних наук Олександр Георгійович Капітонов (2006-2009).

До навчального процесу були залучені професори Е.В. Кочура, А.І. Федякін, Г.С. Пашковський, В.П. Пошивалов, В.М. Корчинсьий, О.І. Міхальов

З 2005 року естафету по розвитку спеціальності прийняв доктор технічних наук, професор Алпатов Анатолій Петрович, завідувач відділу системного аналізу та проблем управління Інституту технічної механіки Національної академії наук України і Національного космічного агентства України, керівник секції інформатики Придніпровського наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, засновник кафедри медичної кібернетики та обчислювальної техніки Дніпропетровської державної медичної академії.

У 2008 році на базі кафедри інформаційних технологій та кібернетики була створена кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, яка здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів фахового напряму “Комп’ютерна інженерія” за спеціальністю “Спеціалізовані комп’ютерні системи“. В 2014 році кафедра СКС успішно пройшла чергову акредитацію бакалаврів, спеціалістів та магістрів та отримала відповідний сертифікат.

З 2010 року по 2014 кафедру СКС очолював доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чумаков Лев Дмитрович. Він мав великий досвід роботи в організаціях Національної академії наук України та промисловості.

З листопада 2015 року кафедру СКС очолює доктор фізико-математичних наук, професор Анатолій Іванович Косолап. Він та його учні ведуть активну наукову роботу в галузі математичного моделювання та оптимізації складних систем. Розробляють програмне забезпечення, для проведення складних обчислень при проектуванні оптимальних систем. Отримані наукові результати знайшли відображення в 6-х монографіях, в яких пропонуються нові методи оптимізації складних систем, а також значна увага приділяється розробці ефективного програмного забезпечення. А.І. Косолап був учасником більше 40 міжнародних наукових конференцій, як в Україні так і за її межами, де він доповідав нові наукові результати та обмінювався досвідом впровадження цих результатів в навчальний процес. Він є членом European Operational Research Societies. Значну увагу А.І. Косолап приділяє якості навчання та його відповідності кращим європейським та національним університетам.  Кожен випускник кафедри повинен оволодіти сучасними методами моделювання складних комп’ютерних систем, оптимізувати їх структуру та функціонування за допомогою сучасного програмного забезпечення.