Обрати сторінку

АСПІРАНТУРА

Згідно наказу Міністерства науки і освіти України № 856 від 19.07.2016р. в УДХТУ проліцензовано спеціальність третього освітньо-наукового рівня:

 • 133 – Галузеве машинобудування

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України та № 655 від 10.06.2016р. в УДХТУ проліцензовано спеціальності третього освітньо-наукового рівня за переліком:

 • 051 – Економіка
 • 102 – Хімія
 • 122 – Комп’ютерні науки
 • 131 – Прикладна механіка
 • 132 – Матеріалознавство
 • 161 – Хімічні технології та інженерія
 • 162 – Біотехнології та біоінженерія

Інформація про акредитацію освітніх програм PhD

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування

Правила прийому до аспірантури на 2024 рік (зі змінами)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
 1.  Заява про допуск до конкурсних вступних іспитів, де потрібно вказати з якої спеціальності (шифр, назва), ОНП підготовки, вид підготовки (очна (денна/вечірня) або заочна форма навчання) буде здійснюватись навчання (бланк надається).
 2. Особовий листок з обліку кадрів форма № П-2ДС (бланк надається).
 3. Протокол співбесіди з науковим керівником (бланк надається).
 4. Список та копії опублікованих наукових праць (тези доповідей, статті, патенти, монографії) зі спеціальності за якою буде здійснюватися підготовка в аспірантурі. При їх відсутності готується реферат з обраної наукової спеціальності, який перевіряється та підписується науковим керівником.
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
 6. Копія додатку до диплома магістра (спеціаліста).
 7. Автобіографія (бланк надається).
 8. Згода на обробку персональних даних (бланк надається).
 9. Три фотокартки розміром 3х4.
 10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 11. Документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (у разі потреби).
 12. Копія ідентифікаційного коду.
 13. Копія паспорту (1-ша та 2-га сторінки) та реєстрації місця проживання.
 14. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до п.34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2022 р. №1487.
 15. Папку, 30 файлів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом аспірантури та докторантури ДВНЗ УДХТУ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Бланки для заповнення можна роздрукувати з сайту, або отримати у відділі аспірантури.