Обрати сторінку

ДОКТОРАНТУРА

Відповідно п. 38 Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», згідно рішення Вченої Ради від 26.05.2016 протокол № 4 та наказу № 140 від 10.08.2018  у ДВНЗ УДХТУ відкрито докторантуру за спеціальностями:

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

  • 051 Економіка

10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

  • 102 Хімія

16 ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

  • 161 Хімічні технології та інженерія

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2023 році 

Умови прийому до аспірантури та докторантури 2022 – 2023 навчальний рік