Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 – Харчові технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 17.12.2018 до 19.12.2018 відбулася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 – Харчові технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” на кафедрі технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.

Заклад відвідала експертна комісія у складі провідних фахівців у сфері харчових технологій:

голова комісії – Манк Валерій Веніамінович – професор кафедри технології жирів і парфюмерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій, доктор хімічних наук, професор,

член комісії – Демидов Ігор Миколайович – професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Під час роботи комісії відбулася зустріч її членів із завідувачем кафедри Черваковим Олегом Вікторовичем та професорсько-викладацьким складом і магістрами кафедри.