Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Акредитація першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 051 Економіка підприємства (6.030504 Економіка підприємства)

У період з 14.03.2018р. по 16.03.2018р. відбулась чергова акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Економіка підприємства зі спеціальності 051 Економіка підприємства за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія у складі:

– голова експертної комісії  Рєпіна Інна Миколаївна, професор кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук;

– член експертної комісії – Димченко Олена Володимирівна, завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харьківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор економічних наук, професор.