+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.051701 Харчові технології та інженерія

Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

та зі спеціальності 7,8.05170102 «Технології жирів і жирозамінників»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом;

 

№ за навч.

план.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + +
1.1.4 Філософія + + + +
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.6 Політологія + + + +
1.1.7 Фізична культура (позакредитна дисципліна) +
1.2 Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Фізика + + + + +
1.2.3 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.4 Органічна хімія + + + + +
1.2.5 Аналітична хімія + + + +
1.2.6 Фізична та колоїдна хімія + + + + +
1.2.7 Біохімія + + + + + +
1.2.8 Інформатика та інформаційні технології + + + +
1.2.9. Технічна мікробіологія + + + +
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна і комп’ютерна графіка + + + +
1.3.2 Теплотехніка + + + +
1.3.3 Електротехніка і основи електроніки + + + +
1.3.4 Загальні технології харчових виробництв + + + + +
1.3.5 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю + + + + +
1.3.6 Процеси та апарати харчових виробництв + + + + +
1.3.7 Автоматизація виробничих процесів + + + + +
1.3.8 Науково-дослідна робота студентів + + + +
1.3.9 Технологія оздоровчих харчових продуктів + + + +
1.3.10 Харчова хімія + + + +
1.3.11 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.12 Основи охорони праці + + + +
1.3.13 Технології полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості + + + +
1.3.14 Дипломне проектування +
1.3.15 Технологічна практика +
1.3.16 Переддипломна практика +
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1 Екологія + + + +
2.2 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2.2.1 Основи фізіології та гігієни харчування + + +
2.2.2 Матеріалознавство + + + +
2.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.3.1 Прикладна механіка + + + + + +
2.3.2 Технологія переробки рослинних жирів + + + + + +
2.3.3 Технологія добування рослинних жирів + + + +
2.3.4 Технологічне обладнання галузі + + + +
2.3.5 Основи промислового виробництва + + + +
2.2 Дисципліни за вибором студентів
2.4 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.4.1 Правознавство + + + +
2.4.2 Економічна теорія + + + +
2.5 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2.5.1 Інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі + + + + +
2.5.2 Застосування ЕОМ в технології + + + + +
2.6 Цикл професійної та практичної підготовки
2.6.1 Хімія ліпідів та їх похідних + + + +
2.6.2 Теоретичні основи технології харчових виробництв + + + +
2.6.3 Технологічні розрахунки, облік і звітність галузі + + + +
2.6.4 Контроль якості та безпеки продукції галузі + + + +
2.6.5 Технологія мила та миючих засобів + + + +
2.6.6 Технологія виробництва тваринних жирів + + + +
2.6.7 Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі + + + +
2.6.8 Економіка підприємства галузі + + + + + +