+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

На кафедрі органічної хімії для студентів університету викладаються наступні дисципліни:

 • Органічна хімія
 • Органічна хімія в екології

Основними формами навчання на кафедрі органічної хімії є:

 • Лекції
 • Лабораторні роботи
 • Практичні заняття
 • Семінарські заняття
 • Консультації
 • Індивідуальні завдання
 • Домашні завдання
 • Самостійна робота студентів

Методичні вказівки та конспекти лекцій, рекомендовані для підготовки до практичних, семінарських та лабораторних занять:

 • Конспект лекцій з дисципліни органічна хімія для студентів ІІ курсу технологічних спеціальностей. Частина 1. / Укл. О.В. Просяник, О.С. Лебідь, Н.В. Куцик-Савченко – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 113 с.(Завантажити)
 • Методичні вказівки до курсу органічної хімії для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання напрямів біотехнологія і харчова технологія та інженерія за темою «Біоорганічні сполуки» / Укл.: О.В. Просяник, О.С. Лебідь,    Н.В. Куцик-Савченко – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 51 с.(Завантажити)
 • Методичні вказівки “Основи будови та реакційної здатності органічних сполук” / О.В. Просяник, О.С. Лебідь, Н.В. Куцик-Савченко – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2004. – 26 с. (Завантажити)
 • Методичні вказівки та контрольні завдання для підготовки до виконання контрольної роботи № 1 з органічної хімії для студентів заочної форми навчання за напрямами: хімічна технологія, фармація, біотехнологія, видавничо-поліграфічна справа, харчова технологія та інженерія / О.В. Охтіна, Л.О. Соколова, Т.І. Гайдук, – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 76 с.(Завантажити)

Робочі програми по дисциплінам, які викладаються на кафедрі органічної хімії:

 • Робоча програма «органічна хімія» для студентів спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія за спеціалізацією хімічна технологія (хімічні технології органічних речовин, хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Г), хімічні технології високомолекулярних сполук, хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини) (Завантажити)
 • Робоча програма «органічна хімія» для студентів спеціальності 226 – фармація за спеціалізацією фармація (технології фармацевтичних препаратів) (Завантажити)
 • Робоча програма «органічна хімія» для студентів спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія за спеціалізацією хімічна технологія (хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів, хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП), хімічні технології альтернативних енергоресурсів) (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051301 – Хімічна технологія спеціальність 7.05130110 – Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (на базі ОКР молодшого спеціаліста) (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051301 – Хімічна технологія спеціальність 7.05130101 – Хімічні технології  неорганічних речовин (на базі ОКР молодшого спеціаліста)(Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051301 – Хімічна технологія спеціальність 7.05150101 – Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів(на базі ОКР молодшого спеціаліста) (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051401 –  біотехнологія за спеціальністю 7.05140101 – промислова біотехнологія (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051501 – видавничо-поліграфічна справа спеціальність 7.05150101 – матеріали видавничо-поліграфічних  виробництв (Завантажити)
 • Робоча програма «органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування спеціальність 7.04010601 – екологія, охорона навколишнього середовища (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051501 – видавничо-поліграфічна справа за спеціальністю 7.05150101 – матеріали видавничо-поліграфічних  виробництв (на базі ОКР молодшого спеціаліста) (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051301 – Хімічна технологія за спеціальністю 7.05130107 – Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (на базі ОКР молодшого спеціаліста) (Завантажити)
 • Робоча програма «органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051701 – харчові технології та інженерія за спеціальністю 7.05170102 – технології жирів і жирозамінників (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.051301 – Хімічна технологія спеціальність 7.05150101 – Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Завантажити)
 • Робоча програм з органічної хімії  для студентів за напрямом підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальністю 7.05130101 – хімічна технологія неорганічних речовин, 7.05130103 – технічна електрохімія, 05130106 – природоохоронні хімічні технології, 7.05130109 – хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі, 7.05130111 – хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.050202 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології за спеціальністю 7.05020201 – Автоматизоване управління технологічними процесами (Завантажити)
 • Робоча програма «Органічна хімія» для студентів за напрямом підготовки  6.050503 машинобудування за спеціальністю 7.05050313 Обладнання переробних і харчових та 7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (Завантажити)