Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ І СИНТЕТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ, ЖИРІВ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Черваков Олег Вікторович

Черваков Олег Вікторович

завідуючий кафедрою, доктор технічних наук, професор

 

Тема захищеної дисертації: Науково-технічні основи розробки полімерних матеріалів з іонною провідністю

Наукові інтереси: 

 • пошук відновлювальної жирової сировини, та розробка методів синтезу на її основі нових модифікаторів для полімерних матеріалів (лако-фарбових, гумових, полімерних композитних матеріалів);
 • розробка методів синтезу нових зв’язуючих та покриттів з підвищеним комплексом експлуатаційних властивостей;
 • синтез та вивчення властивостей нових гетерогенних каталізаторів реакцій естерифікації, алкоголізу та ацидолізу на основі іоногенних полімерів;
 • розробка методів синтезу нових полімерних електролітів та мембран для високоенергоємних джерел струму та водопідготовки;
 • покриття з антикорозійними, теплоізолюючими, теплозахисними та спеціальними властивостями для авіаційної, ракетно-космічної техніки, підприємств ядерно-паливного циклу.

Розроблені та на стадії впровадження терморегулюючі та теплозахисні покриття  для захисту нових зразків ракетно-космічної техніки Державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” (м. Дніпропетровськ)

Викладає дисципліни: Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості, Технологія лакофарбових матеріалів, Хімія і фізика полімерів, Методологія та організація наукових досліджень, Наукові дослідження за темою магістерської роботи

Публікації:  більше 100 публікацій, у тому числі 45 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і 10 авторських посвідчень і патентів на винахід. Є співвавтором навчального посібника з грифом МОН та довідника  по рослинним оліям

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 3 кандидатських дисертацій, працює 1 здобувач докторської та 1 здобувач кандидатської дисертацій

к. 310 (проблемний корпус),

e-mail: ochervakov@ukr.net

Профіль Google Scholar

Кузьменко Микола Якович

Кузьменко Микола Якович

доктор хімічних наук, професор

Тема захищеної дисертації: Синтез та використання реакційноздатних олігомерів з термостійким кремнійорганічним блоком

Наукові інтереси:

 • Перспективні прикладні та фундаментальні дослідження в області розробки методів синтезу нових елементорганічних полімерів та полімерних матеріалів.
 • Розробка методів синтезу кремній-, титан-, борорганічних сполук з функціональними групами у вуглеводневому радикалі  (спирти, аміни, ізоціанати, епоксиди) та створення на їх основі нових полімерних матеріалів спеціального призначення (поліуретанів та поліепоксидів).

Впроваджено у виробництво такі роботи, як:

 • використання відходів виробництва адипінової кислоти в будівельній індустрії при виготовленні розчинів і важких бетонів на 13 підприємствах м. Дніпропетровська і України;
 • синтез малотоксичної карбомідоформальдегідної смоли КФ-МТУ (Великобичківський лісокомбінат, Івано-Франківської обл.) та з її використанням виробництво малотоксичної деревностружкової плити з класом емісії Е-1 (Тересвянський ДОК);
 • одержання поліуретанового клею “Герметол”, що самоущільнюється, (ТОВ “НВО Укрполіхімсинтез” м. Дніпропетровськ);
 • одержання антикорозійного складу «Ерокор» та пінополіуретанового складу теплоізоляційного призначення (ТОВ “НВО Укрполіхімсинтез”  м. Дніпропетровськ);
 • одержання термоактивуємого клею ДАКСС для склеювання надувних човнів (ТОВ “НВО Укрполіхімсинтез)

Викладає дисципліни: Технологія мила і миючих засобів, Технологія харчових поверхнево-активних речовин, Устаткування підприємств з виробництва деревних плит і пластиків

Публікації:  більше 366 публікацій, у тому числі 110 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і 97 авторських посвідчень і патентів на винахід. Є співвавтором 1 монографії та 4 навчальних посібників.

Керівництво аспірантами і докторантами: під керівництвом захищено 2 кандидатських дисертацій, працює 1 здобувач докторської та 1 здобувач кандидатської дисертацій

к. 319 (проблемний корпус), 

Профіль Google Scholar

 Кобельчук Юрій Михайлович

Кобельчук Юрій Михайлович

кандидат хімічних наук, доцент

Тема захищеної дисертації: 

Наукові інтереси:

 • синтез малотоксичних водорозчинних фенолоформальдегідних смол, модифікації фенолоформальдегідних смол крем-нійорганічними сполуками, поліамідами, поліестерами
 • синтез смол шляхом конденсації з формальдегідами дифенілолпропану, дифенілолсульфону, продуктів фенолізації деревини
 • використання синтезованих смол як зв’язуючого для одержання композиційних матеріалів конструкційного, електро-ізоляційного, трибологічного призначення — дерево-, органо-, вугле- та базальтопластиків

Викладає дисципліни: Хімія деревини, Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини, Технологія деревних композиційних матеріалів, Технологія деревних плит і пластиків

Публікації: більше 180 публікацій, у тому числі 90 статей, визначених ВАК України як спеціальні наукові видання, і 20 авторських посвідчень і патентів на винахід. Є співвавтором 3 навчальних посібників

к. 309 (проблемний корпус) 

Профіль Google Scholar

Філінська Антоніна Олександрівна

Філінська Антоніна Олександрівна

старший викладач

Вищу освіту отримала у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті за фахом “Хімічна технологія деревинних плит і пластиків”

Наукові інтереси: модифікація жировмісної сировини, розробка нових рецептур жировмісних продуктів та переробка жировмісних відходів з метою отримання продуктів багатоцільового призначення.

Викладає дисципліни: Технологія опорядження деревних плит і пластиків, Технологія переробки рослинних жирів, Інтелектуальна власність, Хімія ліпідів та їх похідних, Технологія оздоровчих харчових продуктів.

Публікації:  Співавтор одного навчального посібника з Грифом МОН та одного довідника по рослинним оліям, 4 статей у наукових фахових виданнях, понад 10 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 42 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 318 (проблемний корпус)

Профіль Google Scholar 

Суха Ірина Валеріївна

Суха Ірина Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

Тема захищеної дисертації: Розробка полімерних композитів з наповнювачами, модифікованими полімерними четвертинними амонієвими солями

Наукові інтереси: Основы золь-гель технології наноструктурованих оксидних та гібридних органо-неорганічних матеріалів

Публікації:   Співавтор однієї монографії, понад 30 статей у наукових фахових виданнях, понад 50 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 30 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології» та “Хімічна технологія та інженерія”

к. 470

Профіль Google Scholar

Кузьменко Світлана Миколаївна

Кузьменко Світлана Миколаївна

кандидат хімічних наук, доцент

У 2004 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія переробки полімерів»

Тема захищеної дисертації: Синтез, властивості та застосування титанвмісних карбофункціональних олігоспиртів

Наукові інтереси: хімія елементоорганічних високомолекулярних сполук

Викладає дисципліни: “Хімія і фізика високомолекулярних сполук”, “Технологія виробництва високомолекулярних сполук”

Публікації:  близько 70 опублікованих праць за темою дисертації, з них 20 статей в провідних наукових фахових виданнях, 14 патентів

к. 470

Профіль Google Scholar

Голуб Леся Сергіївна

Голуб Леся Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

У 2000 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія переробки полімерів»

Тема захищеної дисертації: 

Наукові інтереси: розробка композиційних матеріалів з використанням вторинних ресурсів

Викладає дисципліни: Технологія виробництва тваринних жирів, Застосування ЕОМ в харчовій технології, Основи промислового будівництва хімічних підприємств

Публікації:  близько 22 опублікованих наукових праць, з них 12 статей в провідних наукових фахових виданнях, 10 тез доповідей та 20 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології»

к. 470

Профіль Google Scholar 

Андріянова Марина Володимирівна

Андріянова Марина Володимирівна

кандидат хімічних наук, доцент

У 2006 р. закінчила спеціалітет за фахом «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Тема захищеної дисертації: Синтез і дослідження властивостей полімерних четвертинних амонієвих солей для йонпровідних матеріалів

Наукові інтереси: розробка методів синтезу нових зв’язуючих та покриттів з підвищеним комплексом експлуатаційних властивостей; покриття з антикорозійними, теплоізолюючими, теплозахисними та спеціальними властивостями для авіаційної, ракетно-космічної техніки; розробка методів синтезу нових полімерних електролітів та мембран для високоенергоємних джерел струму та водопідготовки

Викладає дисципліни: Устаткування заводів з виробництва високомолекулярних сполук, Полімери спеціального призначення, Технологія і устаткування переробки полімерів, Спеціальні методи дослідження структури та властивостей високомолекулярних сполук, Новітні технології у виробництві високомолекулярних сполук, Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології, Спеціальні методи дослідження продуктів переробки рослинної сировини

Публікації:  співавтороднієї заявки США на корисну модель, 6 статей у наукових фахових виданнях, понад 30 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 10 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології» та “Хімічна технологія та інженерія”.

к. 318, 308 (проблемний корпус)

Профіль Google Scholar

Скриннік Марина Вадимівна

Скриннік Марина Вадимівна

кандидат хімічних наук, асистент

У 2007 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

Тема захищеної дисертації: Синтез, властивості та застосування борвмісних олігоетеро- і олігоестероспиртів

Викладає дисципліни: Хімія мономерів; Синтез і методи дослідження полімерів; Технологія добування рослинних жирів, Технологія натуральних ефірних олій і синтетичних запашних сполук

Публікації:  співавтор 3 патентів України на корисну модель, 9 статей у наукових фахових виданнях, понад 15 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 10 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології» та “Хімічна технологія та інженерія”.

к. 309 (проблемний корпус)

Профіль Google Scholar

Філінська Тетяна Геннадіївна

Філінська Тетяна Геннадіївна

кандидат технічних наук, асистент

У 2009 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників»

Тема захищеної дисертації: Технологія переробки вторинної жирової сировини у продукти багатоцільового призначення

Наукові інтереси: модифікація жировмісної сировини, розробка нових рецептур жировмісних продуктів та переробка жировмісних відходів з метою отримання продуктів багатоцільового призначення.

Викладає дисципліни: Загальні технології харчової промисловості, Основи фізіології та гігієни харчування, Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі, Інноваційні технології жирів, Технологія жирів функціонального призначення.

Публікації:  Співавтор одного довідника по рослинним оліям, одного патенту України на корисну модель, 8 статей у наукових фахових виданнях, понад 15 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 30 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 318, 308 (проблемний корпус)

e-mail: f1l1nskaya@ukr.net

Профіль Google Scholar

Руднєва Лариса Леонідівна

Руднєва Лариса Леонідівна

викладач

У 2004 р. закінчила УДХТУ за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників»

У 2009 р. закінчила заочну аспірантура НТУ «ХПІ» (м. Харків). Тема дисертації «Технологія вилучення воскоподібних речовин з рослинної сировини та застосування їх у композиціях багатоцільового призначення»

Наукові інтереси: розробка технології вилучення воскоподібних речовин; аналіз восковмісних продуктів; переробка відходів оліє жирової галузі, отримання жирових компонентів з метою подальшого їх використання у продуктах як харчової, так і хімічної промисловості.

Викладає дисципліни: Харчова хімія, Основи промислового будівництва, Теоретичні основи технології харчових виробництв, Проектування підприємств з добування та переробки рослинних жирів

Публікації:  співавтор 4 статей у наукових фахових виданнях, понад 10 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 20 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 309 (проблемний корпус)

Профіль Google Scholar 

Коляда Тетяна Юріївна

Коляда Тетяна Юріївна

викладач

Земелько Марія Леонідівна

Земелько Марія Леонідівна

викладач

У 2011 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Технологія жирів і жирозамінників»

Наукові інтереси: удосконалення технології та рецептур шоколадних виробів на основі жирів спеціального призначення

Викладає дисципліни: Технічна мікробіологія, Технологічне обладнання галузі;Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі; Контроль якості та безпеки продукції галузі

Публікації:  Співавтор  3 статей у наукових фахових виданнях, понад 10 тез доповідей на міжнародних конференціях, а також понад 20 методичних вказівок для студентів спеціальності «Харчові технології».

к. 470

Профіль Google Scholar

Лакіза Ольга Всеволодівна

Доцент кафедри ТПЖ та ХП

Профіль Google Scholar

Мацука Олександр Ігоревич

Мацука Олександр Ігоревич

аспірант

Кобзар Антоніна Володимирівна

Кобзар Антоніна Володимирівна

завідуюча лабораторіями

Бугрим Вадим Васильович

Бугрим Вадим Васильович

інженер

Губанова Валентина Миколаївна

Старший лаборант

Матвієнко Тетяна Іванівна

Лаборант