Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ І СИНТЕТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ, ЖИРІВ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Постійно зростаючі потреби оборонної промисловості та народного господарства у нових легких та міцних матеріалах в середині минулого століття сприяли розвитку радянської полімерної хімії.

У 1955 році була створена кафедра технології пластмас (завідувач кафедри – професор Н.К. Мощинська), яка стала однією з провідних в Україні з підготовки фахівців спеціальності «Технології пластичних мас». З дня заснування кафедри склалася наукова школа професора Н.К. Мощинської, присвячена синтезу мономерів, полімерів та пластифікаторів на основі ароматичних вуглеводнів – продуктів коксохімічного виробництва.

З 1975 до 1986 року кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Ю.В. Свєткін, який відкрив у 1977 році ще одну спеціальність «Технологія деревинних плит та пластиків». У тому ж році зі складу кафедри виокремилася нова кафедра – кафедра переробки пластичних мас та кінофотоматеріалів.

У 1985 році на кафедрі була відкрита галузева науково-дослідна лабораторія модифікації деревинних матеріалів, яку очолив доктор хімічних наук, професор М.Я. Кузьменко.

У 1991 року кафедра отримала нову назву – кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук.

З 1988 до 2005 року кафедру очолював доктор хімічних наук, професор І.В. Коваль, під керівництвом якого розвивався науковий напрям, присвячений розробці методів синтезу нових гетерофункціональних мономерів і полімерів. Коваль І.І. ініціював відкриття у 1996 році нової спеціальності «Технологія жирів і жирозамінників». Незабаром кафедра стала провідною з підготовки фахівців у галузі харчових технологій у Центральній Україні.

У зв’язку із відкриттям нових освітніх програм «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» і «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» з 2018 року кафедра отримала нову назву – кафедра технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції.

Нині кафедру ТПЖ та ХП очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки О.В. Черваков.

Сьогодні основним напрямом наукової діяльності є проведення фундаментальних та прикладних робіт з розробки методів синтезу нових іоногенних (в тому числі іонних рідин), органічних та елементоорганічних полімерів, а також створення на їх основі полімерних матеріалів з практично-корисними властивостями: клеїв, покриттів, іонообмінних та іонпровідних матеріалів, зв’язуючих і модифікуючих добавок для композиційних і лакофарбових матеріалів.

Новим напрямом діяльності кафедри є розвиток технологій «Зеленої хімії» – синтезу біопалива, розчинників, модифікаторів полімерних композицій, мастил, засобів для чищення та консервації зброї та військової техніки, отриманих з жирової сировини рослинного та тваринного походження.

Кафедра ТПЖ та ХП є асоційованим членом «Асоціації українських виробників лакофарбової промисловості (АУВЛП)».

 

 Мощинська Ніна Костянтинівна (роки життя 1912-1991рр.), д.х.н., професор, засновник і завідувач кафедри технології пластмас (1955-1975рр.).

Колектив кафедри (тоді – технології пластмас) 1972 р. Зліва, направо: Горбунов О.В., Маловичко М.С., Соколенко В.М., Огій М.С., Кравцов В.С., Іванов Б.М.,            Будинська Н.Н., Мощинська Н.К., Козополянський М.С., Жупієв Л.І.,Ракова Т.А., Кісліцина З.Г., Стеба С.С., Черток Є.Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив кафедри, 2015р.

За своє існування кафедрою ТПЖ та ХП підготовлено понад 5500 спеціалістів, було захищено близько 70 кандидатських і 7 докторських дисертацій.

Серед випускників кафедри відомі вчені і керівники організацій:

  • директор Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, академік Кухар В.П.;
  • ректор ДВНЗ УДХТУ, професор  Бурмістр М.В.;
  • лауреат Державної Премії СРСР, член кореспондент НАН України Шевченко В.В.;
  • професори Каратєєв А.М., Розенберг Б.А., Фабуляк Ф.Г.;
  • лауреат Державної Премії України Колеснік Ю.Р. та інші.