+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Харченко Олександр Васильович

Харченко Олександр Васильович

Професор, д.х.н., зав.каф. ТОРФП

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім.Ф.Е. Дзержинського, 1973 р., за напрямом «Хімічна технологія твердого палива», інженер-хімік-технолог.

Докторська дисертація за темою: “Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетероциклів”.

Марков Віктор Іванович

Марков Віктор Іванович

Професор, д.х.н., каф. ТОРФП

Закінчив з відзнакою Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1959 р., за спеціальністю “Технологія основного органічного синтезу”.

В 1963 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. В 1975 р., захистив докторську дисертацію за темою: “Синтез, реакции и стереохимия малых азотистых гетероциклов”. Вчене звання професора присвоєно, у 1979 році. Віктор Іванович неодноразово проходив наукове стажування в закордонних університетах: в 1965-1966 рр., в Йєльському університеті (США), в 1972 –в Ліверпульському університеті (Велика Британія), а в 1989р. – Східно-Китайському хіміко-технологічному університеті (м. Шанхай).

Наукові інтереси: синтез Оксиген та Нітроген вмісних біологічно-активних гетероциклічних сполук та вивчення їх фізико-хімічних властивостей.

Публікації: автор понад 250 наукових робіт, 85 авторських свідоцтв та патентів.

Під керівництвом Віктора Івановича Маркова захищено 25 кандидатські дисертації

Бурмістров Костянтин Сергійович

Бурмістров Костянтин Сергійович

Професор, д.х.н., каф. ТОРФП

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1974 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Докторська дисертація за темою: “Синтез та реакційна здатність хінонімінів та їх аналогів”.

Охромій Галина Василівна

Охромій Галина Василівна

Професор, д.х.н., каф. ТОРФП

Закінчила: Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова, за напрямом «Лікувальна справа».

Докторська дисертація за темою: „Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності та комплексної профілактики інфаркту міокарда”.

Карпіщенко Людмила Сергіївна

Карпіщенко Людмила Сергіївна

Доцент, к.х.н., каф. ТОРФП

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1970 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Кандидатська дисертація за темою: “Исследование методов синтеза и реакций N- и C–аренсульфонилфеноксазинов и фенотиазинов”.

Кисельов Вадим Віталійович

Кисельов Вадим Віталійович

Доцент, к.х.н., каф. ТОРФП

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1986 рік, за напрямом «Хімічна технологія кінофотоматеріалів».

Тема дисертації: “Регіоселективні взаємодії імідоалкилючих агентів та їх аналогів з N,S-нуклеофілами”.

 Янова Кароліна Валентинівна

Янова Кароліна Валентинівна

Доцент, к.х.н., каф. ТОРФП

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1987 р., за напрямом «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу».

Кандидатська дисертація за темою: “Синтез та вивчення властивостей поліаміногуанідинів”.

Білов Володимир Віталійович

Білов Володимир Віталійович

Доцент, к.х.н., каф. ТОРФП

Закінчив: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут в 1979 р., за напрямком «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу». З 1979-1983рр., заочно навчався в аспірантурі. У 1987 р., захистив кандидатську дисертацію «Хинонимины с N-, O- и S-заместителями при азоте: синтез, свойства». Володимир Віталійович доцент кафедри ТОРФП, старший науковий співробітник за напрямком (02.00.03 – органічна хімія). Викладає дисципліни, які пов’язані з процесами органічного синтезу та устаткуванням для нього.

Наукові інтереси: гетерогенно-каталітичний синтез азотовмісних органічних сполук

Публікації: співавтор 23 статей, 13 патентів на винаходи та корисні моделі, близько 80 тез доповідей та 60 методичних розробок.

Крищік Оксана Володимирівна

Крищік Оксана Володимирівна

Доцент, к.х.н., каф. ТОРФП

Закінчила: Дніпропетровський державний університет ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1995 р., за напрямом «Хімія».

Кандидатська дисертація за темою: «Ендиковий ангідрид та його похідні замкнення та розкриття оксиген- та нітроген-вміщуючих циклічних систем».

Охтіна Оксана Володимирівна

Охтіна Оксана Володимирівна

Доцент, к.т.н., секретар вченої ради

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1999 р.,  за спеціальністю “Технологія полімерних і композиційних матеріалів”.

В 1999 р., вступила до аспірантури під керівництвом Овчарова В.І.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів”. В

2017 році, одержала ступінь магістра з фармації. На теперішній час працює доцентом на кафедрі ТОР ФП, та займає посаду вченого секретаря ДВНЗ УДХТУ.

Задорожній Павло Вікторович

Задорожній Павло Вікторович

Доцент, к.х.н., каф. ТОРФП

Закінчив: ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю “Технології фармацевтичних препаратів”, одержав ступінь магістра з фармації в 2010 р., того ж року вступив до аспірантури під керівництвом Кисельова В.В. У 2016 р., захистив  кандидатську дисертацію за темою “Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних N-(ізотіоцианатоалкіл) карбоксаамідів”.

Варениченко Світлана Анатоліївна

Варениченко Світлана Анатоліївна

Доцент, к.х.н., вчений секретар кафедри ТОРФП

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ 2011 р., за напрямом «Хімічна технологія органічних речовин».

Кандидатська дисертація за темою: «Перегрупування гемінальних азинів та оксазинів в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака».

Ломинога Олена Олександрівна

Ломинога Олена Олександрівна

Викладач каф. ТОРФП

Закінчила: Український державний хіміко – технологічний університет 2001р., за напрямком «Хімічна технологія органічних речовин».

З 2014-2016 рр., навчалася в аспірантурі, готується до захисту дисертаційна робота за темою «Оксиетильовані спирти, як нові перспективні поверхнево-активні речовини».

Олена Олександрівна проходила підвищення кваліфікаційного рівня в Київському національному університеті технологій та дизайну, кафедра промислової фармації (з 22.02.17-22.07.17рр. та з 28.08.17-28.09.17рр).

Загальній стаж роботи: 16 років з яких 14 років науково – педагогічний.

Якименко Ігор Юрійович

Якименко Ігор Юрійович

Викладач каф. ТОРФП

Закінчив: Український державний хіміко-технологічний університет, 1999 р., за напрямом «Хімічна технологія фармацевтичних препаратів», магістр хімічної технології та інженерії.

Парамонова Тетяна Григорівна

Викладач каф. ТОРФП

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1979 рік, за напрямом: «Технологія пластмас».

Залізна Катерина Володимирівна

Залізна Катерина Володимирівна

к.х.н., асистент кафедри ТОРФП

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ 2011 р., за напрямком “Хімічна технологія органічних речовин”. У 2018 р., захистила кандидатську дисертацію « Реакції на основі продуктів перегрупувань 5′,6′,7′,8′-тетрагідро-1’Н-спіро[циклогексан-1,2′-хіназолін]-4′(3’Н)-ону» за напрямком 02.00.03–Органічна хімія

 

Покотило Ігор Олександрович

Покотило Ігор Олександрович

Аспірант каф. ТОРФП

Закінчив: Національний гірничий університет за спеціальністю “Охорона навколишнього середовища” 2015 р.

Того ж року вступив до аспірантури ДВНЗ УДХТУ на кафедру ТОР ФП під керівництвом Кисельова В.В.

На даний час готується до захисту кандидатська дисертаційна робота за темою “Гетероциклізації на основі N-α-амідоалкілуючих агентів”.

 

Щербак Раїса Яківна

Щербак Раїса Яківна

зав. лаб. кафедри ТОРФП

Закінчила: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1974 р.

Завідувач лабораторією з 1989 року.

В обов’язки та задачі Раїси Яківни входить:

  • організація та забезпечення всіх учбових лабораторій кафедри, необхідним технічним обладнанням, приладами та реактивами;
  • здійснення контролю за дотриманням безпечних умов проведення навчального процесу;
  • здійснення контролю правил з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

Мініна Юлія Олександрівна

Мініна Юлія Олександрівна

Інженер 1-ї категорії каф. ТОРФП

Закінчила ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю Хімічні технології органічних речовин 2007 р.

В обов’язки Юлії Олександрівни входить:

  • приймати участь в учбовому процесі;
  • контроль виконання студентами лабораторного практикуму;
  • надання консультацій студентам під час лабораторних робіт, допомагати викладачу в їх проведенні.

Новицька Юлія Леонідівна

Новицька Юлія Леонідівна

Інженер 1-ї категорії каф. ТОРФП

Закінчила: ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю Технологія неорганічних речовин.

Почала працювати на кафедрі ТОРФП з 2009 року.  

В обов’язки Юлії Леонідівни входить:

  • підготування стендів для проведення лабораторних робіт;
  • перевірка наявності необхідного обладнання та реактивів;
  • консультації студентів під час проведення лабораторних робіт.